Obliba manželské smlouvy v České republice roste

V posledních letech jsme svědky vzrůstající obliby manželské smlouvy. Kdy se ji vyplatí uzavřít? Před čím vás ochrání? Ve kterých situacích vám nedokáže pomoci?

Důvodem k uzavření manželské smlouvy, mnohdy nesprávně označované jako „předmanželská smlouva“, je právní zakotvení majetkového uspořádání v rámci budoucího manželství, ale také snaha ochránit se před případnými dluhy v případě, když jeden z manželů podniká. Ke slovu se pak dostane také při případném rozvodu daného manželství.

Co je společné jmění manželů a co vše do něj spadá

Společné jmění manželů je legislativní pojem, který vstupuje v platnost okamžikem, kdy jsou manželé oddáni. Od tohoto okamžiku bude zahrnovat vše, co během manželství získá kterýkoli z partnerů zvlášť i to, co získají společně.

Prvními přírůstky do společného jmění manželů proto bývají svatební dary. Ze SJM jsou však vyjmuty věci osobní potřeby či věci, které jeden z páru nabyl darem, odkazem nebo v rámci dědictví. Zisk z toho, co už jeden z manželů vlastní, se do SJM naopak započítává. Sem patří například zisky z podílu v obchodní společnosti. Automaticky do něj spadají výdělky obou manželů.

Společné jmění, sdílené dluhy a co s tím

Když už je řeč o společném jmění, nesmíme zapomenout na záporná čísla. Do SJM totiž patří také dluhy, i když si je vezme pouze jeden z manželů.

To je samozřejmě jen jedna z rovin, která v rámci zákonem stanoveného SJM nemusí páru vyhovovat. Některé spojnice majetkových vztahů lze tedy upravit doplňkovou dohodou, takzvanou manželskou smlouvou. V případě dosud nesezdaných párů lze hovořit o smlouvě předmanželské.

Smlouva na sebe bere formu notářského zápisu. V jejím rámci jde řešit několik různých situací. Lze v něm stanovit majetek, který bude oddělený. Je také možné stanovit, aby v rámci manželského svazku nabývali partneři majetku odděleně. Další možností je zahrnout majetek nabytý před sňatkem jako součást společného jmění manželů. Touto cestou se řeší například bydlení, které po vzniku manželství přejde z vlastnictví jediného z páru do SJM. Poslední variantou je připsání během manželství společně nabytého majetku výlučně do rukou jednoho z partnerů.

Manželská smlouva jako ochrana

Manželská smlouva vás může ochránit před budoucími problémy. Ačkoli se v době, kdy je vztah v nejhezčím období nikomu nechce přemýšlet o tom, že by někdy mohl zaniknout, i na tuto možnost je dobré se připravit. Rozvod je v každém případě záležitost nepříjemná a lze si jej alespoň v některých ohledech usnadnit a pojistit se.

Po rozvodu manželství se dělí společné jmění, do kterého, jak již víme, spadají také dluhy. Například výlučným vlastnictvím jednoho z manželů, definovaným v manželské smlouvě, se lze ochránit proti exekuci. Exekutoři totiž musí nejdříve zahrnout položky, jejichž alespoň částečným vlastníkem dlužník je. Pokud v seznamu vlastníků nefiguruje, nemohou příslušný majetek zabavit.

Ve smlouvě lze řešit i takové věci, jako je výše výživného, ke kterému se oba zavazují, nebo například to, kdo by po případném rozvodu vychovával děti. V tomto případě však dokument slouží pouze jako vodítko, nikoli jako závazek, protože v této věci má konečné slovo soud.

Mohlo by vás zajímat..