Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Červenec 2016 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Červenec 2016

Často opomíjené typy daní

By | Články | No Comments

Podívejme se na žebříček pěti nejčastěji opomíjených daní. A k tomu na závěr ještě na jednu daňovou kuriozitu. Opomenutí může nastat při pronájmu bytu či chalupy, prodeji přebytků, nebo i při prodaném produktu z provedené ruční práce. V loňském roce takto přišel stát podle finanční správy téměř o 1,5 miliardy korun na dani, kterou fyzické osoby neodvedly. Jaké nám hrozí sankce, pokud daň neodvedeme? Mohou sahat až do výše 300 tisíc korun.

Dárek, nejčastěji od přítele

Jak je známo, daň dědická a darovací byla zrušena. Danit bychom ale stále měli dary, které přesahují hodnotu 15 000 korun a to od všech, se kterými nežijeme ve společné domácnosti déle než rok. Nyní tato daň spadá pod daň z příjmů a podléhá výši 15 %. Pokud se domníváme, že nám v případě darů postačí účtenka, hluboce se mýlíme. Spoustu darů si musíme nechat i ocenit znalcem.  V případě, kdy obdržíme zásnubní prsten s diamantem, převyšující hodnotu 15 000 korun, nastává kuriozní situace. V tomto případě bychom měli správně zaplatit darovací daň. Zaplatíme tak i několik tisíc korun za znalecký posudek, který si musíme za tímto účelem nechat vypracovat. Pokud to neuděláme, vystavujeme se vážnému riziku.  Daň naopak nemusíme přiznávat v případě, kdy dostaneme peníze, automobil, byt či dům od nejbližších příbuzných a také od partnera, se kterým žijeme více než uvedený jeden rok ve společné domácnosti.

Zdanění činnosti soustavné

Vyděláme si občas bokem nějakou tu korunu a domníváme se, že to je v pořádku? Baví nás ruční práce, vyrábíme keramické šálky, navlékáme korálky nebo opravíme sousedovi pračku? Jde-li o příležitostné příjmy, které nepřesáhnou částku 30 000 korun ročně, je vše v pořádku.  Pokud ale za jakoukoliv činnost začneme přijímat peníze soustavně a pravidelně, už by tyto příjmy měly podléhat zdanění, a to ve výši 15 %. V případě, že překročíme limit 30 000 korun ročně, musíme přiznat daň.

Daň z prodeje havarovaného vozu

Při prodeji vozu, ať už konkrétní osobě nebo do bazaru, podléháme opět povinnosti zdanění. Toto platí, i když jde o havarovaný vůz. Pokud takový koupíme, kompletně jej necháme opravit a následně prodáme se ziskem, musíme odečíst prodejní cenu od původní nákupní. K výdajům je možno přičíst i náklady na opravu. Pak vzniklý rozdíl zdaňujeme ve výši 15 % daně. Dani podléhají také letadla, lodě či motocykly.  Pokud ale prodej probíhá až rok po nákupu havarovaného dopravního prostředku, od daně jsme již osvobozeni.

Daň z prodeje domácích mazlíčků

Nastane-li situace, kdy se nám narodila roztomilá koťátka či štěňátka a rozhodneme se je prodat, musíme se mít na pozoru. Stejné je to i v situaci, pokud prodáváme občas vajíčka, nebo to, co nám vyroste na zahrádce, a prodáme to jako přebytek. I toto totiž podléhá zdanění. Zde je stanovený roční limit 15 000 korun a pokud si ročně vyděláme víc, opět už podléháme zdanění. Od těchto příjmů si můžeme odečíst buď skutečné náklady, nebo také výdajový paušál ve výši 80 %. Pak zdaníme částku, která nám zbude.

Daň pro včelaře

Jsou naší vášní včely? Pokud už naše vášeň vzrostla nad počet 60 včelstev, chováme včely ve velkém a touto činností si vyděláme víc jak 30 000 korun ročně z prodeje medu a jiných včelařských produktů, odvádíme daň ve výši 15 %. Opět jsme zde na dvou možnostech. Tedy odečtení skutečných nákladů nebo paušálu 80 % a zdaňujeme konečnou částku, která po odečtu zbude. Nesplňujeme-li tyto podmínky a nechováme včely v tak velkém počtu, zdanění nepodléháme.

