Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Prosinec 2017 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Prosinec 2017

Rodinám s dětmi přinese rok 2018 několik finančních novinek

By | Články | No Comments

Rok 2018 přinese řadu změn v oblasti financí a státních příspěvků. Nejvíce pozitivních novinek se týká rodin s dětmi. Vedle vyšších daňových slev a příspěvku na školkovné je to například možnost placené týdenní otcovské dovolené.

Přelom roku znamená pravidelně změny v oblasti financí. Letos se velmi významně dotknou rodin s dětmi. Kromě různých daňových zvýhodnění dochází prvně k možnosti otce využít týdenní placené dovolené v období krátce po narození dítěte.

Týden placené dovolené na péči o partnerku a novorozeně

Doposud se situace po narození dítěte řešila vybíráním klasické dovolené. K prvnímu únoru roku 2018 ale přichází změna, která umožňuje otci čerpat takzvanou otcovskou dovolenou. I přes platnost až od února je možné tuto výhodu využít i pro otce dětí, které se narodí šest týdnů před dnem účinnosti zákona.

Doba podpory činí jeden týden. Je možné ji čerpat kdykoli v rámci šesti týdnů od narození dítěte. Nárok na ni mají zaměstnanci účastni na nemocenském pojištění. V případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění, vztahuje se také na OSVČ.

Roste výše možného odpisu za školku

Jako každý rok, i tentokrát bude možné uplatnit takzvané školkovné. Této výhody může využít jeden z rodičů dítěte. Za rok 2018 bude maximální výše školkovného na jedno dítě 12 200 korun. Slevu lze uplatnit i na více dětí.

Jedná se o typ daňové slevy, který o příslušnou částku snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost. Roční částka školkovného pak odpovídá prokázaným výdajům za umístění vyživovaného dítěte v mateřské škole.

Je také možné, aby si jeden z rodičů uplatnil školkovné a druhý pak daňové zvýhodnění na děti.

Vyšší daňová sleva na první dítě

S úpravou legislativy roste také daňová sleva uplatňovaná za rok 2018 za první dítě, a to o 150 korun měsíčně. Celkově bude tedy sleva na první dítě činit 15 204 korun. Stávající slevy na další děti zůstávají beze změny. Částky na dítě ZTP/P jsou dvojnásobné.

Tuto slevu může uplatnit jeden z rodičů, a to na vyživované dítě do 26 let věku. Výše slevy se může krátit, pokud se nejedná o celoroční vyživování, například tedy u dětí, které se narodí teprve v průběhu roku, nebo u jedinců, kteří v daném roce dosáhnou věkové hranice 26 let.

Zvýšený rodičovský příspěvek v případě vícerčat

Doposud výše rodičovského příspěvku nezohledňovala, kolik dětí se rodičům narodí. Rodiče vícerčat tak byli značně znevýhodněni.

Nová legislativa přináší i zde pozitivní změnu. Namísto dosavadních 220 000 korun bude při vícečetném porodu výše rodičovského příspěvku činit 330 000 korun. Výše rodičovského příspěvku pro jedno dítě se nemění.

O dodatečné zvýšení příspěvku v případě vícerčat mohou navíc požádat i zpětně rodiče, jejichž děti nebudou v době počátku platnosti zákona starší než 4 roky.

Také pro platby do pětistovky občas musíte zadat PIN

By | Články | No Comments

Platba kartou výrazně vytlačuje hotovostní transakce. Je to pohodlné a rychlé. Pro platbu do pětiset korun ani nemusíme zadávat PIN. Tedy většinou. Ale jak tedy může dojít k té výjimce, kdy po vás platební terminál zadání kódu přece jen bude vyžadovat?

Lidstvo obchoduje od nepaměti. Od časů směnného obchodu se přitom vyvíjí také způsob, jak za zboží a služby platíme. Dvacáté století přineslo postupný přechod k platebním kartám a nové tisíciletí udělalo z bezhotovostních plateb hlavní způsob finanční transakce.

