Rodičovská dovolená a mateřský příspěvek

Podání žádosti o rodičovský příspěvek, postup při jeho výpočtu a možnost přivýdělku při rodičovské dovolené si ujasníme v dnešním článku. Ozřejmíme si i dobu, kdy rodičovská dovolená končí a zda se dá prodloužit.
Vznik nároku na rodičovský příspěvek 

Rodičovský příspěvek vám náleží ve chvíli, kdy je ukončena výplata peněžité pomoci v mateřství. Jestliže jste neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, bude rodičovský příspěvek přiznán ihned, počínaje dnem narození dítěte. Na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství, rodičovský příspěvek vyplácí úřad práce, tedy odbor státní sociální podpory. Příspěvek je přiznán vždy jen na nejmladší dítě v rodině.

Výše rodičovského příspěvku 

Měsíční výše rodičovského příspěvku závisí na vůli rodičů a odvíjí se od délky jejího čerpání. Celková částka rodičovského příspěvku je 220 000 korun a lze ji čerpat nejdéle do čtyř let věku dítěte. Pokud se rodiče na rodičovské dovolené vystřídají, výše rodičovského příspěvku se nemění.

Přivýdělek na rodičovské dovolené 

Pobíráte-li rodičovský příspěvek, je možné pracovat, ale musíte si zajistit hlídání. Do školky nebo dětských jeslí lze dítě mladší dvou let umístit pouze na 46 hodin v měsíci a maximálně na 4 hodiny denně.

Varianty rodičovského příspěvku 

Rodičovský příspěvek lze vyřídit podáním žádosti a až 3 měsíce zpětně po narození dítěte. Je nutné předložit rodný list dítěte, občanské průkazy rodičů a potvrzení od ČSSZ o nároku na dávku, která následně ovlivní celkovou výši rodičovského příspěvku. Je-li otec uveden v rodném listě, může žádost vyřídit také on.

  • Pokud si otec ani matka dítěte neplatili před nástupem nemocenské pojištění, je nutno přijmout čtyřletou variantu rodičovského příspěvku. Do věku 9. měsíce dítěte je výše příspěvku 7 600 korun a 3 800 korun měsíčně po zbytek doby.
  • Jestliže si jeden z rodičů nemocenské pojištění hradil, může si žena zvolit výši příspěvku a to podle denního vyměřovacího základu ke dni narození dítěte. Maximální částka u osob s měsíční mzdou 16 500 korun a vyšší je 11 500 korun měsíčně a minimální 50 korun měsíčně.  Částku 220 000 korun musíte čerpat minimálně po dobu 19 měsíců a maximálně 4 roky. Dobu čerpání a výši částky lze během rodičovské dovolené měnit.

Očekávané změny

V případě zajištění péče o dítě se očekává změna, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje. Měla by vejít v platnost nejdříve v roce 2017. Jedná se o zrušení podmínky o zajištění institucionální péče o dítě po dobu maximálně 46 hodin. Nově by se měla pouze sledovat řádná péče o dítě.  Pokud projdou návrhy ministerstva, budou si maminky moci volit výši rodičovského příspěvku až na 7 600 korun měsíčně a zkrátit si dobu čerpání rodičovského příspěvku. Nebylo byl pak také povinné automaticky volit čtyřletou variantu rodičovského příspěvku v případě, kdy si otec ani matka dítěte neplatili před nástupem nemocenské pojištění, jak je tomu nyní.  Od roku 2017 by se měla i změnit varianta, kdy budou ženy moci čerpat rodičovský příspěvek až do výše odpovídající vyměřovacímu základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství. Nyní je to tak, že v případě, kdy si jeden z rodičů nemocenské pojištění hradil, může si žena zvolit výši příspěvku v maximální částce je 11 500 korun měsíčně a minimálně 50 korun měsíčně, jak je uvedeno výše.  Částku 220 000 korun bude možné vyčerpat rychleji a to do 1 roku dítěte, nyní je to do 19 měsíců. Konec rodičovské dovolené, rodičovského příspěvku a prodloužení  Rodičovská dovolená z pohledu zaměstnavatele končí ve věku tří let dítěte a nelze ji prodloužit. Po uplynutí této doby je třeba se domluvit se zaměstnavatelem na prodloužení. Nejedná se již ale z pohledu zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou, ale o poskytnutí neplaceného volna a je pouze na zaměstnavateli, zda žádosti vyhoví.  U rodičovského příspěvku je to jinak, je tedy třeba rozlišovat pojmy. Ten lze čerpat do věku čtyř let, respektive do vyčerpání částky 220 000 korun. Rodič může být i na rodičovské dovolené bez pobírání rodičovského příspěvku a stejně tak může pracovat a při tom pobírat rodičovský příspěvek. Otěhotnění během rodičovské dovolené  Pokud je čerpán rodičovský příspěvek a dojde k otěhotnění, je třeba si ihned zvýšit jeho výši a stihnout vybrat co nejvyšší částku z daných 220 000 korun. Pokud všechny peníze nejsou vyčerpány, nebo příspěvek nelze zvýšit z důvodu nízkého vyměřovacího základu, tyto peníze propadnou státu a nelze je ani vymáhat.

Mohlo by vás zajímat..

Jak investovat bez obav

Jak investovat bez obav

Občas máme tendenci smát se dětským strachům z bubáků, čertů a strašidel. V některých oblastech se však chováme podobně jako děti. Investování je pro mnoho lidí podobným „dětským bubákem“. Bojí se...

číst více