Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Únor 2017 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Únor 2017

Moderní bankovní technologie

By | Články | No Comments

Moderní člověk chce platit pohodlně, ale bezpečně. Banky zase chtějí vyjít vstříc svým klientům, mít náskok před konkurencí, držet krok s dobou, ale za předpokladu dodržení nejvyšší bezpečnosti. Technologie se tedy vyvíjejí překotným tempem. Také k nám v poslední době přichází celá řada novinek.

Krok s dobou drží nejen zákazník, který prahne po komfortu, ale také bankovní instituce. Ty nabízejí přímočařejší způsoby, jak provádět transakce a přistupovat k informacím o svém kontu, zároveň ale musí dodržet vysoký standard bezpečnosti používaných technologií.

Bezkontaktní platby nejen platební kartou 

Některé technologie se u nás v posledních letech rychle zabydlely a my, jako zákazníci, k nim získáváme stále větší důvěru. Například transakce bezkontaktní platební kartou u obchodníků se staly už takřka samozřejmostí.

Roste také povědomí o tom, jak s platebními kartami zacházet. Jejich majitelé už většinou vědí, že PIN si po obdržení karty sice měnit nemusí, ale banky to z bezpečnostních důvodů doporučují.

Rychlý vývoj v oblasti mobilních zařízení však nabízí také další možnosti. Kromě přístupu na bankovní účty přes zabezpečené bankovní aplikace jde například o možnosti platby pomocí chytrého telefonu. Také k nám se zařízení s touto technologií již dostala a u banky i klientů rychle narostla popularita této možnosti.

Výběry z bankomatů také bez kontaktu 

Rovněž výběry z bankomatů se mění. Nově je ve speciálních bankomatech některých bank můžete provádět bezkontaktně. K tomu stačí buď příslušná bankovní karta nebo speciální samolepka. I při vybírání nižších částek je však z bezpečnostních důvodů vyžadováno zadání PIN kódu.

Nárůst popularity zaznamenává také možnost vkladů na účet pomocí speciálních bankomatů.

Dalším využitím bankovní karty je zase platba jízdného v prostředcích veřejné dopravy. Ačkoli je tato technologie zatím používána velmi omezeně, také u ní se můžeme v budoucnu těšit na rozšíření.

Lidské tělo jako jednoznačný identifikační průkaz 

V oblasti bezpečnosti zažívá rozkvět obor biometrie. V zahraničí už se některých biometrických údajů používá jako identifikátorů na dokladech totožnosti. Také na půdě orgánů Evropské unie se živě diskutuje například o využití oční duhovky k účelům identifikace.

Některé české banky již začaly nabízet možnost přihlášení se do mobilního bankovnictví pomocí otisku prstu. Snadno se tak dostanete také k platbám, které však z bezpečnostních důvodů musíte potvrdit zadáním hesla.

Jednou nohou ve světě budoucnosti 

Vzhledem k povaze moderního člověka a nárokům na provázanost služeb, pohodlí a bezpečnost se proto můžeme těšit na další novinky, ať už jsou ve světě nyní plošně používány, testovány, nebo si cestu do našich životů teprve najdou.

V současné chvíli to vypadá, že to, co nám nyní banky nabízejí, je teprve ochutnávka. Vždyť svůj vzestup zažívá například virtuální měna. Celkově se mění pohled, jakým vnímáme nejen svět kolem sebe, ale také finanční zázemí a způsoby, jak s ním zacházet.

A jaké současné bankovní technologie používáte vy? Na kterou z těch, které u nás ještě neprorazily, se nejvíce těšíte? A co vám v moderních řešeních naopak chybí?

Jak dofinancovat daň z nabytí?

By | Články | No Comments

Daň z nabytí přešla v říjnu 2016 pouze na nabyvatele vlastnického práva. Kupující proto musí doplatit další čtyři procenta z ceny nemovitosti z vlastních úspor. Banky však umožňují při splnění určitých podmínek dofinancování daně v rámci hypotečního úvěru.   