Pokuta za osvobozené příjmy

A nakonec slíbená kuriozita. Přiznat musíme i příjmy, které jsou sice osvobozené od daně, ale jejich hodnota v uplynulém roce přesáhla 5 milionů korun. Může se jednat o prodej nemovitostí, družstevního bytu nebo i dědictví po zemřelé babičce.  Co nám hrozí, nesplníme-li oznamovací povinnost? Může se jednat o sankci ve výši až 15 % z výše osvobozeného příjmu. Tato částka se tedy rovná výši zdanění příjmu.

Bankovní účty bude možné ovládat z jednoho místa

By | Články | No Comments

21. století je plné inovací a bankovní systém nemůže zůstat pozadu. V příštích dvou letech budou mít banky pořádně na pilno. Nová direktiva Evropské unie pod názvem PSD2 začne platit už 13. ledna 2018. Směrnice reaguje na moderní technologie a jejich vývoj. Zavádí dvě novinky v podobě platební iniciace a služby informování o účtech.

Budeme moci zadávat instrukce bankám prostřednictvím internetového rozhraní někoho jiného a nebudeme k tomu potřebovat ani svou platební kartu. Jednorázové příkazy ano, ale trvalé příkazy a inkasa už ne. Klienti a třetí strany v podobě integrátorů platebního styku budou mít pomocí jedné aplikace přehled o pohybech i zůstatcích na veškerých svých účtech u různých bank. Tím budeme mít možnost lepšího srovnání produktů jednotlivých institucí.

Zvýšení konkurence

Banky budou pod drobnohledem. Pustí do svých řad osoby s potřebnou licencí. Směrnice skýtá velkou příležitost pro FinTech platformy poskytující za pomocí nejmodernějších technologií finanční služby. Bude to jednoduché, flexibilní a intuitivní při ovládání. Platformy budou rychlejší, protože nebudou omezené regulatorními opatřeními bankovního trhu.

Některé z bank zaplatí podílem na trhu a ty, které přípravu nestihnou, pravděpodobně ukončí svou činnost. Jde ale i o novou příležitost. PSD2 umožní oběma stranám, tedy bankám a klientům, využít nové synergie s třetími stranami. Přijdou nové služby, mobilní a webové aplikace, které přinesou rychlé platby a další výhody.

Nyní to pro banky znamená přestavění webů a šablon, vysoké náklady, ale také ošetření rizik. Mezi zmíněná rizika, která je třeba ošetřit, patří bezpečnost platebních transakcí, zajištění ochrany spotřebitele i osobních údajů, odpovědnost za nesprávně provedené a neautorizované transakce, uchování bankovního tajemství, ale i nastavení podmínek pro hospodářskou soutěž mezi jednotlivými poskytovateli platebních služeb. Sníží se tím také riziko úniku osobních dat klientů a podvodů.

Stávající a nová směrnice

Cílem nové směrnice je náhrada stávající směrnice o platebních službách z roku 2007. Evropská komise tak reaguje na rychlý vývoj v oblasti digitalizace bankovních služeb. Nově vzniklé služby jsou třeba velmi podobné jako systém PayPal, PaySec nebo třeba PayU a další typy plateb. Ty vám umožní placení i v okamžiku, když nakupujete produkt či službu a nechcete na internet zadat údaje o své platební kartě.

Pokud bude iniciovat platbu pro klienta třetí strana, i tak bude mít primárně klient svoji smlouvu či dohodu s tímto poskytovatelem. Banka bude svého klienta informovat stejně jako v současnosti o pohybu na jeho účtu výpisem.

Instituce se jménem European Banking Authority určí základní pravidla hry pro banky i třetí strany. Diskuze jsou kolem celé situace opravdu bouřlivé. Jak bude vlastní směrnice o platebních službách nakonec implementována do českého práva, se ještě přesně neví. Mnoho věcí není ještě známo ani centrální bance nebo Ministerstvu financí.