Co nového přinese rok 2018 ve světě daní

S příchodem nového roku se tradičně zavádí celá řada změn v daňovém systému. Vzhledem k tomu, že nejde o koncepční změny, jedná se opět spíše o celou řadu doplňků. Daňovým poplatníkům tak nezbývá, než se v houstnoucí džungli znovu zorientovat.

S drobnými úpravami do daňového systému vnikají nové nepřehlednosti. Připravili jsme pro vás proto seznam nejdůležitějších změn.

Dárcovství krve

Všichni, kdo mají zdanitelné příjmy si za darování krve mohou odečíst až tři tisíce korun od daňového základu oproti předchozím dvou tisícům korun. Až dvacet tisíc lze také odečíst za odběry krvetvorných buněk.

Tuto výhodu lze zpětně uplatnit již za rok 2017, během nějž byla změna přijata.

Daňové zvýhodnění na dítě

Toto zvýhodnění si mohou uplatnit rodiče, kteří průkazně vyživují alespoň jedno dítě. Sleva se počítá z vypočtené daně. Výše slevy na první dítě bude od ledna každý měsíc o 150 korun vyšší. Celková sleva bude tedy činit 1 267 Kč za měsíc.

Pokud je sleva vyšší než daň, může vzniknout daňový bonus, kterému se věnujeme níže.

Daňový bonus

Pokud má poplatník vyživující děti roční příjem alespoň 73 200 korun a jeho daňové zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň, dostane tento bonus vyplacený.

Do limitu se však nepočítají příjmy z kapitálového majetku nebo z pronájmu.

Školkovné

Limit pro odečet za zaplacené školkovné se počítá z průměrné mzdy, a proto i tato suma roste. Konkrétně na 12 200 korun ročně. Počítají se pouze náklady za umístění dítěte v mateřské škole, nikoli přidružené náklady jako dojíždění, kroužky, stravné a podobně.

Jedná se pouze o slevu na dani a lze ji uplatnit až za rok 2018. Za loňský rok činí maximální částka o 1 200 Kč méně.

Zaměstnanecké benefity

Od roku 2018 mohou zaměstnavatelé poskytnout zaměstnancům nedaněné benefity nově rozšířené příspěvky na zdravotnické potřeby a prostředky na lékařský předpis, ale také příspěvek na tištěné knihy.

Dříve bylo jako benefity možné uplatnit pouze příspěvky v rámci kultury, sportu či rekreace.

Patnáctiprocentní daň u DPČ do 2 500 Kč

U dohod o pracovní činnosti uzavřených od ledna 2018 se bude při příjmu do 2 500 Kč měsíčně strhávat patnáctiprocentní srážková daň. Takové příjmy budou nadále vyjmuty z daňového přiznání.

U DPP ke změně nedochází.

Paušální výdaje

Mění se limity pro uplatnění daňového paušálu. U 80 procentního paušálu klesá limit pro možné uplatnění na 800 000 korun, u 60 procentního paušálu na 600 000 korun a u 40 procentního paušálu na 400 000 Kč.

To se ve všech případech rovná příjmům do 1 000 000 Kč. Příjmy nad tento limit pak podléhají plnému zdanění.

Minimální odvody pojistného

Nové měsíční sazby podnikatelů za pojistné opět o něco povyrostou. Minimální měsíční částka na sociální pojištění bude činit 2 189 Kč, na zdravotní pojištění pak 2 024 Kč.

U lidí v domácnosti či nezaměstnaných, kteří nejsou evidováni na Úřadu práce se též zvyšuje zdravotní pojištění, a to na 1 647 Kč měsíčně. Sociální pojištění se jich netýká.

Nezdanitelná výše důchodu

Zvyšuje se také hranice, do které není třeba danit důchod. Pro tento rok je hranice posunuta na 36 600 korun měsíčně, tedy 439 200 korun ročně.

Solidární daň

Lidé s ročním ziskem vyšším než 1 438 992 korun budou platit 7 procent ze svých zisků jako takzvanou solidární daň. Tato hranice platí pro rok 2018, loni byla nižší. Ta letošní odpovídá měsíčně hrubé mzdě 119 916 korun.

Další vlna EET se odkládá

Ačkoli se počítalo s tím, že s nástupem jara a léta (březen a červen) přijdou dvě nové vlny EET, Ústavní soud rozhodl v prosinci jinak.

Termíny pro zavedení třetí a čtvrté vlny se přinejmenším posunou, doposud zavedené elektronické tržby pak projdou revizí. Bude z nich například vyjmuta platba kartou.

Mohlo by vás zajímat..