Nová pravidla při změně zdravotní pojišťovny

Všichni občané s trvalým pobytem na území České republiky musejí mít sjednané pojištění u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven. V současné době lze zdravotní pojišťovnu změnit jedenkrát za 12 měsíců. Změna se podává vždy pouze k prvnímu dni kalendářního pololetí. Od 1. července nastávají jisté změny, na které se nyní společně podíváme. Pokud měníte zdravotní pojišťovnu, je dobré držet se následujících bodů.

Smlouva se zdravotní pojišťovnou 

Nejprve je dobré si zjistit u všech svých lékařů, zda mají uzavřenou smlouvu s pojišťovnou, ke které chcete přestoupit. Také je vhodné pročíst si bonusy nabízené danou pojišťovnou a zjistit, zda je přestup výhodný.

Oznámení změny zaměstnavateli 

Jestliže například byla letos podána přihláška k nové zdravotní pojišťovně v termínu od 1. ledna do 31. března 2016, přechod k ní proběhl v pololetí, tedy k 1. červenci 2016. Tuto změnu je vždy třeba oznámit zaměstnavateli. Změnu zdravotní pojišťovny musí zaměstnanec nahlásit mzdové účetní do osmi dnů ode dne změny. Skutečnost je vhodné nahlásit i praktickému lékaři.

Případné penále může zaplatit zaměstnanec 

Pokud zaměstnanec svému zaměstnavateli změnu neoznámí nebo se opozdí, u původní zdravotní pojišťovny vzniká přeplatek a u nové nedoplatek. Jakmile se nesrovnalosti odhalí při kontrolní činnosti, zaměstnavateli může být předepsáno penále od nové zdravotní pojišťovny a ten může úhradu požadovat právě po zaměstnanci.

OSVČ podávají 2 přehledy za rok 2016 

Osoby samostatně výdělečné činné musí nové zdravotní pojišťovně dodat pro daný rok podklad o výpočtu zálohy na zdravotní pojištění. Pokud změní zdravotní pojišťovnu od července, zaplatí do 8. července ještě měsíční zálohu za červen u staré zdravotní pojišťovny. Měsíční zálohu za červenec, kterou je nutno uhradit do 8. srpna, zašlou nové zdravotní pojišťovně. Výše zdravotního pojištění se nemění a zůstává stejná.

Státní pojištěnci 

Státní pojištěnci, tedy studenti, penzisté či příjemci rodičovského příspěvku, kteří nemají vlastní příjmy ať už ze zaměstnání nebo podnikání, tuto změnu nehlásí. Veškeré povinnosti za ně zařídí nová zdravotní pojišťovna.

Nový průkaz u lékaře 

Jestliže se stane, že vám nebyl na korespondenční adresu doručen průkaz pojištěnce do data zahájení smluvního vztahu, je nutné pojišťovnu kontaktovat pro zajištění náhradního doručení. Pojišťovna může na přechodnou dobu vystavit papírové potvrzení. U lékaře se už nelze od 1. července prokazovat průkazem předchozí zdravotní pojišťovny.

Změna pojišťovny pouze v předepsaném termínu 

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jedenkrát za 12 měsíců vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí. Nové pojišťovně je třeba podat podepsanou přihlášku v předepsaném termínu. Chcete-li přestoupit k nové pojišťovně od 1. ledna 2017, je třeba podat přihlášku od 1. července do 30. září 2016. Elektronické podání není možné, neboť musí být na žádosti vlastnoruční podpis.

Mohlo by vás zajímat..