Povolání a životní styl ovlivňují cenu životního pojištění

Domníváte se, že je cena životního pojištění nastavena pro všechny stejně? Pojištění musí zohledňovat rizikové faktory. Záleží proto na povolání pojištěnce, ale také na jeho životním stylu. Celková cena zohledňuje součet několika klíčových faktorů.

Pokud pracujete v teple a bezpečí kanceláře, vyjde vás životní pojištění levněji, než když se živíte mytím oken výškových budov a do stejné kanceláře se díváte zvenku. Nezřídka je navíc rozumné připojistit se proti specifikům své profese. Cenu takzvaného „životka“ ale ovlivňuje také celá řada dalších faktorů.

Profese se liší rizikovostí

V práci trávíme významnou část svého času. Její výkon nám ale nezabírá jen čas, předkládá nám také určitý stupeň rizika.

Manuální profese a pozice využívající například těžkou techniku či výbušniny, lidé pracující ve zdraví ovlivňujícím prostředí či přicházející do styku s radioaktivitou nebo zdrojem vysokého elektrického napětí budou logicky spadat do jiné rizikové skupiny, než profese administrativní povahy.

Výpočet ceny životního pojištění tak musí takový faktor chtě nechtě zohledňovat. Pojišťovna se také musí chránit a motivovat své klienty k minimalizaci zdravotních rizik.

Pokud jsme se rozhodli pro určité pojištění, je dále dobré zvážit, zda si k němu nenastavit ještě krytí zvýšených rizik. Je možné se například chránit proti riziku invalidity nebo úmrtí. Doplňkově lze pak uvažovat také o krytí případné pracovní neschopnosti či závažného onemocnění. Je také možné si připojistit část těla, na které pracovní činnost přímo závisí.

Ohlídejte si, kolik peněz ve kterém případě od pojišťovny dostanete a jaké podmínky musíte splnit.

Pozor rovněž na období přechodů a změn. Pokud si najdete nové zaměstnání nebo se vám v rámci stávajícího povolání změní pozice či náplň práce, vyhodnoťte, zda není vhodná i úprava nastaveného životního pojištění. Změnu zařazení do jiné rizikové skupiny je dokonce nutné pojišťovně hlásit. V opačném případě se může jednat o porušení pojistných podmínek.

Analýza rodinné anamnézy

Jedním z faktorů, které se zásadně projeví hned při sjednávání pojistné smlouvy, je rodinná anamnéza. Pokud se ve vaší rodině objevují některé rizikové choroby a geneticky přenositelné neduhy, na ceně pojištění se to projeví.

Není však dobré cokoliv zamlčovat. Pokud by se na takové porušení podmínek v budoucnu přišlo, plnění se klientovi stejně zkrátí.

Životní styl a péče o vlastní zdraví

Na ceně pojištění se také odrazí, pokud se chováte rizikově v jiných ohledech. Kouříte? Tato otázka při sjednávání pojistky padne jako jedna z prvních. Nekuřáci se mohou těšit z případné slevy. Kuřákům rozhodně nedoporučuji svůj zlozvyk zatajovat.

Například sklony k obezitě a obezita samotná jsou v tabulkách pojišťoven hodnoceny hůře, než adrenalinové sporty. Mnohé pojišťovny pak dokonce zvýhodňují klienty s prokazatelně zdravým a pohybově aktivním životním stylem. Nekuřáci s optimálním indexem BMI mohou někde platit až o čtvrtinu méně, obézní klienti tíhnoucí k tabáku naopak až o 80 procent více.

Svou roli hrají i pravidelné lékařské prohlídky. Za takové posilování prevence se klienti mohou mnohdy těšit z nejrůznějších bonusů v podobě slev. Může se jednat i o více než třetinu ceny pojistky.

Pojišťovny se zkrátka snaží svou nabídku optimalizovat a vést společnost k méně rizikovým tendencím. Některé dokonce nově zvažují zavedení slev za sdílení informací o klientových aktivitách pomocí moderních technologií, například s využitím chytrých náramků, monitorujících hlavní tělesné funkce a pohybové aktivity příslušného jedince.

Mohlo by vás zajímat..