Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Únor 2018 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Únor 2018

Sloučit lze různé typy závazků

By | Články | No Comments

Své vlastní spotřebitelské úvěry už Češi slučovat umí. Tento trend zažívá růst, ale sjednocovat lze i rozdílné typy závazků. Konsolidace se dá navíc využít i v rámci partnerského vztahu či rodiny. Co vše lze tedy konsolidovat? Jaká jsou pravidla a na co si dát pozor?

Konsolidovat můžete úvěry, ale také například kontokorenty nebo kreditní karty. I v případě, že má jednotlivec jen jeden dlužní závazek, lze se zamyslet nad sloučením půjček více členů domácnosti či rodiny.

Hlavní motivací k takovému kroku je samozřejmě finanční úspora. Ta ovšem zároveň patří ke dvěma důvodům, proč se u nás slučování ve větším objemu a napříč typy závazků teprve rozjíždí. Češi se mnohdy zdráhají uvěřit, že se jim konsolidace nakonec vyplatí.

To pramení i z druhého důvodu, kterým je současná nízká informovanost. Trend přesto vykazuje vzrůstající tendenci. Čechům může při rozhodování pomoci také nabídka různých srovnávacích portálů, která vedle sebe staví podmínky více finančních institucí.

Snížení splátek jako motor

V poslední době se nejčastěji slučují spotřebitelské úvěry, ale také kreditní karty a kontokorenty.

Jaká kritéria tedy brát v potaz, pokud se rozhodujete, zda konsolidaci svých závazků provést?

Hnací silou bude nepochybně vize úlevy domácímu finančnímu rozpočtu. Výsledkem sloučení by tedy měla být nižší úroková sazba. Ta se projeví v nižší měsíční splátce či časnějším splacení dluhu.

Je-li tlak na snížení měsíčních výdajů ještě silnější, je možné zvážit případné prodloužení závazku. Je však třeba brát ohled na negativní dopad takového kroku, neboť rozprostření splátek do delšího období celkový součet zaplacených úroků zase logicky o něco navýší.

Dobrá morálka splácení jako záruka

Aby se finanční instituce samy nevystavily riziku nesplacení, přihlížejí při slučování závazků ke stávající morálce klienta při splácení. Ve složitějších případech bude banka vyžadovat doložení příjmů. Při konsolidaci dluhů více osob bude třeba souhlasu všech zúčastněných.

U nižších finančních závazků je možné vyřešit sloučení spotřebitelským úvěrem. I když je omezen horní hranicí splatnosti v délce osmi let, nevyžaduje zajištění nemovitostí.

U vyšších částek je třeba zajistit úvěr nemovitostí. Tento omezující faktor může od konsolidace mnohé zájemce odradit.

Při zvažování sloučení více závazků je zkrátka nutné podívat se na celou problematiku komplexněji a zvážit všechna negativa a přínosy. Máte-li dlužních závazků více, je dobré zamyslet se také nad tím, které z nich do konsolidace zahrnout. Výsledným efektem by mělo být vyřešení stávající situace a prostor pro vytváření potřebných rezerv.

Vytváření rezerv a vyvázání se z nevýhodného závazku

V poslední době se hodně hovoří o vytváření dostačující rezervy. Pro takovou strategii je nezřídka velmi obtížné najít vhodné zdroje, ale ulehčení měsíčním výdajům pomocí konsolidace půjček je k tomu rozhodně velice dobrou příležitostí.

V případě, že je klient zatížen ještě nějakým výrazně nevýhodným úvěrem, lze ušetřené prostředky při dobrém hospodaření využít pro vyvázání se z takového náročného finančního závazku.

Povolání a životní styl ovlivňují cenu životního pojištění

By | Články | No Comments

Domníváte se, že je cena životního pojištění nastavena pro všechny stejně? Pojištění musí zohledňovat rizikové faktory. Záleží proto na povolání pojištěnce, ale také na jeho životním stylu. Celková cena zohledňuje součet několika klíčových faktorů.

Pokud pracujete v teple a bezpečí kanceláře, vyjde vás životní pojištění levněji, než když se živíte mytím oken výškových budov a do stejné kanceláře se díváte zvenku. Nezřídka je navíc rozumné připojistit se proti specifikům své profese. Cenu takzvaného „životka“ ale ovlivňuje také celá řada dalších faktorů.

Profese se liší rizikovostí

V práci trávíme významnou část svého času. Její výkon nám ale nezabírá jen čas, předkládá nám také určitý stupeň rizika.

Manuální profese a pozice využívající například těžkou techniku či výbušniny, lidé pracující ve zdraví ovlivňujícím prostředí či přicházející do styku s radioaktivitou nebo zdrojem vysokého elektrického napětí budou logicky spadat do jiné rizikové skupiny, než profese administrativní povahy.

Výpočet ceny životního pojištění tak musí takový faktor chtě nechtě zohledňovat. Pojišťovna se také musí chránit a motivovat své klienty k minimalizaci zdravotních rizik.

Pokud jsme se rozhodli pro určité pojištění, je dále dobré zvážit, zda si k němu nenastavit ještě krytí zvýšených rizik. Je možné se například chránit proti riziku invalidity nebo úmrtí. Doplňkově lze pak uvažovat také o krytí případné pracovní neschopnosti či závažného onemocnění. Je také možné si připojistit část těla, na které pracovní činnost přímo závisí.

Ohlídejte si, kolik peněz ve kterém případě od pojišťovny dostanete a jaké podmínky musíte splnit.

