Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Září 2017 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Září 2017

Práce na zkrácený úvazek se projeví nižším starobním důchodem

By | Články | No Comments

Obliba práce na částečný úvazek vzrůstá. Této možnosti využívají například lidé, kteří chtějí věnovat více času rodině, nebo studenti, kteří potřebují najít rovnováhu mezi studiem a výdělkem. Je však třeba být obezřetní. Zkrácený úvazek se totiž později projeví při výpočtu výše starobního důchodu.
Z čeho se vlastně počítá výše důchodu? Rozhodujícím faktorem je skutečnost, zda v příslušném období odváděl poplatník sociální pojištění, či jej za něj odváděl zaměstnavatel. Částka se dále vypočítává podle výše jeho mzdy.
Na co ještě se lidé pracující na zkrácený úvazek musí připravit?

Možnost či nárok na práci na zkrácený úvazek

Požádá-li o práci na zkrácený úvazek osoba pečující o dítě mladší patnácti let nebo těhotná žena, musí jim zaměstnavatel ze zákona vyjít vstříc. Takovou žádost může zaměstnavatel odmítnout pouze ze závažných důvodů, které vyhovění brání. Zákon přesně neurčuje, o jaké překážky se jedná, ale vymiňuje si jejich prokázání.
K práci na částečný úvazek většinou dochází na základě vzájemné dohody mezi oběma stranami, tedy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Přesčasy se nepočítají úměrně výši úvazku

Odpracuje-li zaměstnanec se sníženým úvazkem více hodin, než určuje rámec jeho pracovní smlouvy, nemusí se hned jednat o přesčas. Ten se totiž počítá až po přesažení stanovené týdenní pracovní doby, která se pohybuje okolo 40 hodin.
Za rozdílové hodiny pod rámec týdenní pracovní doby dostane zaměstnanec pouze mzdu.

Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním

Povinnost odvodu zdravotního pojištění padá vždy na zaměstnavatele. 9 procent z hrubé mzdy platí ze svého, 4,5 procenta pak bere zaměstnanci.
Dosahuje-li příjem zaměstnance alespoň výše minimální mzdy, což se v roce 2017 rovná částce 11 tisíc korun, odvádí se pojištění podle zákona. Je-li mzda zaměstnance nižší, nežli výše minimální mzdy, dopočítává se částka do výše životního minima. Zaměstnanec tak má vyšší odvody, neboť tento dopočet probíhá výhradně na straně zaměstnance.
U sociálního pojištění se platba záloh odvádí vždy ze skutečné mzdy. Odvody činí 31,5 procent z hrubé mzdy, z nichž 6,5 procenta hradí zaměstnanec a zaměstnavatel zbývajících 25 procent.

Počet odpracovaných dnů v týdnu má vliv na délku dovolené

Zaměstnanci se zkráceným úvazkem mají nárok na čtyři týdny dovolené, stejně jako lidé s plným úvazkem. Mají však k dovolené k dispozici počet dnů, odvíjející se od délky jejich pracovního týdne.
Funguje zde tedy přímá úměra. Kratší pracovní týden znamená méně dnů dovolené za každý ze čtyř týdnů volna, na které má zaměstnanec nárok.

Proč se vyhnout stavebnímu spoření pro děti

By | Články | No Comments

Stavební spoření je oblíbený spořicí produkt. Oblíbenost ale zdaleka neznamená výhodnost. Proč se nevyplatí uzavírat stavební spoření dětem, aby měli v dospělosti peníze „do začátku“?

Dárek od prarodičů v podobě smlouvy o stavebním spoření pro novorozence se může ukázat být Danajským darem. S pravděpodobností blížící se jistotě rodiče na stavební spoření vloží více peněz, než kolik mladý dospělý vybere. Důvod je prostý: Úroky a státní příspěvek nepřinesou výnos ani ve výši očekávané inflace. Reálně tak dlouhodobé smlouvy stavebního spoření prodělají.

Smlouva o stavebním spoření uzavřená na šest let dokáže vydělat řádově 3,5 % ročně. Tímto výnosem překonává dlouhodobý inflační cíl České národní banky (ČNB) i Evropské centrální banky (ECB) ve výši 2 % ročně. A překonává i dlouhodobý průměr historické inflace od roku 2001 do roku 2016 ve výši téměř 2,1 %. S prodlužujícím se časovým horizontem ale klesá váha státního příspěvku – a samotné výnosy od stavebních spořitelen jsou mizivé.

Státní příspěvek s časem klesá

Státní příspěvek stavebního spoření dosahuje 10 % z maximální částky 20 tis. Kč nově uložené na účet stavebního spoření. 10 % zní pěkně. Ovšem již druhý rok, kdy je na účtu uloženo 40 tis. Kč a jsou připsány jen 2 tis. Kč státního příspěvku, jeho váha klesne na 5 %. V 18. roce spoření je váha nově připsaného státního příspěvku pouze 0,56 %.

