Rodinám s dětmi přinese rok 2018 několik finančních novinek

Rok 2018 přinese řadu změn v oblasti financí a státních příspěvků. Nejvíce pozitivních novinek se týká rodin s dětmi. Vedle vyšších daňových slev a příspěvku na školkovné je to například možnost placené týdenní otcovské dovolené.

Přelom roku znamená pravidelně změny v oblasti financí. Letos se velmi významně dotknou rodin s dětmi. Kromě různých daňových zvýhodnění dochází prvně k možnosti otce využít týdenní placené dovolené v období krátce po narození dítěte.

Týden placené dovolené na péči o partnerku a novorozeně

Doposud se situace po narození dítěte řešila vybíráním klasické dovolené. K prvnímu únoru roku 2018 ale přichází změna, která umožňuje otci čerpat takzvanou otcovskou dovolenou. I přes platnost až od února je možné tuto výhodu využít i pro otce dětí, které se narodí šest týdnů před dnem účinnosti zákona.

Doba podpory činí jeden týden. Je možné ji čerpat kdykoli v rámci šesti týdnů od narození dítěte. Nárok na ni mají zaměstnanci účastni na nemocenském pojištění. V případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění, vztahuje se také na OSVČ.

Roste výše možného odpisu za školku

Jako každý rok, i tentokrát bude možné uplatnit takzvané školkovné. Této výhody může využít jeden z rodičů dítěte. Za rok 2018 bude maximální výše školkovného na jedno dítě 12 200 korun. Slevu lze uplatnit i na více dětí.

Jedná se o typ daňové slevy, který o příslušnou částku snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost. Roční částka školkovného pak odpovídá prokázaným výdajům za umístění vyživovaného dítěte v mateřské škole.

Je také možné, aby si jeden z rodičů uplatnil školkovné a druhý pak daňové zvýhodnění na děti.

Vyšší daňová sleva na první dítě

S úpravou legislativy roste také daňová sleva uplatňovaná za rok 2018 za první dítě, a to o 150 korun měsíčně. Celkově bude tedy sleva na první dítě činit 15 204 korun. Stávající slevy na další děti zůstávají beze změny. Částky na dítě ZTP/P jsou dvojnásobné.

Tuto slevu může uplatnit jeden z rodičů, a to na vyživované dítě do 26 let věku. Výše slevy se může krátit, pokud se nejedná o celoroční vyživování, například tedy u dětí, které se narodí teprve v průběhu roku, nebo u jedinců, kteří v daném roce dosáhnou věkové hranice 26 let.

Zvýšený rodičovský příspěvek v případě vícerčat

Doposud výše rodičovského příspěvku nezohledňovala, kolik dětí se rodičům narodí. Rodiče vícerčat tak byli značně znevýhodněni.

Nová legislativa přináší i zde pozitivní změnu. Namísto dosavadních 220 000 korun bude při vícečetném porodu výše rodičovského příspěvku činit 330 000 korun. Výše rodičovského příspěvku pro jedno dítě se nemění.

O dodatečné zvýšení příspěvku v případě vícerčat mohou navíc požádat i zpětně rodiče, jejichž děti nebudou v době počátku platnosti zákona starší než 4 roky.

Mohlo by vás zajímat..