Vyšší školkovné v roce 2017 pomůže rodinám s dětmi

Za rok 2017 bude možné uplatnit zvýhodněné školkovné. Co je vlastně to školkovné? Na koho se tato výhoda vztahuje? Co musíte splnit, abyste ji mohli čerpat? Jak a do jakého termínu nárok doložit? A jak vysokou slevu na dani lze vlastně získat?

Co vlastně to školkovné ve skutečnosti je? 

Takzvané školkovné možná trochu klame tělem. Nejedná se totiž o přímý příspěvek. Jde o částku, kterou může rodič uplatnit jako slevu na dani fyzických osob, pokud jeho děti v daném roce navštěvují předškolní zařízení.

Na koho se školkovné vztahuje 

Slevu na dani může v rámci této výhody uplatnit jen jeden z rodičů dítěte. Na rozdíl od jiných výhod v tomto případě nezáleží na tom, do které příjmové kategorie rodič spadá.  Pokud jste zaměstnanci, za něž daňové přiznání vyřizuje účetní oddělení zaměstnavatele, je třeba o požadavku na uplatnění informovat příslušnou účetní. Musíte-li si daňové přiznání podávat sami, ať už jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo zaměstnanec, kteří tak musí sami činit z jiných důvodů, například kvůli ziskům z vedlejší činnosti, uplatníte si tuto slevu při podávání vlastního daňového přiznání na řádku 69a ve formuláři k  ani z  říjmu fyzických osob. Slevy mohou využít i podnikatelé, kteří uplatňují výdajový paušál.

Jak vysoké slevy je možné dosáhnout 

Zatímco v roce 2016 činilo školkovné 9.900 Kč, výše slevy za rok 2017 může dosáhnout až částky 11.000 Kč na každé dítě splňující podmínky. Bez rozlišení toho, jak velkou část roku dítě do školky chodilo, protože pro výpočet je stěžejní celková částka za školku zaplacená. Uznaná výše slevy za daný rok se tedy rovná vynaloženým nákladům za umístění vyživovaného dítěte v daném roce, maximálně však do výše 11.000 Kč na jedno dítě. Výši této částky určuje aktuální výše minimální mzdy.  Slevu na jedno dítě nelze dělit. Může ji tak uplatnit pouze jeden z rodičů. Počet dětí, na které lze školkovné nárokovat, omezen není. Za každé dítě tak můžete uplatnit samostatnou slevu. Při počtu dvou dětí může tedy celkový odečet dosahovat výše až 22.000 Kč, u tří dětí umístěných do předškolních zařízení až 33.000 Kč.

Co potřebujete k uplatnění nároku na školkovné a kde jej doložit 

Jako doklad stačí oficiální potvrzení od příslušného předškolního zařízení. Jelikož neexistuje žádný pevně předepsaný tiskopis, je třeba ohlídat, aby vámi dodaný doklad splňoval následující náležitosti – název a adresa školky, plné jméno a rodné číslo dítěte, výše ročního poplatku zaplaceného za umístění v daném zařízení, datum a podpis zákonného zástupce předškolního zařízení.  Rodič, který si sám podává daňové přiznání, dokládá potvrzení jako jednu z příloh. Zaměstnanci musí potvrzení doložit své mzdové účetní do 15. února.

Na která zařízení se sleva vztahuje 

Nezáleží na tom, zda vaše dítě chodí do státní, soukromé, firemní, lesní školky, či do jeslí. Školkovné můžete uplatnit v každém takovém případě.

Peníze zpět do rodinného rozpočtu 

Jak vidíte, byla by opravdu škoda takové možnosti nevyužít. Náklady na děti nejsou v dnešní době právě nízké. Každá koruna do domácí kasičky je dobrá. Uplatnění školkovného je velmi jednoduché. Za to jedno doložené potvrzení to zkrátka stojí.

Mohlo by vás zajímat..