Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Červen 2016 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Červen 2016

Novinky v pojištění bankovních vkladů

By | Články | No Comments

Každého z nás možná občas napadne, jak si stojí vlastně naše banky. A co by se tak asi stalo v případě, kdyby právě banka, do které jsme se rozhodli uložit své finance, zkrachovala? Je dobré vědět, co se vlastně děje s našimi penězi, které zřejmě neleží na hromádce v sejfu. Určitě by se tam ani nevešly.

Změna, která platí od 1. 1. 2016 přináší komplexnější systém ochrany vkladatelů a podpory stability na finančním trhu ve formě Garančního systému finančního trhu. Tímto tedy pojištění vkladů i nadále zůstává jistotou pro každého vkladatele a funguje i Fond pojištění vkladů. Nově vzniklý Fond pro řešení krize bude spravovat finanční prostředky použitelné na aktivní řešení krizové situace a může předejít i krachu finanční instituce.

Pojištění námi uložených peněz v bance

Pro naše klidné spaní je dobré vědět, že naše vklady u dané banky jsou pojištěné Fondem pojištění vkladů. Právě k datu 1. června se tato instituce nazývá Garanční systém finančního trhu – GSFT. Peníze jsou pojištěny do výše 100 000 EUR, což je asi 2,7 milionu korun. Tato částka je daná zákonem, vycházejícím z platných evropských směrnic. Takto každý klient získá náhradu souhrnu všech svých vkladů na pojištěných produktech. Stejným datem, tedy 1. červnem se zkrátila i lhůta vyplacení náhrad vkladů na 7 dní z původních 20 dnů.

Na co se pojištění nevztahuje?

Je dobré také vědět, jaké úspory pojištěné nemáme. Do tohoto systému pojištění vkladů nepatří směnky, dluhopisy, akcie, podílové listy a jiné cenné papíry.

Co se stane s penězi, které dlužíme naopak my bance?

Pokud by banka nebo družstevní záložna nebo stavební spořitelna zkrachovala, naše dluhy nám bohužel zůstanou. Úvěry v prvním období začneme splácet insolvenčnímu správci stanovenému soudcem. Ten bude nakládat s majetkovou podstatou banky tak, aby co nejlépe a nejrychleji zpeněžil majetek a vyrovnal veškeré dluhy. Banka tedy musí rozprodat svůj majetek jiným finančním institucím včetně úvěrového portfolia. Pak nastává naše druhé období a úvěry začneme splácet své nové bance, která naše závazky v podstatě odkoupí. Podmínky splácení úvěru zůstanou stejné.

Úpadek bank se řídí zejména § 367 až 388 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona. Dále se postupuje podle § 7a zejména odst. 3) a § 35 odst. 2 zákona o bankách.

Novinky nové legislativy

Další změna, která platí od data 1. ledna 2016, zní takto. Fyzické osoby mají ze zákona pojištěny dočasně vysoké vklady nad 100 000 euro. Jmenovitě jsou to vklady plynoucí z dědictví, prodeje nemovitosti určené k bydlení, rozvodového vyrovnání, jednorázové důchodové dávky, odstupného při propuštění ze zaměstnání, inkasa pojistného plnění a náhrady škody pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. Má to podmínku, kdy vklad musí být vložen do banky v období 3 měsíce před krachem banky.

Garanční systém finančního trhu – GSFT

Garanční systém bude tedy spravovat veškeré finanční prostředky. Ty budou použity v případě potřeby pro výplatu náhrad vkladů, řešení případných problémů finančních institucí a pomohou odvrátit případný krach. Pro všechny klienty bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen budou tak posíleny jistoty pro jejich uložené peníze v podobě pojištění a flexibilní přístup k výplatám náhrad. Garanční systém bude lépe provázán s Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR.

Fond pojištění vkladů

Jak je to s nynějším Fondem pojištění vkladů? Stane se základním pilířem Garančního systému a integruje se právě do Garančního systému finančního trhu ve formě organizační a účetní jednotky. Náplň jeho činnosti bude stejná. Všechny zmíněné finanční instituce budou do tohoto fondu přispívat i nadále.

Fond pro řešení krize

Novinkou je zřízený Fond pro řešení krize, také integrovaný pod Garanční systém jako organizační a účetní jednotka. Zde budou ukládány finanční prostředky pro případ krize. Dojde-li k ohrožení stability na finančním trhu, peníze budou použity jako prevence krachu a k vyplácení náhrad vkladů v případě potřeby. Tento fond není určený k přímým výplatám náhrad vkladů.

Přispívající instituce do GSFT

Přispívat budou finanční instituce, které jsou již zapojené do systému pojištění vkladů. Tedy banky, družstevní záložny a stavební spořitelny. Nově budou přispívat i někteří obchodníci s cennými papíry. Rozhodování o způsobu použití prostředků tohoto fondu v případě krachu má v pravomoci Česká národní banka – ČNB. Výše celkových příspěvků má činit 2 až 3 miliardy korun ročně a cíl je částka 25 miliard korun ve fondu.

