Jaká rizika na internetu ohrožují finance

Nebezpečí odcizení hrozí i na internetu. Krade se často i virtuálně. Ztratit se mohou peníze z vlastního účtu, popřípadě může dojít ke zneužití ztracené karty. Při neopatrném zacházení s naší bankovní kartou zlodějům můžeme doslova nahrávat.

Kopírování dat 

Skimming je kopírování informací z platební karty. Jde o záludný způsob, jak se dostat k penězům na účtu majitele této karty. Objevují se i případy, kdy na nekalé převody na účtu majitel přijde až o hodně později a takových plateb je již provedeno mnoho. Dobrým zásahem proti skimmingu je antiskimovací zařízení jako je nástavec na bankomatu, který trhavým vkládáním karty zamezuje kopírování karty. Všechny bankomaty jej ale nemají.

Kopírování magnetického proužku hrozí, i když necháte svou kartu bez dozoru. Nejčastěji je to třeba v restauraci při placení útraty. Pokud nemají v dané restauraci mobilní elektronický terminál, trvejte na tom, že půjdete s číšníkem k terminálu pevnému. Dále je tu riziko jako nedostatečná ochrana dat a přenosů u zpracovatelů transakcí a při krádeži karty nedostatečná kontrola podpisu na kartě při platbě. Těmto rizikům se vyhnout nedokážeme, ale je dobré o nich vědět.

Internetové bankovnictví 

Bezhotovostní platební transakce zadávané prostřednictvím přímého bankovnictví jsou často rizikové, nejvíce pak internetové bankovnictví. Příčinou je nedostatečné zabezpečení domácích PC, zadávání bankovních příkazů na veřejných místech jako v internetových kavárnách a minimální využívání zabezpečovacích prvků, které jsou nabízené bankami.

Phishing a jeho dokonalejší forma pharming, kdy je uživatel směrován na nepravé stránky internetbankingu, které jsou ale pod jejich správným označením a podobným designem, je další hrozbou.

Phishing provádí ten, kdo nastraží past a čeká na úlovek v podobě důvěrných informací neopatrného klienta. Zde platí nereagovat nejčastěji na e-mail, který apeluje na sdělení čísla z platební karty, přístupových kódů a hesel k internetovému bankovnictví.

U phishingu i pharmingu je spouštěcím mechanismem výhrůžka nebo lákavá nabídka v příchozí elektronické poště. V žádném případě se nedoporučuje klikat na aktivní odkaz a přejít na webové webové stránky. Tím je umožněn vstup spywaru, což je program, který využívá internetu k odesílání dat z počítače bez vědomí jeho uživatele do jeho vlastního počítače.

Bezpečné chování     

  • ochrana bezpečnostních a osobních údajů jako jsou hesla, kódy PIN a přístupové kódy, která spočívá v nesdělování hesel, jejich pravidelné obměně a nespouštění karty z očí
  • ochrana počítače, operačního systému a internetového prohlížeče pomocí antivirových a anti-spyware programů
  • žádné stahování neznámých souborů a programů z neznámých zdrojů z internetu
  • neukládání podpisových certifikátů na pevný disk ani na internet pozor na nedůvěryhodné e-maily, zprávy od neznámých odesílatelů a zprávy s podezřelým názvem či obsahem, které je nutné bez otevření mazat
  • ověření certifikátů stránky, na které probíhá přihlašování k účtu při jakémkoliv podezření na možnost zneužití přístupových údajů do internetbankingu službu ihned zablokovat
  • k placení na internetu i v obchodě je třeba přistupovat při použití karty vždy s největší obezřetností
  • uvážlivé stanovení limitů výběru, případně rozložení požadovaného limitu na dvě karty

Mohlo by vás zajímat..