Česká národní banka (ČNB) zpřísnila od října loňského roku svá doporučení a omezila maximální výši poskytované hypotéky k hodnotě nemovitosti (LTV) na 95 procent. Od dubna letošního roku navíc přijde další omezení na 90 procent. Zájemci o hypotéku tak budou potřebovat z vlastní kapsy minimálně 10 procent. Omezení se týká také podílu poskytovaných hypoték v rozmezí od 80 do 90 procent, kterých banky budou moci poskytovat pouze 15 procent z objemu sjednaných hypoték. Více vlastních prostředků tak bude potřebovat více lidí.

Daň z nabytí zvyšuje nároky   

Zájemcům o vlastní byt ale udělala čáru přes rozpočet i změna poplatníka daně z nabytí ve výši čtyř procent, kterou od října loňského roku platí pouze kupující. K pořízení vlastního bydlení tak kupující potřebuje další čtyři procenta.  Banky většinou umožňují daň zahrnout do hypotéky pod podmínkou, že je součástí ceny nemovitosti a k nemovitosti existuje zástava v dostatečné hodnotě. Výše úvěru nesmí přesáhnout regulátorem doporučovanou výši LTV. „V rámci účelu koupě nemovitosti lze financovat i náklady spojené se zaplacením daně z nabytí nemovitosti, pokud jsou splněny podmínky pro maximální LTV (výše úvěru bude navýšena o daň z nabytí nemovitosti a čerpání by bylo realizováno na základě daňového přiznání). V takovém případě bude úvěr čerpán postupně,“ říká Alena Nováková, tisková mluvčí Expobank.

Zahrnutí daně do hypotečního úvěru umožňuje i Raiffeisenbank. „Klient může využít nabídky získat potřebný obnos k pokrytí daně v rámci hypotečního úvěru. Následně musí jen doložit, že daň odvedl,“ říká tisková mluvčí banky Petra Kopecká.

Hypoteční banka očekává, že část klientů bude muset využít vlastní prostředky na úhradu daně z nabytí. „Připravili jsme proto možnost financování této daně v rámci hypotéky. Jednou z podmínek pro její získání je ale to, že hodnota zastavené nemovitosti (tzv. LTV) nesmí v součtu překročit aktuální limit ČNB,“ říká tisková mluvčí Hypoteční banky Marie Mocková.

Komerční banka dává přednost situaci, kdy daň z nabytí není součástí ceny nemovitosti. „Prostřednictvím hypotečního úvěru umožňujeme financovat i vedlejší náklady související s investicí do nemovitosti maximálně do výše 50 procent objemu hypotečního úvěru. Jedním z vedlejších nákladů může být i úhrada daně z nabytí nemovitých věcí – klient musí tuto informaci uvést v žádosti o hypoteční úvěr nebo musí být příslušná částka uvedena v nabývacím titulu (např. v kupní smlouvě), neměla by ale být součástí kupní ceny,“ říká Michal Teubner z Komerční banky.

Posloužit může i neúčelový úvěr 

V případě, že daň z nabytí nemovitosti není financována bankou, požaduje banka doložení vlastních zdrojů na její zaplacení ještě před čerpáním úvěru. Podmínky jsou pak uvedeny v úvěrové smlouvě.  Pod podmínkou dostatečné bonity klienta je další možností dofinancování daně neúčelovým úvěrem (například spotřebitelským), u kterých banka nekoumá užití zapůjčených finančních prostředků. Ovšem výhodou financování daně z nabytí hypotečním úvěrem jsou nižší úrokové sazby, které účelové hypotéky nabízí.  Dubnový nárůst doporučeného limitu LTV v kombinaci s omezení počtu žádostí v pásmu LTV od 80 do 90 procent, zvyšující se úroková sazba a přenesení platby daně na kupující povede s největší pravděpodobností k tomu, že na hypotéku dosáhne méně lidí než dosud.

Převzato z www.hypoindex.cz.

