Nové půjčky mladým s nízkou úrokovou sazbou

V polovině srpna se začaly přijímat žádosti o úvěry v rámci takzvaného Programu pro mladé. Jedná se o úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Úroková sazba je pouze 1,12 procenta. Tato výhoda je však vyvážena značně nízkou vstřícností k potřebám žadatelů.
Na první pohled to vypadá lákavě. Úrok 1,12 procenta je velkorysý a samotná půjčka se tedy zbytečně nepřeplácí.
Jásot však může vystřídat zklamání, protože program přináší také celou řadu těžko pochopitelných omezení a lhůt. Je tedy trochu vytržený z kontextu trhu, který s úvěrovými produkty na bydlení pracuje.

Podpora není omezena pouze věkem

Nový typ úvěru je možné použít na koupi bytu nebo rodinného domu, na modernizaci bydlení či na výstavbu rodinného domu. Žádat o něj mohou registrovaní partneři či manželé, z nichž alespoň jeden nedosáhl 36 let věku. O půjčku může zažádat také osoba mladší 36 let, která nežije v manželství ani v registrovaném partnerství a stará se o dítě do 14 let věku včetně.
Na výstavbu či koupi rodinného domu lze získat až 2 miliony korun, na koupi bytu 1,2 milionu a na modernizaci částku do 300 000 korun. V prvních dvou případech již však platí první z omezení. Je totiž možné půjčit si pouze maximálně 80 procent hodnoty dané nemovitosti.

Výše úrokové sazby a bonusy jako hlavní lákadlo

Stěžejní výhodou celého produktu je velice nízká výše úrokové sazby, která se stanovuje ve výši základní referenční sazby EU pro ČR, a to ke dni uzavření smlouvy. V době zahájení přijímání žádostí šlo o 1,12 procenta. FIxace úrokové sazby je na 5 let.
Kromě výše zmíněného případu rekonstrukcí se ještě uplatňuje bonus 30 tisíc korun na každé dítě, které si žadatel osvojí či se mu narodí během splácení úvěru. Tato částka se odepíše z celkové výše dlužné částky.

Omezení a složité podmínky

Pokud se započítá povinné hrazení alespoň 20 procent celkové částky za nemovitost či při výstavbě, lze si snadno odvodit hlavní omezení celého projektu. Z úvěru bez větší injekce z vlastních prostředků nepůjde koupit rodinný dům v ceně přes 2,5 milionu korun, případně byt dražší než 1,5 milionu korun. Úvěr tak půjde využít pouze v těch místech republiky, kde je cena realit nižší.
Tím omezení nekončí. Maximální doba splácení úvěru nesmí překročit 20 let. U modernizace existujících nemovitostí je tato doba poloviční. Jednoduše si tak lze spočítat, že jednotlivé splátky budou velmi vysoké. Mladým domácnostem neulehčí, ale zbytečně je zaváže a finančně zatíží.
Další komplikací jsou podmínky pro čerpání. Zatímco běžnou hypotéku lze dnes vyřídit někdy i do dvou či tří týdnů, nový úvěr nezohledňuje nastavení systému a do cesty klade podmínky, jejichž splnění proces značně prodlužuje.
Vyšší úvěry, přesahující půl milionu korun, jsou totiž podmíněny ručením nemovitostí. Před samotným čerpáním úvěru je tedy nejprve třeba u Státního fondu rozvoje bydlení doložit zapsání zástavního práva ve prospěch poskytovatele úvěru. Vezmeme-li v úvahu současný stav nastavení lhůt všech zainteresovaných úřadů a stran, může se koupě nemovitosti protáhnout až na dva nebo tři měsíce.

Kombinace s hypotékou může být problematická

Jako dobrý nápad při koupi dražší nemovitosti se může jevit kombinace úvěru s klasickou hypotékou. Tím se ušetří na nákladech na běžnou hypoteční úrokovou sazbu.
Za úvěr nad 500 000 korun se však ručí nemovitostí. Banka bude kvůli hypotéce požadovat zástavu stejné nemovitosti. Bankovním ústavům se fakt, že bude při zástavě nemovitosti až na druhém místě, tedy za SFRB, nemusí líbit. Ačkoli bude jistě individuálně posuzovat bonitu žadatele, jedná se o nepříjemné omezení, které může být pro řadu mladých lidí zásadní.
Přenese-li se žadatel přes zdlouhavé a poněkud složité vyřizování úvěru, zdá se jako ideální možnost kombinovat úvěr s vlastními prostředky. Ne každý z mladých má však takovou možnost.

Mohlo by vás zajímat..