Bankovní účty bude možné ovládat z jednoho místa

21. století je plné inovací a bankovní systém nemůže zůstat pozadu. V příštích dvou letech budou mít banky pořádně na pilno. Nová direktiva Evropské unie pod názvem PSD2 začne platit už 13. ledna 2018. Směrnice reaguje na moderní technologie a jejich vývoj. Zavádí dvě novinky v podobě platební iniciace a služby informování o účtech.

Budeme moci zadávat instrukce bankám prostřednictvím internetového rozhraní někoho jiného a nebudeme k tomu potřebovat ani svou platební kartu. Jednorázové příkazy ano, ale trvalé příkazy a inkasa už ne. Klienti a třetí strany v podobě integrátorů platebního styku budou mít pomocí jedné aplikace přehled o pohybech i zůstatcích na veškerých svých účtech u různých bank. Tím budeme mít možnost lepšího srovnání produktů jednotlivých institucí.

Zvýšení konkurence

Banky budou pod drobnohledem. Pustí do svých řad osoby s potřebnou licencí. Směrnice skýtá velkou příležitost pro FinTech platformy poskytující za pomocí nejmodernějších technologií finanční služby. Bude to jednoduché, flexibilní a intuitivní při ovládání. Platformy budou rychlejší, protože nebudou omezené regulatorními opatřeními bankovního trhu.

Některé z bank zaplatí podílem na trhu a ty, které přípravu nestihnou, pravděpodobně ukončí svou činnost. Jde ale i o novou příležitost. PSD2 umožní oběma stranám, tedy bankám a klientům, využít nové synergie s třetími stranami. Přijdou nové služby, mobilní a webové aplikace, které přinesou rychlé platby a další výhody.

Nyní to pro banky znamená přestavění webů a šablon, vysoké náklady, ale také ošetření rizik. Mezi zmíněná rizika, která je třeba ošetřit, patří bezpečnost platebních transakcí, zajištění ochrany spotřebitele i osobních údajů, odpovědnost za nesprávně provedené a neautorizované transakce, uchování bankovního tajemství, ale i nastavení podmínek pro hospodářskou soutěž mezi jednotlivými poskytovateli platebních služeb. Sníží se tím také riziko úniku osobních dat klientů a podvodů.

Stávající a nová směrnice

Cílem nové směrnice je náhrada stávající směrnice o platebních službách z roku 2007. Evropská komise tak reaguje na rychlý vývoj v oblasti digitalizace bankovních služeb. Nově vzniklé služby jsou třeba velmi podobné jako systém PayPal, PaySec nebo třeba PayU a další typy plateb. Ty vám umožní placení i v okamžiku, když nakupujete produkt či službu a nechcete na internet zadat údaje o své platební kartě.

Pokud bude iniciovat platbu pro klienta třetí strana, i tak bude mít primárně klient svoji smlouvu či dohodu s tímto poskytovatelem. Banka bude svého klienta informovat stejně jako v současnosti o pohybu na jeho účtu výpisem.

Instituce se jménem European Banking Authority určí základní pravidla hry pro banky i třetí strany. Diskuze jsou kolem celé situace opravdu bouřlivé. Jak bude vlastní směrnice o platebních službách nakonec implementována do českého práva, se ještě přesně neví. Mnoho věcí není ještě známo ani centrální bance nebo Ministerstvu financí.

Mohlo by vás zajímat..