Často opomíjené typy daní

Podívejme se na žebříček pěti nejčastěji opomíjených daní. A k tomu na závěr ještě na jednu daňovou kuriozitu. Opomenutí může nastat při pronájmu bytu či chalupy, prodeji přebytků, nebo i při prodaném produktu z provedené ruční práce. V loňském roce takto přišel stát podle finanční správy téměř o 1,5 miliardy korun na dani, kterou fyzické osoby neodvedly. Jaké nám hrozí sankce, pokud daň neodvedeme? Mohou sahat až do výše 300 tisíc korun.

Dárek, nejčastěji od přítele

Jak je známo, daň dědická a darovací byla zrušena. Danit bychom ale stále měli dary, které přesahují hodnotu 15 000 korun a to od všech, se kterými nežijeme ve společné domácnosti déle než rok. Nyní tato daň spadá pod daň z příjmů a podléhá výši 15 %. Pokud se domníváme, že nám v případě darů postačí účtenka, hluboce se mýlíme. Spoustu darů si musíme nechat i ocenit znalcem.  V případě, kdy obdržíme zásnubní prsten s diamantem, převyšující hodnotu 15 000 korun, nastává kuriozní situace. V tomto případě bychom měli správně zaplatit darovací daň. Zaplatíme tak i několik tisíc korun za znalecký posudek, který si musíme za tímto účelem nechat vypracovat. Pokud to neuděláme, vystavujeme se vážnému riziku.  Daň naopak nemusíme přiznávat v případě, kdy dostaneme peníze, automobil, byt či dům od nejbližších příbuzných a také od partnera, se kterým žijeme více než uvedený jeden rok ve společné domácnosti.

Zdanění činnosti soustavné

Vyděláme si občas bokem nějakou tu korunu a domníváme se, že to je v pořádku? Baví nás ruční práce, vyrábíme keramické šálky, navlékáme korálky nebo opravíme sousedovi pračku? Jde-li o příležitostné příjmy, které nepřesáhnou částku 30 000 korun ročně, je vše v pořádku.  Pokud ale za jakoukoliv činnost začneme přijímat peníze soustavně a pravidelně, už by tyto příjmy měly podléhat zdanění, a to ve výši 15 %. V případě, že překročíme limit 30 000 korun ročně, musíme přiznat daň.

Daň z prodeje havarovaného vozu

Při prodeji vozu, ať už konkrétní osobě nebo do bazaru, podléháme opět povinnosti zdanění. Toto platí, i když jde o havarovaný vůz. Pokud takový koupíme, kompletně jej necháme opravit a následně prodáme se ziskem, musíme odečíst prodejní cenu od původní nákupní. K výdajům je možno přičíst i náklady na opravu. Pak vzniklý rozdíl zdaňujeme ve výši 15 % daně. Dani podléhají také letadla, lodě či motocykly.  Pokud ale prodej probíhá až rok po nákupu havarovaného dopravního prostředku, od daně jsme již osvobozeni.

Daň z prodeje domácích mazlíčků

Nastane-li situace, kdy se nám narodila roztomilá koťátka či štěňátka a rozhodneme se je prodat, musíme se mít na pozoru. Stejné je to i v situaci, pokud prodáváme občas vajíčka, nebo to, co nám vyroste na zahrádce, a prodáme to jako přebytek. I toto totiž podléhá zdanění. Zde je stanovený roční limit 15 000 korun a pokud si ročně vyděláme víc, opět už podléháme zdanění. Od těchto příjmů si můžeme odečíst buď skutečné náklady, nebo také výdajový paušál ve výši 80 %. Pak zdaníme částku, která nám zbude.

Daň pro včelaře

Jsou naší vášní včely? Pokud už naše vášeň vzrostla nad počet 60 včelstev, chováme včely ve velkém a touto činností si vyděláme víc jak 30 000 korun ročně z prodeje medu a jiných včelařských produktů, odvádíme daň ve výši 15 %. Opět jsme zde na dvou možnostech. Tedy odečtení skutečných nákladů nebo paušálu 80 % a zdaňujeme konečnou částku, která po odečtu zbude. Nesplňujeme-li tyto podmínky a nechováme včely v tak velkém počtu, zdanění nepodléháme.

Pokuta za osvobozené příjmy

A nakonec slíbená kuriozita. Přiznat musíme i příjmy, které jsou sice osvobozené od daně, ale jejich hodnota v uplynulém roce přesáhla 5 milionů korun. Může se jednat o prodej nemovitostí, družstevního bytu nebo i dědictví po zemřelé babičce.  Co nám hrozí, nesplníme-li oznamovací povinnost? Může se jednat o sankci ve výši až 15 % z výše osvobozeného příjmu. Tato částka se tedy rovná výši zdanění příjmu.

Mohlo by vás zajímat..