Při rodičovské dovolené si lze téměř bez omezení přivydělat

Vyjít s penězi při rodičovské dovolené nezřídka připomíná velmi zručného žongléra v akci. Žongléra, který stojí na podkladu plném výbušnin a ve vzduchu se pokouší udržet hořící louče. I když si rodiče – zejména maminky, ale v poslední době čím dál častěji také tátové – chtějí svůj čas s dětmi užívat naplno, je někdy potřeba posílit rodinný rozpočet, trošku si provětrat hlavu a také nepřestat pracovat na svém profesním růstu. Dnes se zaměříme na to, jak se na tuto problematiku dívá česká legislativa.

V první řadě je potřeba uvědomit si rozdíl mezi takzvanou mateřskou dovolenou (správně peněžitou pomocí v mateřství, tedy PPM) a rodičovskou dovolenou (správně nazývanou rodičovský příspěvek). Na PPM má nárok matka prvních 28 týdnů mateřství (6-8 týdnů před porodem a posléze v prvních týdnech po porodu). PPM vyplácí OSSZ.

Po skončení PPM má pak jeden z rodičů nárok na rodičovský příspěvek. V případě, že maminka PPM nepobírá, může rodič žádat o RP hned po narození dítěte. RP pak vyplácí Odbor sociální podpory při ÚP.

Na „mateřskou“ mohou dosáhnout i matky, které právě nejsou zaměstnané

Zjistit některé informace na přepážkách a telefonních linkách ÚP není vždy úplně jednoduché. Podané informace bývají neúplné, v případě více zdrojů si mohou i protiřečit. V atmosféře ne úplně příjemné komunikace potřebným lidem pak velmi snadno uniknou stěžejní údaje.

Jedním z obecně rozšířených mýtů je, že pro možnost čerpat PPM musí být matka zaměstnána. Pravda je malinko jiná. Ve skutečnosti je dosažitelnost této pomoci podmíněna nemocenským pojištěním. Obvykle ho platí současný zaměstnavatel, ale lze si jej platit i samostatně. Vzhledem k poměru výše tohoto poplatku a PPM se to velice vyplatí.

Možnosti čerpání rodičovského příspěvku

Celková výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun. Lze čerpat až do věku 4 let dítěte. Rodiče se v roli příjemce příspěvku mohou prostřídat.

Příjemce si může příspěvky rozprostřít podle svého. Ačkoli se maximální částka měsíčního příspěvku bude možná v příštích letech měnit, v současné době je stanovena na 11 500 korun, případně stropem 70 procent z předchozího výdělku podle vyměřovacího základu. Vzhledem k tomu, že však rodiče většinou nemají dítě až do jeho nástupu do mateřské školy kam umístit, když by chodili do práce, volí většinou delší období s nižší poměrnou částkou.

Přivýdělek při rodičovské dovolené a na co si dát pozor

Jak vyplývá z výše uvedených čísel, není samotný příspěvek žádné velké terno a mnohé rodiny jsou okolnostmi jednoduše dotlačeny k tomu, aby svůj rodinný rozpočet v době pobírání RP nějak podpořily.

Na co si tedy dát pozor, abyste o RP při přivýdělku nepřišli? Pro dobu práce je třeba zajistit dostatečný dohled nad dítětem, ať už někým z příbuzných, nebo některou z oficiálních institucí, kde je však u dětí do dvou let maximální možná doba využití omezena 46 hodinami měsíčně. Žádná další omezení nyní platná nejsou.

Z hlediska daňových odvodů je výhodnější, pracovat v době pobírání RP jako OSVČ. Příjem RP totiž vykrývá povinné odvody na důchodové a zdravotní pojištění, protože RP se bere jako vedlejší pracovní činnost. Peníze z přivýdělku je poté třeba zdanit v rámci podání daňového přiznání za příslušný rok. V případě přivýdělku ve formě zaměstnání je třeba mít se zaměstnavatelem sepsanou pracovní smlouvu.

Mohlo by vás zajímat..