Jak zvýšit své šance na úspěch při reklamaci

Reklamace je nepříjemnost, se kterou se čas od času setká každý z nás. Mnozí obchodníci hřeší na to, že se řada lidí o reklamaci vůbec nepokusí. Ale někteří jsou bohužel připraveni použít i určité triky, aby ani část podaných reklamací nebyla úspěšná. Stojí za to, za svá práva i peníze se prát a vyvarovat se chyb, které nás o ně mohou připravit.

Především máte právo zboží k reklamaci vždy podat. Obchodník má povinnost takovou žádost přijmout a vše řádně přezkoumat. Nenechte se tedy zviklat hned v tomto prvním kroku.

Lhůta pro vyřízení reklamace a místo podání

Začněme tím, jak dlouhý čas obchodník na reklamaci má. Celková lhůta činí ze zákona maximálně 30 dní, a to již od samotného uplatnění reklamace, nikoli od přijetí reklamace na reklamační oddělení obchodníka.

V rámci této lhůty má obchodník povinnost nejen stihnout veškeré kroky s procesem spojené, ale dokonce vás o vyřízení reklamace ještě včas informovat. Lhůtu je sice možné prodloužit, ale pouze na základě výslovného souhlasu podavatele. Nic na tom nemění ani případný předtištěný dovětek na reklamačním protokolu.

Není-li v záručním listě přímo uvedený konkrétní specializovaný servis určený k opravě, je obchodník povinen přijmout reklamaci v jakékoli své provozovně, a to s ohledem na sortiment zboží či poskytovaných služeb, ale rovněž ve svém sídle či místě podnikání.

Doklad o koupi lze nahradit

Pokud se vám přihodilo, že jste ztratili paragon či jiný doklad o koupi, nezoufejte. Podaří-li se vám jasně prokázat, že jste u obchodníka zboží zakoupili, obchodníkovi to pro přijetí reklamace musí stačit. Jako dostatečný doklad tedy může posloužit například průkazný výpis z bankovního účtu, doklady k předešlým reklamacím stejného zboží či jiná osoba, která koupi dosvědčí. V posledním případě již ale velmi záleží na vstřícnosti obchodníka.

Pro přijetí reklamace navíc není nutné dodat k vadnému kusu zboží i veškeré ostatní příslušenství. Reklamujete-li závadu na mobilním telefonu, není nutné přinést k němu nabíječku a další dodané části balení. To se týká i obalu nebo visačky.

Reklamační protokol si dobře ohlídejte

Reklamační protokol slouží jako váš hlavní doklad pro další jednání s obchodníkem. Ten má vždy povinnost jej vystavit.

Je třeba si však ohlídat jeho obsah, především přesné datum zahájení reklamačního řízení a způsob vyřízení reklamace, a to na základě vašeho požadavku. Údaj o stavu zboží v době jeho přijetí do reklamačního procesu vás zase pojistí pro případ, že by se vám obchodník pokusil vrátit poškozené zboží.

Někteří z vás mohou mít navíc sjednáno pojištění krádeže zboží či jeho poškození. V takovém případě má obchodník povinnost odpovídat za vady nahlášením pojistné události. V případě, že ještě neuplynula záruční lhůta, nečerpejte pojistné plnění. To by vás totiž mohlo připravit o práva plynoucí ze záruky.

Náklady na vyřízení reklamace a mimozáruční opravy

Ať už je vaše reklamace oprávněná či nikoliv, náklady na její vyřízení leží vždy na bedrech obchodníka. Zde někteří prodávající využívají triku, kdy zboží pošlou zpět na dobírku. To si v žádném případě nenechte líbit.

Prodejce se ze zákona musí rovněž zabývat přesně tou závadou, kterou reklamujete. Reklamaci nemůže zamítnout kvůli jiné, byť i vámi zaviněné vadě na zboží. Rovněž si ohlídejte mimozáruční opravy. Nenechte si je provést ani bezplatně, protože byste se tím v konečném důsledku zbavili práva bránit se proti obchodníkovu rozhodnutí o reklamaci.

Mohlo by vás zajímat..