Jak poznat padělanou bankovku

By | Články | No Comments

Dostala se vám do rukou podezřelá bankovka a nevíte jak rozpoznat pravé peníze od padělku?

Každý z nás s nimi přichází denně do styku. Přijímání a vydávání hotovosti jsme zařadili mezi stereotypní činnosti a nezkoumáme pravost bankovek. Zbystříme svou pozornost až u dvoutisícovky nebo pětitisícovky. Padělatelé se ale zaměřují na mnohem nižší nominální hodnoty.

První setkání s podezřelou bankovkou a základní informace:      

 • Pokud máte důvodné podezření, že bankovka nebo mince není pravá, máte právo ji odmítnout.
 • Pokud jste zjistili, že vlastníte bankovku nebo minci, která je zřejmě padělaná, nesmíte ji dále použít k placení, protože takové jednání je trestné.
 • Podezřelou bankovku nebo minci odneste na Policii České republiky nebo do České národní banky, popřípadě do některé z obchodních bank, a informujte je o vašem podezření. Tak vyloučíte možnost, že byste spáchali trestný čin udávání padělaných nebo pozměněných peněz.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:  

Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí.

Jaké jsou související předpisy:  

Vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – výňatky z trestního zákoníku týkající se padělání a pozměnění peněz a porušení autorského práva.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:  

Trestný čin udávání padělaných nebo pozměněných peněz, které byly přijaty jako peníze pravé, může být potrestán odnětím svobody až na dva roky, zákazem činnosti, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. V tomto případě na náhradu za zadržené padělané nebo pozměněné bankovky nebo mince nemáte nárok.

Průvodce ochrannými prvky bankovek  

Některé prvky jsou viditelné pouhým okem, zatímco jiné jsou zjistitelné pomocí speciálních přístrojů a pomůcek.

Bankovku vezměte mezi prsty:      

 • bankovkový papír je specifický na omak
 • bankovka není hladká
 • na lícní straně by měl být hmatem citelný hlubotisk

Bankovku prohlédněte zejména proti světlu:

 • zkontrolujte vodoznak
 • zkontrolujte soutiskovou značku
 • zkontrolujte mikrotext na ochranném proužku

Bankovku sklopte:      

 • V ornamentu na rameni portrétu je skrytý obrazec s nominální hodnotou.
 • U nejnovějších vzorů 500 až 5 000 Kč ochranný proužek mění barvu. Proměnlivá barva je použita u všech platných vzorů hodnot 1 000 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč a u hodnoty 500 Kč u vzoru z roku 2009.
 • U hodnot 1 000 až 5 000 Kč a nejnovějšího vzoru 500 Kč je na lícní straně prvek měnící barvu.
 • U hodnot 1 000 Kč, 2 000 Kč (kromě vzoru 1996) a 5 000 Kč je na lícní straně iridiscentní pruh
 • 100 Kč a 500 Kč vzor 1995, 200 Kč a 2 000 Kč vzor 1996 nemají viditelná barevná vlákna
 • Soutisková značka je kruhová, tvoří ji písmeno „C“, ve kterém je vloženo písmeno „S“.

Detailní popis ochranných prvků

Vodoznak  

Jestliže se na bankovku podíváme proti světlu, je vodoznak zřetelně viditelný. Je použit tzv. lokální stupňovitý vodoznak, tj. kombinace tmavého a světlého vodoznaku s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí.  Vodoznak je umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří jej vždy portrét osobnosti vyobrazené na dané bankovce. Při pohledu z lícní strany je stranově obrácený oproti vytištěnému portrétu. U vzorů vydaných od roku 2007 se vedle něj nachází hodnotové číslo bankovky s ornamentem.

