Vyřešené finance – základ pro fungující vztah

Řešit na prvních schůzkách peníze se nejeví jako příliš romantická představa. Jak se ale pár lépe poznává, je dobré mít alespoň nějaká pravidla nastavená. Předejde se tak nejen nepříjemným hádkám, ale také mnohým praktickým problémům.

Od počátečního pobláznění ke spokojenosti ve dlouhodobém partnerském vztahu je dlouhá cesta. Jednou z otázek, kterou spolu partneři po určité době nezbytně začnou řešit, jsou finance.

První drinky a lístky do kina ještě nikdo nepočítá, ale když se začne řešit společné bydlení a případně i založení rodiny, zdroje příjmů i hospodaření se neodkladně ocitnou ve středu zájmu. I na to ale můžete být připraveni.

Nastavení společných výdajů

Jakmile se pár sestěhuje pod jednu střechu, narazí na nutnost domluvit se nejen na financování bydlení, ale také nákladů na nákupy, dojíždění do práce či školy, trávení volného času, někdy také domácí mazlíčky, samostatné záliby, dary rodině a přátelům a další.

Oba si ušetří řadu starostí, když předem vědí, s čím mohou počítat. Příjmy jsou v páru mnohdy nerovné, a proto se i financování nákladů dá rozprostřít nerovnoměrně. Každý z partnerů může do domácí pokladničky přispívat domluvenou sumu, nebo se lze společně domluvit na rozdělení nákladů podle účelu.

V určitém momentu se navíc společné hospodaření může přesunout z přítomnosti i do budoucí roviny. Partneři by si měli například včas vyřešit, jak naloží s bydlením, které je původně vkladem jen jednoho z partnerů, nebo s případnou již existující či plánovanou hypotékou a vlastnictvím nemovitosti. Společné cíle ale mohou mít různou povahu.

Jak na to prakticky

Na vedení rozpočtu si lze založit speciální papírový notes nebo sdílenou elektronickou tabulku. Oba tak budou mít neustále pod kontrolou tok společných peněz a zabrání se zbytečnému nedorozumění.

Při komunikaci dokáží pomoci rovněž úkolníky, kalendáře, nebo napevno naplánované rozhovory na praktická témata kolem běhu domácnosti.

Finance je možné zprůhlednit také založením společného účtu. Pokud k němu budou mít oba v páru rovnocenný přístup, je to lepší, ale ne každá banka toto v plné míře umožňuje. Také zde je tedy třeba se shodnout na postupu, se kterým budou oba souhlasit.

Není ale od věci ponechat si i soukromý účet. I v dobře fungujícím vztahu je soukromá zóna drahocenným chráněným územím.

Do plánování rozpočtu zahrňte rovněž postupné vytváření rezervy. Ta bude sloužit pro nepředvídatelné situace, jako je například náhlý výdaj za opravu auta nebo výměna staré pračky za novou.

A pak existují cesty zakotvené přímo v právním systému. Tím nejběžnějším je předmanželská smlouva.

Předmanželská smlouva jako pojistka do budoucnosti

Předmanželská smlouva může obě strany uchránit před budoucími problémy. A to nejen v případě sporu, kde by se řešilo rozdělení majetku při rozvodu nebo v případě úmrtí partnera.

Taková smlouva může posloužit jako štít, pokud jeden z manželů nezvládne své dluhy. Soud přitom ke smlouvě, která má formu notářského zápisu, přihlíží jako k důležitému, byť ne směrodatnému informačnímu zdroji. A v naší legislativě opravdu není mnoho způsobů, jak se ubránit případné exekuci.

Mohlo by vás zajímat..