Jak si ohlídat platební kartu

Svět finančních transakcí se z fyzického rozměru rychle stahuje do digitální dimenze. Platby jsou jednodušší a rychlejší. O to abstraktnější jsou ale podvodné triky. Jakých pravidel se držet, abyste své peníze ochránili? Jak zacházet s platebními kartami a minimalizovat riziko?
Platby za služby, zboží i administrativní úkony se s neúnavně se zdokonalující výpočetní technikou velmi zjednodušily. Nové platební metody jsme si rychle osvojili a ani si nestíháme uvědomovat všemožná rizika.
Je to dáno i tím, že podvody fyzicky probíhají na pro nás neviditelném místě. Přitom jsou, virtuálně vzato, lidé se schopnostmi zneužívat cizí data v podstatě našimi přímými sousedy. Ať už se z geografického hlediska nacházejí kdekoli.
Také pro práci s digitálními transakcemi, a mezi nimi i s platebními kartami, se však můžeme naučit užitečné návyky bezpečnostní hygieny. A pokud už problém nastane, je dobré vědět, jak postupovat, aby byly jeho dopady co nejmenší.

Karta je pouze vaše a zodpovídáte za ni

Když kartu fyzicky obdržíte, podepište si ji na zadní straně. V ideálním případě k tomuto účelu použijte nesmazatelný fix.
Karta by měla patřit jen vám. Neměli byste ji půjčovat ani svým nejbližším. Vy jste ti, kdo plně zodpovídají za její používání. Zapůjčením karty nejen zvyšujete riziko jejího zneužití nebo ztráty, ale rovněž porušujete smluvní podmínky.
Stejně tak bezpečnostní PIN je váš osobní klíč, který nikomu jinému nepatří do ruky. Kromě vás by ho nikdo neměl znát a není dobré si jej ani jednoduše napsat a uložit na místa, která jsou jiným lidem dostupná. To se týká také údajů na kartě. Nikoho ji nenechávejte kopírovat a neposkytujte data z karty nikomu ani osobně ani e-mailem ani telefonicky.

Jak si ohlídat údaje na kartě

Při platbě v obchodech či vybírání hotovosti z bankomatu máte právo na osobní prostor. Dávejte si pozor, aby nikdo neviděl čísla na vaší kartě, zejména pak bezpečnostní kód na zadní straně. Dbejte zvýšené opatrnosti při zadávání PIN kódu do terminálů, klávesnici přitom vždy zakryjte druhou dlaní.
Využívejte raději bankomatů na rušnějších a lépe střežených místech, kde je menší pravděpodobnost doinstalování podvodných zařízení a místo je pod stálým dohledem.
V situacích, kdy platbu z nějakého důvodu zrušíte, berte si z bankomatu doklad. Při platbě si zkontrolujte správnost výše částky. V restauracích a na dalších místech mějte kartu vždy pod kontrolou a nenechte personál s vaší kartou odejít z vašeho dohledu. Schovávejte si účtenky.
Pokud kartu ztratíte, okamžitě po zjištění této skutečnosti se spojte se svou bankou a situaci řešte. Kartu si můžete blokovat a často lze využívat i dalších bezpečnostních mechanismů, které některé banky nabízejí. Pro více informací se obraťte na svou bankovní instituci.

Na internetu se vždy pohybujeme ve veřejně přístupném prostoru

Také při využívání online služeb a nákupů můžete svou kartu používat. Při takových transakcích býváme velmi zranitelní, protože zejména doma máme pocit bezpečí a kontroly. Proto se jedná o často zneužívané situace.
Při platbách po internetu si zkontrolujte, jestli jste při zadávání citlivých údajů na zabezpečené stránce. Takové stránky mají na začátku webové adresy řetězec HTTPS, případně mohou být v adresním řádku prohlížeče označeny symbolem visacího zámku. Zárukou ještě vyšší bezpečnosti je nutnost potvrdit transakci službou 3D Secure. V takovém případě vám na mobilní telefon přijde potvrzovací kód.
Zvýšené opatrnosti dbejte při internetových platbách mimo známé a zabezpečené sítě. V podstatě byste se měli vyvarovat online finančním transakcím ve veřejných sítích, ale také v prostředí, kdy stejnou síť sdílí více lidí, například ve větší firmě či organizaci.

Mohlo by vás zajímat..