Ve včasně podaném daňovém přiznání nezapomeňte na odečitatelné položky

Kdy letos podat daňové přiznání? Jak je to s odčitatelnými položkami, které opět prošly řadou změn? Podíváme se ale také na to, jak to s podáním daňového přiznání mají peníze vydělávající důchodci a studenti. Nezapomeneme upozornit ani na možnost získat zpět peníze v rámci slevy na poplatníka.

Letošní období pro podání daňových přiznání připadá na období kolem Velikonoc. Díky svátkům je hraniční odevzdání posunuto na 3. dubna 2018.

Daňové přiznání musí podávat především podnikatelé a živnostníci, ale týká se i dalších osob z řad studentů, penzistů a zaměstnanců, jež nejsou osvobozeny od daně z příjmu a jejich příjmy pod ni spadající dosáhly v roce 2017 alespoň částky 15 000 Kč.

Odčitatelné položky prošly řadou změn, nejvýraznější z nich je asi možnost OSVČ s paušálem zahrnout některé významné položky. Níže si je projdeme v několika krátkých samostatných kapitolách.

Začněme ale s těmi, koho se podání daňového přiznání týká, ale buď jsou výjimkou ze skupin, na něž se obyčejně nevztahuje, nebo mohou dokonce na nepovinném podání vydělat zpět zaměstnavatelem dříve sraženou částku.

Podání přiznání u výjimek z hájených skupin

Penzisté a studenti většinou přiznání podávat nemusí. To se však netýká těch, kteří si v rámci ročních příjmů spadajících pod předmět daně z příjmu fyzických osob vydělají přes 15 000 Kč.

Pokud některý student v rámci dohody o provedení práce prostřednictvím zaměstnavatele odevzdával daň, vyplatí se mu daňové přiznání podat. Při uplatnění slevy na poplatníka 24 840 Kč totiž může dostat zpět peníze z daní až do této výše.

Penzisté s důchodem přesahujícím roční částku 396 000 Kč mají také povinnost daňové přiznání odevzdat. I oni přitom mohou uplatnit výše uvedenou slevu na účastníka.

Sami si daňové přiznání musí podat také zaměstnanci, jejichž vedlejší příjem přesáhne 6 000 Kč, nebo pokud u některého z dalších zaměstnavatelů nebylo podepsáno prohlášení k dani.

Odečty na manžela/manželku a na děti

OSVČ mohou při podávání daňového přiznání jednorázově uplatnit zvýhodnění na děti, které je zaměstnancům uplatňováno v průběhu roku v rámci výpočtu čisté mzdy. Nově na tuto výhodu dosáhnou i živnostníci, kteří platí paušál.

Sleva na první dítě za kalendářní rok 2017 činí 13 404 Kč, na druhé 19 404 Kč, na třetí a každé další dítě pak 24 204 Kč.

Daňové zvýhodnění i školkovné může využít pouze jeden z rodičů, případně si jeden z rodičů může uplatnit školkovné a druhý zvýhodnění na děti. V případě uplatnění daňového zvýhodnění je třeba dodat ještě čestné prohlášení druhého rodiče, že výhodu sám nečerpá.

Pokud je částka po přičtení k výši daně, kterou má poplatník uhradit, vyšší než tato nezaplacená daň, dostane poplatník částku, která po odečtení zbývá.

Peníze se dají ušetřit také uplatněním slevy na manželku či manžela. Podmínkou je, aby si druhý z manželů ve společné domácnosti za daný rok nevydělal více než 68 000 Kč. V takovém případě má nárok na odečtení 24 840 Kč z daní. Pokud je partner navíc držitelem průkazu ZTP/P, částka je dvojnásobná, tedy 49 680 Kč.

Slevu lze uplatnit také v případě, že zákonné manželství netrvá celý kalendářní rok. Pak se jeho výše poměrně zkracuje výpočtem podle měsíců. A protože se jedná o slevu, výhoda se počítá jen do nuly při odečítání z daní. Žádné peníze navíc tedy nelze nárokovat k vyplacení.

Hypotéky a další úvěry na bydlení

Hypotéka je po celý rok výraznou zátěží. Nyní však přichází její světlejší chvilka. Potvrzenou částku zaplacených úroků lze totiž odečíst z daní.

K tomu je možné připočíst také úroky z úvěru ze všech stavebních spoření. To vše až do výše 300 000 Kč.

Životní pojištění a spoření na penzi

Z plateb na životní pojištění lze odečíst až 24 000 Kč. Podmínkou je sjednání výplaty pojistného plnění po 60 kalendářních měsících a nejdříve v měsíci dosažení věku 60 let.

Pokud máte penzijní připojištění se státním příspěvkem, rovněž si můžete odečíst až 24 000 Kč. Na odpočet v plné výši máte ale nárok jen v případě, že částka poukázána penzijnímu fondu za daný kalendářní rok činí 36 000 Kč. To se rovná 3 000 korun za měsíc.

Náklady na vzdělání, charita, dary, příspěvky na odbory

Dalšími možnými odečty jsou prokázané náklady na vzdělání, do nějž se započítávají, školení, kurzy a zkoušky. Samozřejmě jen takové, které si poplatník hradí sám.

Běžně činí maximální částka pro odečet 10 000 Kč, u lidí s postižením pak 13 000 Kč a u lidí s těžkým hendikepem pak 15 000 Kč.

Mohlo by vás zajímat..