Před čím vás dokáže ochránit manželská smlouva

Manželská smlouva se stává trendem. Je to opodstatněné. Mít dokonalý přehled o majetku partnera a jeho případných závazcích je totiž velice obtížné. Institut společného jmění manželů přenáší mnohdy tíživou část zodpovědnosti na druhého z partnerů. Při exekuci majetku už pak bývá pozdě.
I když si to za idealistických okolností málokdo připouští, také u osob nejbližších bychom měli být s důvěrou alespoň do určité míry opatrní. Sňatek je důvodem k radosti a veselení se, ale i tak bychom měli vědět, jak na tom je partner finančně.

Společné jmění manželů

Znalost partnerovy finanční situace, včetně závazků, vás může později uchránit od nepříjemných chvilek. Jedna věc ale je znát určité informace, druhá pak mít situaci podchycenou z právního hlediska.
Ze zákona manželům sňatkem vzniká takzvané společné jmění manželů. Do něj přechází veškerý kladný majetek obou partnerů, ale přibudou do nich také dluhy a finanční závazky, které vzniknou z vůle jednoho či obou manželů v době trvání manželství.
Manželská smlouva tedy může do určité míry ochránit nejen obě partnerské strany, ale také děti.

Manželská smlouva jako ochrana a prevence

Zákon přesně stanovuje, co vše uzavřením manželství automaticky spadá do společného jmění manželů. Zákonný majetkový režim je možné změnit na smluvený majetkový režim uzavřením manželské smlouvy, která je známější pod lidovým označením „předmanželská smlouva“.
Manželská smlouva může například zajistit, aby majetek, který je ve výhradním vlastnictví jednoho z manželů, zůstal nadále výhradním vlastnictvím téže osoby. Může se to vztahovat i na případné rozrůstání definovaného majetku.
Nejčastěji si novomanželé volí možnost, aby majetek zůstal i po uzavření sňatku oddělený. Jinou možností je zahrnout do společného i majetek, který do něj automaticky podle zákona nespadá, například nemovitost zděděná v průběhu manželství.
A naopak, společný majetek lze rovněž zúžit a vyřadit z něj položky, které mají po uzavření sňatku zůstat v odděleném vlastnictví.

Předmanželské vyjasnění majetkových vazeb u notáře

Manželská smlouva jako taková sice nabízí určitou prevenci rizik, ale v době před uzavřením sňatku může mezi partnery vnést nedůvěru. To je také důvod, proč se k ní mnozí nakonec nepřikloní.
V poslední době se proto začíná hovořit ještě o další možnosti. Tou by byl pohovor u notáře, kde by se snoubencům dostalo poučení o společném jmění manželů a k vyjasnění majetkových vazeb by došlo předem. Někteří totiž přesně nevědí, co společné jmění manželů vlastně obnáší. Povinný pohovor u notáře by byl dostatečně neutrální, aby nezjitřil emoce mezi partnery.
Ozývají se také hlasy volající po rovnosti v aplikaci společného jmění manželů. V současné době jde totiž pouze o majetkový vztah v právoplatném manželském svazku. V praxi to znamená, že do něj nespadají jiné svazky, vykazující podobné rysy, jako například dlouhodobá soužití v režimu druh-družka nebo registrovaná partnerství.

Mohlo by vás zajímat..