Pozor rovněž na období přechodů a změn. Pokud si najdete nové zaměstnání nebo se vám v rámci stávajícího povolání změní pozice či náplň práce, vyhodnoťte, zda není vhodná i úprava nastaveného životního pojištění. Změnu zařazení do jiné rizikové skupiny je dokonce nutné pojišťovně hlásit. V opačném případě se může jednat o porušení pojistných podmínek.

Analýza rodinné anamnézy

Jedním z faktorů, které se zásadně projeví hned při sjednávání pojistné smlouvy, je rodinná anamnéza. Pokud se ve vaší rodině objevují některé rizikové choroby a geneticky přenositelné neduhy, na ceně pojištění se to projeví.

Není však dobré cokoliv zamlčovat. Pokud by se na takové porušení podmínek v budoucnu přišlo, plnění se klientovi stejně zkrátí.

Životní styl a péče o vlastní zdraví

Na ceně pojištění se také odrazí, pokud se chováte rizikově v jiných ohledech. Kouříte? Tato otázka při sjednávání pojistky padne jako jedna z prvních. Nekuřáci se mohou těšit z případné slevy. Kuřákům rozhodně nedoporučuji svůj zlozvyk zatajovat.

Například sklony k obezitě a obezita samotná jsou v tabulkách pojišťoven hodnoceny hůře, než adrenalinové sporty. Mnohé pojišťovny pak dokonce zvýhodňují klienty s prokazatelně zdravým a pohybově aktivním životním stylem. Nekuřáci s optimálním indexem BMI mohou někde platit až o čtvrtinu méně, obézní klienti tíhnoucí k tabáku naopak až o 80 procent více.

Svou roli hrají i pravidelné lékařské prohlídky. Za takové posilování prevence se klienti mohou mnohdy těšit z nejrůznějších bonusů v podobě slev. Může se jednat i o více než třetinu ceny pojistky.

Pojišťovny se zkrátka snaží svou nabídku optimalizovat a vést společnost k méně rizikovým tendencím. Některé dokonce nově zvažují zavedení slev za sdílení informací o klientových aktivitách pomocí moderních technologií, například s využitím chytrých náramků, monitorujících hlavní tělesné funkce a pohybové aktivity příslušného jedince.

Sílící koruna a její dopad na spotřebitele

By | Články | No Comments

Česká koruna v poslední době neustále posiluje. Na sklonku ledna 2018 se přehoupla přes pětileté maximum. Vůči euru se dostala na sazbu pod 25,30 Kč/EUR, vůči americkému dolaru pak na 20,26 Kč/USD. Jaké jsou příčiny a jak se tento trend projeví na každodenní ekonomice?

V dubnu 2017, do kdy bankéři uměle udržovali kurz eura nad 27 korunami, byl ukončen kurzový závazek ČNB. Od té doby již česká koruna posílila o 6,8 procenta. Od začátku roku už koruna vůči euru povyrostla o dvacet haléřů.

Motory růstu koruny

Růstu koruny napomáhá především očekávané zvýšení sazeb na nejbližším zasedání České národní banky, naplánovaném na 1. února 2018. Půjde již o třetí navýšení od ukončení intervencí.

Někteří členové bankovní rady navíc předpokládají rychlejší růst sazeb v letošním roce, než tomu bylo v minulých obdobích. S tím se pojí i mírně vyšší riziko inflace.

Koruna navíc posiluje ruku v ruce se sílícím eurem. Tenčí se tak rozdíl mezi eurem a americkým dolarem, a potažmo tedy také mezi dolarem a korunou.

Bezprostřední dopady na spotřebitele

Co tyto posuny v poměrech měn znamenají pro běžný spotřebitelský život?

Přímým důsledkem je úspora finančních prostředků při nákupu z online obchodů v dolarech. Při neměnných cenách se ušetřená částka dostává na pětinu původní částky. Pozitivně se to projeví například při nákupu elektroniky.

Změnu pocítí i lidé, kteří cestují do zahraničí. Příznivější poměr koruny k západním měnám se odrazí například na dostupnosti kvalitnějších služeb a zboží při zahraničním pobytu.

Na samotných cenách zájezdů se trend sílící koruny naopak spíše neprojeví. Počítají s ním totiž i cestovní kanceláře a do koncové ceny jejich služeb se spíše promítají jiné faktory, jako je například aktuální oblíbenost či rizikovost dané oblasti.

Co se týká importovaného zboží na pulty českých obchodníků a distributorů, jsou změny spíše liknavější a mají dlouhodobější charakter. Například právě ceny elektroniky jsou navíc chráněny před výkyvy kurzu cenami fixně sjednanými na delší období.

Ceny pohonných hmot se i díky posilování koruny drží na příznivé hranici, přestože je poměr kurzu spíše marginální povahy.

Objemový růst nákupů v zahraničních internetových obchodech

Nakupování v zahraničních e-shopech vykazuje jasně vzestupnou tendenci a zažívá prokazatelný boom.

Ceny některého zboží jsou na mnohých zahraničních retailových portálech ve srovnání s místními cenami velmi výhodné. Často dokonce tak výhodné, že se vyplatí i při případném přesažení magického cenového prahu 22 EUR, při němž je třeba doplácet na zboží clo nebo DPH, případně obojí.

Mnoho zákazníků tak objednává zboží například z čínských online obchodů, které nezřídka dokonce nabízí i dopravu zdarma. Nevýhodou však mohou být například problémy s případnou reklamací zboží.

Při ceně od 22 do 150 EUR se platí DPH 21 procent z ceny zboží. Pokud částka přesáhne 150 dolarů, platí se kromě DPH také clo.