Díky operativnímu leasingu vozidel ušetříte mnoho času, peněz a starostí

Operativní leasing vozidel výrazně snižuje firemní náklady, a protože je stále cenově dostupnější, jeho obliba roste. Od tradičního leasingu se odlišuje tím, že po skončení smlouvy zůstává vozidlo majetkem leasingové společnosti.

Protože z ceny vozu zaplatíte pouze část odpovídající jeho opotřebení v období leasingu, například tří let, všestranně ušetříte. Podle odborníků se operativní leasing stává opravdu výhodným při provozování alespoň 10 firemních vozidel, protože toto množství už obnáší značné administrativní a personální nároky. Podnikatelé mu však dávají přednost nejen z ekonomických důvodů, ale také pro komfort, který přinášejí doprovodné online služby pro správu vozového parku.

Co získáte využíváním operativního leasingu vozidel:

  • snížíte provozní a investiční náklady, množství administrativy a vše máte pod kontrolou
  • leasingovou splátkou hradíte jen rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou vozidla
  • nemusíte skládat žádnou akontaci – platíte fixní měsíční splátky a využíváte 100% servis
  • zbavíte se starostí, protože za všechna rizika spojená s vozem odpovídá lesingová společnost
  • celé splátky operativního leasingu vozidel zařadíte mezi daňově odpočitatelné položky
  • stabilizujete budoucí firemní cash flow, protože si předpokládané služby předplácíte
  • vylepšujete image své společnosti pravidelnou obměnou starších aut za moderní vozy

Operativní leasing vynesla na výsluní krizová léta, kdy firmy intenzivně hledaly možnosti úspor. V roce 2015 vzrostl jeho podíl na financování nových osobních firemních vozidel v České republice téměř o 5 %, na úkor podnikatelských úvěrů a finančního leasingu.

Podnikatelé si začali uvědomovat, že automobil je pouze prostředkem k rozvoji firem, a není nutné ho vlastnit. Tento trend je v souladu s rozvojem plného outsourcingu a zaměřením na efektivní řízení nákladů. Podporuje ho také zvýšená poptávka po online elektronických službách a chytrých aplikacích. Leasingové firmy nabízejí například elektronické knihy jízd či online školení řidičů.

V dnešní složité době každý uživatel uvítá i to, že leasingová splátka zahrnuje řadu služeb a zákonných povinností, mezi které patří servis vozidla, výměna pneumatik, asistenční služby při nehodách, poruchách či odcizení vozu, dálniční známky, vyřizování pojistných událostí, silniční daň, zákonné a havarijní pojištění, poplatek za rádio nebo tankovací karty.

Operativní leasing vozidla z daňového hlediska

Z pohledu daňového poradce je operativní leasing vozidla pro podnikatele často výhodnější než podnikatelský úvěr nebo finanční leasing. Celou splátku operativního leasingu lze totiž zahrnout do daňových nákladů (na rozdíl od finančního leasingu), protože je považován za službu. Nájemné u operativního leasingu je tedy daňově uznatelný náklad.

Praxe však přináší i odprodeje vozidel po ukončení operativního leasingu nájemci. V takových situacích je nutné provést test kupní ceny. Splátky zůstanou daňově uznatelné pouze v případě, je-li kupní cena vyšší nebo stejná jako daňová zůstatková cena evidovaná v účetnictví pronajímatele.

Mohlo by vás zajímat..