Práce na zkrácený úvazek se projeví nižším starobním důchodem

Obliba práce na částečný úvazek vzrůstá. Této možnosti využívají například lidé, kteří chtějí věnovat více času rodině, nebo studenti, kteří potřebují najít rovnováhu mezi studiem a výdělkem. Je však třeba být obezřetní. Zkrácený úvazek se totiž později projeví při výpočtu výše starobního důchodu.
Z čeho se vlastně počítá výše důchodu? Rozhodujícím faktorem je skutečnost, zda v příslušném období odváděl poplatník sociální pojištění, či jej za něj odváděl zaměstnavatel. Částka se dále vypočítává podle výše jeho mzdy.
Na co ještě se lidé pracující na zkrácený úvazek musí připravit?

Možnost či nárok na práci na zkrácený úvazek

Požádá-li o práci na zkrácený úvazek osoba pečující o dítě mladší patnácti let nebo těhotná žena, musí jim zaměstnavatel ze zákona vyjít vstříc. Takovou žádost může zaměstnavatel odmítnout pouze ze závažných důvodů, které vyhovění brání. Zákon přesně neurčuje, o jaké překážky se jedná, ale vymiňuje si jejich prokázání.
K práci na částečný úvazek většinou dochází na základě vzájemné dohody mezi oběma stranami, tedy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Přesčasy se nepočítají úměrně výši úvazku

Odpracuje-li zaměstnanec se sníženým úvazkem více hodin, než určuje rámec jeho pracovní smlouvy, nemusí se hned jednat o přesčas. Ten se totiž počítá až po přesažení stanovené týdenní pracovní doby, která se pohybuje okolo 40 hodin.
Za rozdílové hodiny pod rámec týdenní pracovní doby dostane zaměstnanec pouze mzdu.

Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním

Povinnost odvodu zdravotního pojištění padá vždy na zaměstnavatele. 9 procent z hrubé mzdy platí ze svého, 4,5 procenta pak bere zaměstnanci.
Dosahuje-li příjem zaměstnance alespoň výše minimální mzdy, což se v roce 2017 rovná částce 11 tisíc korun, odvádí se pojištění podle zákona. Je-li mzda zaměstnance nižší, nežli výše minimální mzdy, dopočítává se částka do výše životního minima. Zaměstnanec tak má vyšší odvody, neboť tento dopočet probíhá výhradně na straně zaměstnance.
U sociálního pojištění se platba záloh odvádí vždy ze skutečné mzdy. Odvody činí 31,5 procent z hrubé mzdy, z nichž 6,5 procenta hradí zaměstnanec a zaměstnavatel zbývajících 25 procent.

Počet odpracovaných dnů v týdnu má vliv na délku dovolené

Zaměstnanci se zkráceným úvazkem mají nárok na čtyři týdny dovolené, stejně jako lidé s plným úvazkem. Mají však k dovolené k dispozici počet dnů, odvíjející se od délky jejich pracovního týdne.
Funguje zde tedy přímá úměra. Kratší pracovní týden znamená méně dnů dovolené za každý ze čtyř týdnů volna, na které má zaměstnanec nárok.

Mohlo by vás zajímat..