Polovina Čechů si šetří na zajištění v důchodovém věku

Ačkoli podle listopadové studie Centra pro výzkum veřejného mínění pouze jedna desetina občanů České republiky věří, že je stát v důchodu dostatečně zaopatří, takřka polovina si v současné době na stáří nespoří.

V tiskové zprávě Centra pro výzkum veřejného mínění se uvádí, že ve své dostatečné finanční zajištění státem věří pouze jeden z deseti lidí nad 15 let věku. I přesto si na toto období spoří jen 52 procent respondentů průzkumu. Ten dále obsahuje statistiky o spoření na stáří podle životní úrovně a míry obav z nedostatečného zajištění v důchodovém věku.

Rozdíly v přístupu ke spoření podle životní úrovně 

Podle očekávání si na důchod střádají spíše občané s vyšší životní úrovní. Náhodě nic neponechávají dvě třetiny lidí z této sociální vrstvy. Z respondentů se střední životní úrovní si spoří přibližně polovina.

Lidé se špatnou životní úrovní se na důchod většinou systematicky nepřipravují. Kladně jich v průzkumu odpovědělo pouhých 17 procent, tedy přibližně šestina.

Obavy o dostatečnou finanční podporu od státu klesají 

Studie dále uvádí, že celkově obavy o zajištění ve stáří klesly a od roku 2014 je podíl lidí pozitivně přemýšlejících o finanční jistotě v důchodovém věku bez větších výkyvů.

Téměř dvě třetiny dotázaných projevuje obavy o dostatečné zajištění od státu. Za období posledních šesti let se lehce pozitivně změnil poměr toho, do jaké míry vnímají lidé obavy o svou budoucnost v důchodu jako silné.

Mírný nárůst na 43 procent zaznamenal podíl těch, kteří zajištění v důchodu státem vnímají jako „spíše nedostatečné“. Zlepšení o čtyři procenta zato vidíme u skupiny, která toto zajištění hodnotí jako „rozhodně nedostatečné“.

Problém blížící se budoucnosti 

Ačkoli se postoj a přístup Čechů pomalu posouvá pozitivním směrem, je třeba bíti na poplach. Stárnoucí populace totiž není pouhým strašákem v rukách sociologů, ze spolehlivých statistik ji bohužel lze velmi snadno vypočítat. Existuje na to dokonce vzorec, podle něhož se počítá takzvaný index stáří.

Demografické schéma české společnosti se nebezpečně mění. Vysoký životní standard a nadprůměrná úroveň zdravotní péče nám pomáhají dožít se úctyhodného věku. Podle článku zveřejněného MZSV ČR se v polovině 21. století očekává kulminace počtu obyvatel nad 65 let věku. Růst bude přitom také počet nejstarších obyvatel, tedy lidí starších nežli 85 let.

Ačkoli s věkem dožití roste také aktivní věk, nepříznivý demografický poměr obyvatelstva se podepíše také na ekonomické situaci společnosti i jedince. Systematické spoření na stáří je tak velmi potřebným pilířem nejen pro každého z nás, ale rovněž pro českou společnost jako takovou.

Mohlo by vás zajímat..