Okénkový proužek s mikrotextem   

Jde o proužek z umělé metalizované hmoty, který je zapuštěný do papíru. Na lícní straně vystupuje vždy v různých intervalech na povrch papíru. Na proužku je čitelný negativní mikrotext s označením nominální hodnoty bankovky. U vzorů vydaných od roku 2007 je také s logem ČNB.  Při pohledu na bankovku je vidět pouze vystupující část proužku na lícní straně, ale při pohledu proti světlu je proužek vidět z obou stran, jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím mikrotextem. U vzorů vydaných od roku 2007 vystupující části mění svoji kovově lesklou barvu v závislosti na úhlu dopadu světla z hnědofialové na zelenou barvu.

Barevná vlákna   

Barevná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm jsou zapuštěná v papíru a jsou viditelná okem. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky.

Soutisková značka   

Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část soutiskové značky, z druhé strany je viditelná část zbývající. V průhledu proti světlu je tato značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují.  Soutisková značka je kruhová, tvoří ji písmeno „C“, ve kterém je vloženo písmeno „S“. Objevuje se u vzorů bankovek vydaných v roce 1995 a u 200 Kč a 2 000 Kč vzoru 1996. U ostatních vzorů je obdobně koncipovaná dvojice písmen „ČR“.

Skrytý obrazec   

Skrytý obrazec se stane viditelným v momentě, kdy sklopíme bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří jej vždy číslo označující nominální hodnotu bankovky.  Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní, tedy tmavý, z kratší strany negativní, tedy světlý. Je umístěn na lícních stranách bankovek v ornamentech na rameni portrétu nebo nad ním.

Proměnlivá barva   

Ochranný prvek je založený na optickém efektu. Je vytištěný speciální tiskovou barvou a mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu světlu.  Barva, kterou vidíme při běžném čelním pohledu, se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zcela jinou. Například barva zlatá se mění na zelenou.

Iridiscentní pruh   

Iridiscentní neboli duhově lesklý pruh je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky. U starších vzorů je rovný a jednobarevný, u inovovaných vzorů je zprava vzorovaný a dvoubarevný. Při běžném pohledu na bankovku se jeví pruh jako průhledný, slabě zbarvený a při sklopení bankovky proti světlu získává u starších vzorů 2 000 a 5 000 Kč slabý zlatý nádech a u 1 000 Kč namodralý nádech.

U inovovaných vzorů 1 000 a 5 000 Kč k základnímu zlatému pruhu navíc přibude fialový nebo u 2 000 Kč modrý nádech s kovovým odleskem. Na iridiscentním pruhu vpravo jsou světle vyznačena čísla označující nominální hodnotu bankovky. Při sklopení bankovky se tato čísla jeví proti lesklému pruhu jako tmavá.

Mikrotext   

Mikrotext je většinou vytištěn tiskem z plochy, u nejvyšších tří nominálů zčásti též tiskem z hloubky. Základní mikrotext na lícní straně je skryt vpravo od portrétu v pruhu základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje a číselně označuje hodnotu bankovky.  Na rubové straně je rovněž v pruhu základní barvy mezi státním znakem a pravým okrajem skryt mikrotext, obvykle slovně označující hodnotu bankovky.

Pohled na bankovku pod UV světlem  

Pohled pod UV lampou na lícní stranu

Zde jsou v denním světle neviditelná vlákna s namodralou luminiscencí a viditelná vlákna se žlutou luminiscencí.  U inovovaných vzorů je dvoubarevná luminiscence na části portrétu, hmatová značka pro nevidomé a slabozraké, hodnotové číslo na kuponu a ornamenty v levém dolním a pravém horním rohu.  U vzorů 1996 mimo 1 000 Kč a starších jsou pouze v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí.  Ostatní vzory mají obojí vlákna, příslušné tisky pouze se zelenou či žlutou luminiscencí.

Pohled pod UV lampou na rubovou stranu

Zde jsou v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí, viditelná vlákna se žlutou luminiscencí, u inovovaných vzorů navíc dolní série a číslo, ornamenty v levém dolním a pravém horním rohu se zelenou luminiscencí.  U vzorů 1996 mimo 1 000 Kč a starších, jsou pouze v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí.  Tiskové prvky s luminiscencí umístěné na rubu se týkají jen inovovaných vzorů.