Sloučit lze různé typy závazků

Své vlastní spotřebitelské úvěry už Češi slučovat umí. Tento trend zažívá růst, ale sjednocovat lze i rozdílné typy závazků. Konsolidace se dá navíc využít i v rámci partnerského vztahu či rodiny. Co vše lze tedy konsolidovat? Jaká jsou pravidla a na co si dát pozor?

Konsolidovat můžete úvěry, ale také například kontokorenty nebo kreditní karty. I v případě, že má jednotlivec jen jeden dlužní závazek, lze se zamyslet nad sloučením půjček více členů domácnosti či rodiny.

Hlavní motivací k takovému kroku je samozřejmě finanční úspora. Ta ovšem zároveň patří ke dvěma důvodům, proč se u nás slučování ve větším objemu a napříč typy závazků teprve rozjíždí. Češi se mnohdy zdráhají uvěřit, že se jim konsolidace nakonec vyplatí.

To pramení i z druhého důvodu, kterým je současná nízká informovanost. Trend přesto vykazuje vzrůstající tendenci. Čechům může při rozhodování pomoci také nabídka různých srovnávacích portálů, která vedle sebe staví podmínky více finančních institucí.

Snížení splátek jako motor

V poslední době se nejčastěji slučují spotřebitelské úvěry, ale také kreditní karty a kontokorenty.

Jaká kritéria tedy brát v potaz, pokud se rozhodujete, zda konsolidaci svých závazků provést?

Hnací silou bude nepochybně vize úlevy domácímu finančnímu rozpočtu. Výsledkem sloučení by tedy měla být nižší úroková sazba. Ta se projeví v nižší měsíční splátce či časnějším splacení dluhu.

Je-li tlak na snížení měsíčních výdajů ještě silnější, je možné zvážit případné prodloužení závazku. Je však třeba brát ohled na negativní dopad takového kroku, neboť rozprostření splátek do delšího období celkový součet zaplacených úroků zase logicky o něco navýší.

Dobrá morálka splácení jako záruka

Aby se finanční instituce samy nevystavily riziku nesplacení, přihlížejí při slučování závazků ke stávající morálce klienta při splácení. Ve složitějších případech bude banka vyžadovat doložení příjmů. Při konsolidaci dluhů více osob bude třeba souhlasu všech zúčastněných.

U nižších finančních závazků je možné vyřešit sloučení spotřebitelským úvěrem. I když je omezen horní hranicí splatnosti v délce osmi let, nevyžaduje zajištění nemovitostí.

U vyšších částek je třeba zajistit úvěr nemovitostí. Tento omezující faktor může od konsolidace mnohé zájemce odradit.

Při zvažování sloučení více závazků je zkrátka nutné podívat se na celou problematiku komplexněji a zvážit všechna negativa a přínosy. Máte-li dlužních závazků více, je dobré zamyslet se také nad tím, které z nich do konsolidace zahrnout. Výsledným efektem by mělo být vyřešení stávající situace a prostor pro vytváření potřebných rezerv.

Vytváření rezerv a vyvázání se z nevýhodného závazku

V poslední době se hodně hovoří o vytváření dostačující rezervy. Pro takovou strategii je nezřídka velmi obtížné najít vhodné zdroje, ale ulehčení měsíčním výdajům pomocí konsolidace půjček je k tomu rozhodně velice dobrou příležitostí.

V případě, že je klient zatížen ještě nějakým výrazně nevýhodným úvěrem, lze ušetřené prostředky při dobrém hospodaření využít pro vyvázání se z takového náročného finančního závazku.

Mohlo by vás zajímat..