Zaplaťte daň z nemovitosti bez zbytečné sankce

Vlastníte-li nemovitost přihlášenou k platbě daně z nemovitosti, můžete právě v následujících týdnech objevit ve schránce složenku a výzvu s instrukcemi pro její uhrazení. Od minulého roku zasílá stát tuto výzvu na vyžádání také pomocí e-mailu. Vždy je však důležité ohlídat si datum zaplacení. Po jeho uplynutí jsou totiž neplatiči vystaveni sankcím.

Daň z nemovitých věcí musí rok co rok platit každý, kdo vlastní pozemek či nemovitost, byl-li právoplatným majitelem této nemovitosti před datem 1. ledna 2018.

Ti, kdo se stali majiteli nemovitosti v průběhu minulého roku, se k dani z nemovitosti měli povinnost přihlásit, a to do konce ledna letošního roku. K vyplnění standardního formuláře se hodí přinést ještě výpis z katastru nemovitostí. Povaha zadávaných údajů je totiž dosti podrobná a konkrétní.

Pokud už jste k platbě daně přihlášeni a už jste ji alespoň jednou platili, znovu se přihlašovat nemusíte. To neplatí při změně charakteru nemovitosti. Pokud má taková změna vliv na výpočet příslušné daně, je třeba podat nové přiznání s řádnými náležitostmi.

Výzvy k tomu, aby majitelé nemovitostí dostáli své každoroční daňové povinnosti, se pak rozesílají v průběhu května. Tato daň přitom není zanedbatelná. Například v roce 2016 činila její celková částka zaplacená v ČR více než 10,5 miliardy korun.

Od minulého roku chodí informace také elektronickou poštou

Od loňského roku je nově možné obdržet údaje pro zaplacení daně z nemovitých věcí také elektronickou poštou. O tuto variantu je však nutné požádat s dostatečným předstihem.

Lhůta pro žádost o tuto možnost byla do 15. března. Loni ji například využilo přes 56 tisíc daňových poplatníků. Ten, kdo o nový způsob zasílání zažádal později, bude do procesu v rámci nové služby zařazen až napřesrok, tedy pro rok 2019.

Jak dodržet lhůtu a vyhnout se pokutě

Ačkoli je termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí stanoven na 31. května 2018, v rámci jisté časové tolerance je možné zaplatit ji až do 7. června 2018. Jedná se o lhůtu 5 pracovních dní po ukončení splatnosti.

Ohlídejte si, aby byla platba do tohoto termínu připsána na účet finančního úřadu. V opačném případě začínají hned 8. června 2018 nabíhat úroky z prodlení. V závislosti na právě platné výši repo sazby České národní banky je to 0,05 procenta z výše daně vyměřené na rok za každý den prodlení.

Tato sankce se však nevyměřuje v případě, že nepřesáhne 200 korun. V praxi se tedy v případě nemovitostí běžné výměry sankcí z prodlení až tolik obávat nemusíte. U bytů typických rozměrů, kde se výše daně pohybuje kolem 1000 korun, by se pokuta na výši minimální sankce dostala až po ročním zpoždění. Pokud však obdržíte od finančního úřadu výzvu k jejímu zaplacení, je pro vyhnutí se pokutě třeba včas reagovat a daň neprodleně zaplatit.

Příjemce daně z nemovitosti a možnost rozdělení splátek

Daň se platí příslušnému finančnímu v závislosti na typu nemovitosti a její lokalitě. Jde tedy o finanční úřad kraje, v jehož katastru se nachází příslušná obec. Podle typu nemovitosti a obce se vypočítává také samotná výše daně. Samotná obec pak zaplacenou daň získá v celé její výši. Na adrese trvalého bydliště ani na korespondenční adrese plátce daň nezávisí.

Přesáhne-li celková částka daně z nemovitosti 5 tisíc korun, lze ji rozdělit do dvou stejně vysokých splátek. První z nich je nutné uhradit do výše zmíněného 31. května, druhou pak do 30. listopadu 2018.

Pokud jste majitelem nemovitosti a platba daně z nemovitých věcí se na vás vztahuje, ale přesto jste neobdrželi výzvu k jejímu uhrazení, můžete postupovat dvěma způsoby. Buď zaplatit daň podle loňských instrukcí, nebo se spojit s příslušným finančním úřadem, pod který nemovitost spadá. Tam vám výši daně a ostatní důležité informace sdělí. V pokladně finančního úřadu je také možné daň z nemovitých věcí přímo uhradit.

Mohlo by vás zajímat..