V průběhu 18 let při spoření 20 tis. Kč ročně je celkově naspořeno 360 tis. Kč. Tato částka ale neleží na stavebním spoření po celou dobu. V průměru je na účtu uložena polovina této částky. Z toho plyne průměrný roční výnos státního příspěvku 1,02 %.

Tabulka 1: Příspěvek státního příspěvku stavebního spoření k celkovému výnosu stavebního spoření

Rok Celkový vklad Státní příspěvek Výnos ze státního příspěvku
1 20 000 Kč 2 000 Kč 10,00%
2 40 000 Kč 2 000 Kč 5,00%
3 60 000 Kč 2 000 Kč 3,33%
4 80 000 Kč 2 000 Kč 2,50%
5 100 000 Kč 2 000 Kč 2,00%
6 120 000 Kč 2 000 Kč 1,67%
7 140 000 Kč 2 000 Kč 1,43%
8 160 000 Kč 2 000 Kč 1,25%
9 180 000 Kč 2 000 Kč 1,11%
10 200 000 Kč 2 000 Kč 1,00%
11 220 000 Kč 2 000 Kč 0,91%
12 240 000 Kč 2 000 Kč 0,83%
13 260 000 Kč 2 000 Kč 0,77%
14 280 000 Kč 2 000 Kč 0,71%
15 300 000 Kč 2 000 Kč 0,67%
16 320 000 Kč 2 000 Kč 0,63%
17 340 000 Kč 2 000 Kč 0,59%
18 360 000 Kč 2 000 Kč 0,56%
Celkem 36 000 Kč 1,02%

Zdroj: výpočty autora Petra Zámečníka – www.hypoindex.cz

Státní příspěvek v průběhu 18 let přispěje přibližně na polovinu hodnoty inflace. Rozhodující je pak výnos připsaný stavební spořitelnou.

Úroky ze stavebního spoření

Úrokové sazby na finančním trhu jsou dnes minimální. Ani na spořicím účtu banky nejsou štědré a stavební spořitelny se také příliš nevymykají. Naopak. Stavební spořitelny do značné míry sázejí na kouzlo státního příspěvku. Samy k výnosu příliš nepřidají.

Stavební spořitelny nabízejí nejčastěji úrok 0,5 % (základní úročení tří z pěti stavebních spořitelen) či 1 % (zbývající dvě). K nim při pravidelném spoření lze získat bonus a výsledné úročení zvýšit až na 1,2 % ročně.

V následujícím výpočtu je počítáno s úročením 1 % ročně, které lze získat bez podmínek a nejrůznějších omezení (např. naprosto pravidelné spoření nebo spoření v určité výši – ani příliš nízké, ale ani příliš vysoké). Ovšem z úroku si stát strhne 15% daň z příjmu, úročení tak klesá na 0,85 % ročně. Ani tím ale výpočet nekončí.

Výnos z úroků zvyšuje státní příspěvek. I ten je úročen, byť s ročním zpožděním (státní příspěvek je připisován vždy následující rok při splnění podmínky spoření). To zvyšuje úrokový výnos na 0,95 %. Tím by se výnos zvýšil téměř na hladinu inflačního cíle, nebýt… poplatků.

Poplatky stavebního spoření devastují výnos

Poplatky jsou u stavebních spořitelen dva základní: za sjednání smlouvy a za vedení účtu. Poplatek za sjednání smlouvy o stavebním spoření je u všech pěti stavebních spořitelen stejný na úrovni 1 % z cílové částky. Při 18letém spoření je nezbytné zvolit cílovou částku 450 tis. Kč, aby nedošlo k „přespoření“. Takto vysokou cílovou částku nelze zpravidla získat ani v akci, a tudíž klient musí zaplatit 4 500 Kč.

Roční poplatek za vedení účtu se u stavebních spořitelen pohybuje od 300 Kč do 360 Kč. Pokud započítáme ten nejnižší, klesá průměrný čistý výnos stavebního spoření z 0,95 % ročně na 0,68 % ročně. To se započítáním přínosu státního příspěvku znamená průměrný roční výnos 1,7 %. O 0,3 procentního bodu pod inflačním cílem.

Pokud bychom počítali s poplatkem ve výši 360 Kč ročně, kles by výnos (bez příspěvku státního příspěvku) na 0,65 %. Ovšem tento nejvyšší poplatek má navíc stavební spořitelna, která úročí vklady základní sazbou 0,5 % ročně. Po započítání poplatků by v tomto případě činil průměrný výnos jen 0,16 % ročně a díky státnímu příspěvku by vzrostl na 1,18 % ročně. Ano, stačí jen popřát dobrou chuť inflaci.

