Otcovskou dovolenou tatínkové zatím moc nevyužívají

Od začátku února 2018 je možné využít nové sociální dávky, otcovské dovolené. Jde o sedmidenní placenou dovolenou během šestinedělí novorozeněte. Novinka zatím funguje teprve krátce a zájem o ni je vlažnější, než se čekalo. Jaké jsou podmínky pro získání této dávky? A kolik vlastně dostanou zájemci, kteří je splní?

Návrh na otcovskou dovolenou padl již před mnoha lety, ale kvůli škrtům a změnám priorit v přijímání zákonů byla novinka schválena až nedávno a v platnost vstoupila teprve na začátku letošního roku.

Bylo ji ale možné využít i zpětně, pokud se dítě narodilo po dvacátém prosinci loňského roku. V takovém případě bylo podmínkou čerpat tuto dovolenou v prvních dvou týdnech platnosti tohoto zákona, přesně řečeno do 13. února 2018.

Podmínky pro čerpání otcovské dovolené

Podmínky pro čerpání této nové sociální dávky nejsou nijak složité. Rodič, který se uchází o její využití, musí být v matriční knize narození veden jako otec dítěte.

Není naopak nutné, aby rodiče sdíleli jednu domácnost nebo byli sezdáni. Je dokonce možné, aby výhody využili pěstouni, adoptivní rodiče, případně registrovaní partneři nebo partnerky, kterým dítě do péče svěřil soud. Společná domácnost či manželský stav páru přitom opět není podmínkou.

Co se týká doby pro využití této výhody, stanovuje se kdykoli do ukončení šestinedělí novorozeného dítěte, tedy do 41 dnů od narození. Délka čerpání je týden a toto období nelze přerušit ani rozdělit.

Částka pobíraná v rámci sociální dávky je omezena

Z webu České správy sociálního zabezpečení si lze stáhnout tiskopis, který zájemci vyplní a předají zaměstnavateli. Ten má povinnost doručit formulář do sedmi dnů příslušnému úřadu Okresní správy sociálního zabezpečení.

Živnostníci (OSVČ), kteří si sami dobrovolně platí nemocenské pojištění, podávají žádost o dávku sami po skončení otcovské dovolené.

Výše dávky za otcovskou dovolenou se počítá podobně jako u mateřské dovolené, a činí tedy 70 procent základu příjmu. Horní hranice je ale omezena. Částka za otcovskou dovolenou se letos vyplácí v maximální výši 1 228 Kč na den, což dělá nejvýše 8 575 Kč za sedmidenní volno. Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je k dispozici kalkulačka pro výpočet dávky.

Peníze úřad posílá do jednoho měsíce po přijetí žádosti, a to buď převodem na bankovní účet příjemce nebo složenkou.

Zastánci, odpůrci a pozvolný rozjezd

Zavedení nové sociální dávky má kromě sympatizantů také své odpůrce. Jedním z nich je například Hospodářská komora České republiky. Pokládá novinku za zbytečné opatření, které ještě ztíží podmínky podnikatelům, kteří zájemce o využití dávky zaměstnávají.

Tvrdí, že jde v konečném důsledku o další z řady sociálních dávek, která může zaměstnavatelům komplikovat například dokončování rozjetých projektů. Jedním z argumentů proti nově zavedené dávce je i fakt, že oproti jiným zemím má Česká republika o poznání delší rodičovskou dovolenou, na které se rodiče mohou prostřídat.

V roce 2016 se v České republice narodilo celkem 112 663 dětí. Podle odhadů Ministerstva práce by otcovská dovolená mohla stát ročně až 800 milionů korun. V celkovém důsledku by stát mohl přijít na daních zhruba o 72 až 93 milionů korun.

První data získaná za první měsíc od spuštění zatím negativní prognózy nenaplňují. O čerpání výhody není tak velký zájem, jak se původně očekávalo. Celkově je využilo 480 rodičů.

Je možné, že se na nízkém počátečním zájmu podepisuje nedostatečná informovanost a nulová zkušenost. Může za ním ale stát i zodpovědnost samotných zaměstnanců za své projekty a loajalita ke svému zaměstnavateli, nebo u OSVČ nemožnost výhody v praktických podmínkách využít.

Mohlo by vás zajímat..