„Kartou, prosím.“ Obsluha za pokladnou zapíše částku, kterou ještě pro rychlou kontrolu přejedeme očima na digitálním displeji. Pak přiložíme plastový obdélníček k terminálu. Pípnutí nás sice trochu zasvědí v kapse, ale už jsme si zvykli a tahání bankovek z náprsních tašek bolívalo víc.

Pro platbu do pětiset korun navíc ani nemusíme zadávat bezpečnostní kód. Proto nás trochu překvapí, když se i při nižší platbě za přepážkou ozve „Zadejte si prosím PIN.“

Ne vždy rychlá platba bez zadání kódu funguje

Obvykle stačí podržet kartu chvíli nad terminálem a u částek do 500 korun nám už pípnutí oznamuje úspěšnou platbu. Občas se však stane, že se platba jaksi zadrhne. Je to trochu matoucí, protože jste si jisti, že zdrojů je na kontě dostatek.

Ačkoli ve vás v první chvíli hrkne, použití karty klasickým způsobem a zadání kódu už zpravidla funguje bez potíží. Kde se tedy stala chyba?

Omezení se na první pohled může zdát jako zbytečná komplikace ze strany banky. Ale hned na ten druhý dává dokonalý smysl. Se vzrůstající oblibou platebních karet roste také procento případů jejich zneužití. Banka se podvodům snaží zabránit a ochránit tak sebe i své klienty.

Banky mají nastavené limity pro použití karet

To vše vede k bezpečnostním opatřením. Každá banka má svá pravidla nastavena jinak. Z pochopitelných důvodů však banky své přesné postupy a strategie přísně tají.

Díky elektronickému systému mohou banky použití karet pečlivě sledovat a zaznamenávat každou transakci. U pokusů o zneužití odcizené karty se dají vystopovat určité podezřelé vzorce chování. Vynucení zadání PIN kódu je poté jednoduchým ochranným prvkem a možností případnému zneužití zamezit.

Banky mají tedy nastavené například limity pro opětovná využití karty v krátkém časovém sledu, objemy plateb a podobně.

Chyba terminálu, obsluhy či uživatele

Při technických potížích, jako je například výpadek sítě nebo dosluhující technika, může dojít také k chybě na terminálu samotném. Nebo jeho obsluha nemá svůj den.

V takovém případě si pohlídejte hlavně to, abyste dostali stvrzenku o zamítnutí platby. Dobře si ji uschovejte a doma si transakce na účtu raději pečlivě překontrolujte. Technická chyba na terminálu totiž může vést k zaúčtování na první pohled nepřijaté částky. Pro tento případ budete doklad potřebovat při reklamaci.

Také my sami můžeme při použití karty udělat chybu. Ve spěchu býváme zbrklí a jsme na terminál příliš rychlí nebo nepřikládáme kartu na správné místo. Jindy se nám ten kousek plastu nechce vytahovat z peněženky nebo jej máme v obalu, přes který se čtečka karet nedostane.

Jak se zachovat při ztrátě platební karty

Mnoho průzkumů vedených v poslední době naznačuje, že se samozřejmostí využívání platebních karet také rostou obavy z jejich zneužití neoprávněnou osobou. Jak se tedy zachovat, pokud kartu ztratíte nebo je vám odcizena?

Některé banky umožňují nastavit si na kartě povolený počet transakcí. Limity si tak částečně volí sám klient. Kromě bezhotovostních plateb lze omezit například také platby po internetu.

Pokud už ke ztrátě karty dojde, je třeba okamžitě po zjištění této skutečnosti kontaktovat příslušnou linku své banky. Není vůbec od věci mít ve svých kontaktech toto číslo uložené a tedy stále při ruce.

K samozřejmostem patří okamžité uzamčení karty. Čím dříve pak linku kontaktujete, tím lepší pozici máte při další komunikaci s bankou a tím dříve případné podvodníky odříznete od možnosti finančně vás poškodit.