Příspěvky do Fondu pojištění vkladů dle míry rizika

Pro přispěvatele bude největší změnou zavedení rizikově vážených příspěvků. Poplatky institucí, které jsou povinně zapojeny, budou nově zohledňovat i míru rizika, kterou pro trh daná instituce představuje. Čím vyšší míra rizika, tím vyšší příspěvek do Fondu pojištění vkladů. Obdobný systém bude zaveden i pro příspěvky do Fondu pro řešení krize. Řídícími orgány Garančního systému bude správní a výkonná rada.

Klienti budou lépe informováni před podpisem smlouvy o účtu či vkladu a nejméně jednou ročně obdrží od banky informaci o výši a systému pojištění, kontaktní údaje a informace pro případ platební neschopnosti banky.

Polovina poskytovatelů úvěrů nehraje férově

By | Články | No Comments

Česká obchodní inspekce loni prokázala rozsáhlé porušování zákona o spotřebitelských úvěrech. Odhalila nedostatky u více než poloviny kontrolovaných subjektů a udělila jim v součtu milionové pokuty.

„Nejčastěji porušovali zákon zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů, kteří opět neposkytovali spotřebitelům všechny povinné informace a při uzavírání smluv používali klamavé obchodní praktiky. Poskytovatelé úvěrů si zase ne vždy řádně ověřují schopnost dlužníků splácet,“ uvedl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Co musí obsahovat reklama na spotřebitelský úvěr?

Spěch klienta, při hledání půjčky běžný a pochopitelný, bohužel velice nahrává podvodníkům, kteří v reklamách na spotřebitelský úvěr často záměrně chybují. Seriózní nabídka úvěru by měla uvádět následující údaje:

  • reprezentativní příklad
  • výpůjční úrokovou sazbu
  • RPSN (roční procentní sazbu nákladů)
  • celkovou výši úvěru
  • celkovou částku, která má být splacena

Solidní poskytovatel půjčky nepotřebuje inzerovat v novinách nebo vylepovat venku plakáty. Má přehledné webové stránky s jasnou historií, sídlem, kontaktními informacemi i online kalkulačkou umožňující výpočet půjčky „nanečisto“. Věřitel s férovým přístupem nabízí srozumitelnou smlouvu bez rozhodčí doložky a nebude se zdráhat detailně zodpovědět jakoukoliv otázku zákazníka. V online prostředí ho ctí dobré reference.

Poskytovatel bezpečného úvěru se pozná i podle toho, že nechce žádné poplatky předem (přípustná je pouze 1 Kč za ověření účtu). Mnoho ošizených klientů už přišlo i o několikatisícové poplatky, které zaplatili v marném očekávání údajně schválené půjčky. Ředitel ČOI Mojmír Bezecný upozorňuje: „Žádost úvěrové společnosti o poplatek předem je skoro určitě známkou podvodu.“

Mezi časté triky nepoctivců patří i předražené telefonní linky se speciálním tarifem okolo 70 až 90 Kč za minutu. Operátorky zájemcům o úvěr hovor záměrně prodlužují, takže může stát i několik tisíc. A pochybná společnost nakonec půjčku ani neposkytne.

Nepříjemným překvapením mohou být také úroky a sankce, vyplývající ze smlouvy napsané drobnými písmeny, případně opatřené řadou dodatků. Dá se tomu předejít pouze důkladným pročtením smlouvy a jejím podepsáním jen v případě naprosté srozumitelnosti. Speciálně je nutné ověřit sankce za pozdní splátky úvěru, které mají někteří věřitelé extrémně vysoké už při jediném dni zpoždění.

Pomoci má nový zákon o úvěru pro spotřebitele

Zdokonalení regulace „divokého“ nebankovního trhu je jeden z hlavních cílů novely zákona o úvěru pro spotřebitele. Zákonodárci chtějí maximálně ochránit dlužníky a říct jasné NE všem nepoctivcům, kteří se pustili do půjčování peněz mnohdy i bez živnostenského oprávnění.

Zákon se týká všech úvěrů: v hotovosti, na bydlení, hypoték, kreditních karet, splátkového prodeje i mikropůjček do 5 000 Kč, mezi nimiž je podvodů nejvíce. Podle odborníků by měl díky němu v blízké budoucnosti počet firem nabízejících půjčky klesnout ze současných desetitisíců na pouhých několik desítek. Na nebankovní poskytovatele půjček se totiž bude vztahovat větší dohled státních orgánů, povinnost prokazovat odbornost a udržovat kapitál ve výši minimálně 20 milionů Kč.