Spoření pro děti? Ano, ale jinak

Spoření pro děti je vhodné jako součást většiny finančních plánů domácnosti. Ani ne s cílem naspořit dětem na bydlení, jako spíš s cílem naspořit jim prostředky na školné a jiné vzdělávání, které do života přinese víc než uvázání se k určitému místu. Ovšem spoření pro děti neznamená uzavření stavebního spoření.

Při spoření dětem od narození do 18 let věku se jedná o dlouhodobý horizont. V takovém případě je možné (a vhodné) přijmout investiční riziko a nevyhazovat peníze do inflačního kanálu. I poslední finanční krize ukázala, že se finanční systém nezhroutil a trhy se vrátily na předešlé rekordy po několika letech.

A z jakých produktů vybírat? Nabízí se celá škála od podílových fondů, přes ETF, po akcie, dluhopisy a další finanční nástroje.

 

Článek byl převzat z www.hypoindex.cz, autorem je Petr Zámečník.

S novým školním rokem začíná kolotoč výdajů

By | Články | No Comments

Začátek září. Končí prázdniny. Novopečení prvňáčci se nemohou dočkat. Rodiče se na jednu stranu těší, že nebudou každý všední den muset řešit hlídání dětí, na druhou zápasí s oprávněnou obavou, kolik je taková úleva na sklonku léta bude stát.

Pohled na rodinný rozpočet a stav bankovního konta po dovolenkovém létě nepatří k oblíbeným kratochvílím. Ale čas, kdy je potřeba čelit skutečnosti a vše srovnat, než začne více než třičtvrtěroční všední režim, dříve či později nastane.

K pravidelným výdajům přibudou jednorázové a nezřídka také nové náklady. Je třeba začít myslet na finanční stránku.

Rodiče prvňáčků čekají nové výdaje

Největší finanční změna čeká rodiny, jejichž dítě či, v případě vícerčat, děti vstoupí do školní brány vůbec prvně. Jsou to náklady, které se objevily zčistajasna.

Nejdříve se podívejme na relativně jednorázové platby. Především jde o výbavu, jako je školní aktovka, přezůvky, pouzdro na psací potřeby, láhev na pití, krabičky na svačinu, ručník a podobně. Cena těchto věcí se dá stlačit pár desítek korun pod dva tisíce.

Přes tisícovku se vyhoupnou výukové potřeby, jako jsou různé sešity, obaly, desky, psací potřeby a pomůcky pro výtvarnou výchovu.

Jsou tu ale ještě pohybové aktivity. Oblečení a obuv na ven a do tělocvičny, vybavení do bazénu. Plus minus půl druhého tisíce.

Co dále platí rodiče již vybaveného školáka

Z dítěte je právoplatný školák, připravený na první pololetí. Stálo nás to něco přes čtyři tisíce. Nastal čas, seznámit se s dalšími výdaji, tentokrát spíše pravidelného rázu.

Školní jídelna. Ceny jídel jsou dotované, takže na nich rodina nakonec neprodělá. Přesto se jedná o jistou změnu v zaběhlém režimu, na kterou je dobré být připraveni.

Pokud bude dítě chodit do družiny, i tady je nutné počítat s paušálním poplatkem. Ačkoli není vysoký, jde o další zápornou cifru.

K tomu všemu se přidá třídní fond, ze kterého se budou platit různé kulturní a další akce. A časem se do rodinné rutiny přikradou také zájmové kroužky.

Co dál?

Pokud se z prvňáka stane druhák, z druháka třeťák a tak dále, náklady se budou pohybovat na více či méně podobné hranici.

Něco dítěti zůstane z předchozího ročníku, z něčeho vyroste, něco se spotřebuje, něco ztratí. Budou se postupně měnit náklady na výukové pomůcky. Na kroužky a vybavení do nich.

Přespolní žáci budou potřebovat také odvoz, ať už autem s rodiči nebo u starších potomků dojíždění hromadnou dopravou.

A co je vlastně předtím?

Ještě než se dítě stane školákem, učiní jeden důležitý mezikrok k samostatnosti. Tím je mateřská škola.

Také školka vyžaduje úpravu rozpočtu. Vstupní náklady sice nejsou až tak vysoké, ale nemusí být ani zanedbatelné. Zahrnují ložní prádlo pro děti, které přes poledne spí ve školce. Přezůvky, toaletní potřeby. A také oblečení a obuv na venkovní i vnitřní aktivity.

Novým známým s nataženou dlaní v rodinném rozpočtu se stává stravné a školkovné. U posledně jmenovaného poplatku je alespoň výhodou, že jej lze v daňovém období započítat do základu daně. Měsíční součet obou položek se ve státní školce může pohybovat kolem patnácti stovek.

Jak vyplývá z našeho dnešního článku, finanční zátěž spojená se školní a předškolní docházkou rozhodně není bezvýznamná. Je důležité se na ni náležitě připravit a vyhradit jí v rodinném rozpočtu náležité místo.