Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Duben 2018 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Duben 2018

Otcovskou dovolenou tatínkové zatím moc nevyužívají

By | Články | No Comments

Od začátku února 2018 je možné využít nové sociální dávky, otcovské dovolené. Jde o sedmidenní placenou dovolenou během šestinedělí novorozeněte. Novinka zatím funguje teprve krátce a zájem o ni je vlažnější, než se čekalo. Jaké jsou podmínky pro získání této dávky? A kolik vlastně dostanou zájemci, kteří je splní?

Návrh na otcovskou dovolenou padl již před mnoha lety, ale kvůli škrtům a změnám priorit v přijímání zákonů byla novinka schválena až nedávno a v platnost vstoupila teprve na začátku letošního roku.

Bylo ji ale možné využít i zpětně, pokud se dítě narodilo po dvacátém prosinci loňského roku. V takovém případě bylo podmínkou čerpat tuto dovolenou v prvních dvou týdnech platnosti tohoto zákona, přesně řečeno do 13. února 2018.

Podmínky pro čerpání otcovské dovolené

Podmínky pro čerpání této nové sociální dávky nejsou nijak složité. Rodič, který se uchází o její využití, musí být v matriční knize narození veden jako otec dítěte.

Není naopak nutné, aby rodiče sdíleli jednu domácnost nebo byli sezdáni. Je dokonce možné, aby výhody využili pěstouni, adoptivní rodiče, případně registrovaní partneři nebo partnerky, kterým dítě do péče svěřil soud. Společná domácnost či manželský stav páru přitom opět není podmínkou.

Co se týká doby pro využití této výhody, stanovuje se kdykoli do ukončení šestinedělí novorozeného dítěte, tedy do 41 dnů od narození. Délka čerpání je týden a toto období nelze přerušit ani rozdělit.

Částka pobíraná v rámci sociální dávky je omezena

Z webu České správy sociálního zabezpečení si lze stáhnout tiskopis, který zájemci vyplní a předají zaměstnavateli. Ten má povinnost doručit formulář do sedmi dnů příslušnému úřadu Okresní správy sociálního zabezpečení.

Živnostníci (OSVČ), kteří si sami dobrovolně platí nemocenské pojištění, podávají žádost o dávku sami po skončení otcovské dovolené.

Výše dávky za otcovskou dovolenou se počítá podobně jako u mateřské dovolené, a činí tedy 70 procent základu příjmu. Horní hranice je ale omezena. Částka za otcovskou dovolenou se letos vyplácí v maximální výši 1 228 Kč na den, což dělá nejvýše 8 575 Kč za sedmidenní volno. Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je k dispozici kalkulačka pro výpočet dávky.

Peníze úřad posílá do jednoho měsíce po přijetí žádosti, a to buď převodem na bankovní účet příjemce nebo složenkou.

Zastánci, odpůrci a pozvolný rozjezd

Zavedení nové sociální dávky má kromě sympatizantů také své odpůrce. Jedním z nich je například Hospodářská komora České republiky. Pokládá novinku za zbytečné opatření, které ještě ztíží podmínky podnikatelům, kteří zájemce o využití dávky zaměstnávají.

Tvrdí, že jde v konečném důsledku o další z řady sociálních dávek, která může zaměstnavatelům komplikovat například dokončování rozjetých projektů. Jedním z argumentů proti nově zavedené dávce je i fakt, že oproti jiným zemím má Česká republika o poznání delší rodičovskou dovolenou, na které se rodiče mohou prostřídat.

V roce 2016 se v České republice narodilo celkem 112 663 dětí. Podle odhadů Ministerstva práce by otcovská dovolená mohla stát ročně až 800 milionů korun. V celkovém důsledku by stát mohl přijít na daních zhruba o 72 až 93 milionů korun.

První data získaná za první měsíc od spuštění zatím negativní prognózy nenaplňují. O čerpání výhody není tak velký zájem, jak se původně očekávalo. Celkově je využilo 480 rodičů.

Je možné, že se na nízkém počátečním zájmu podepisuje nedostatečná informovanost a nulová zkušenost. Může za ním ale stát i zodpovědnost samotných zaměstnanců za své projekty a loajalita ke svému zaměstnavateli, nebo u OSVČ nemožnost výhody v praktických podmínkách využít.

Zaplaťte daň z nemovitosti bez zbytečné sankce

By | Články | No Comments

Vlastníte-li nemovitost přihlášenou k platbě daně z nemovitosti, můžete právě v následujících týdnech objevit ve schránce složenku a výzvu s instrukcemi pro její uhrazení. Od minulého roku zasílá stát tuto výzvu na vyžádání také pomocí e-mailu. Vždy je však důležité ohlídat si datum zaplacení. Po jeho uplynutí jsou totiž neplatiči vystaveni sankcím.

Daň z nemovitých věcí musí rok co rok platit každý, kdo vlastní pozemek či nemovitost, byl-li právoplatným majitelem této nemovitosti před datem 1. ledna 2018.

Ti, kdo se stali majiteli nemovitosti v průběhu minulého roku, se k dani z nemovitosti měli povinnost přihlásit, a to do konce ledna letošního roku. K vyplnění standardního formuláře se hodí přinést ještě výpis z katastru nemovitostí. Povaha zadávaných údajů je totiž dosti podrobná a konkrétní.

Pokud už jste k platbě daně přihlášeni a už jste ji alespoň jednou platili, znovu se přihlašovat nemusíte. To neplatí při změně charakteru nemovitosti. Pokud má taková změna vliv na výpočet příslušné daně, je třeba podat nové přiznání s řádnými náležitostmi.

Výzvy k tomu, aby majitelé nemovitostí dostáli své každoroční daňové povinnosti, se pak rozesílají v průběhu května. Tato daň přitom není zanedbatelná. Například v roce 2016 činila její celková částka zaplacená v ČR více než 10,5 miliardy korun.

Od minulého roku chodí informace také elektronickou poštou

Od loňského roku je nově možné obdržet údaje pro zaplacení daně z nemovitých věcí také elektronickou poštou. O tuto variantu je však nutné požádat s dostatečným předstihem.

Lhůta pro žádost o tuto možnost byla do 15. března. Loni ji například využilo přes 56 tisíc daňových poplatníků. Ten, kdo o nový způsob zasílání zažádal později, bude do procesu v rámci nové služby zařazen až napřesrok, tedy pro rok 2019.

Jak dodržet lhůtu a vyhnout se pokutě

Ačkoli je termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí stanoven na 31. května 2018, v rámci jisté časové tolerance je možné zaplatit ji až do 7. června 2018. Jedná se o lhůtu 5 pracovních dní po ukončení splatnosti.

Ohlídejte si, aby byla platba do tohoto termínu připsána na účet finančního úřadu. V opačném případě začínají hned 8. června 2018 nabíhat úroky z prodlení. V závislosti na právě platné výši repo sazby České národní banky je to 0,05 procenta z výše daně vyměřené na rok za každý den prodlení.

Tato sankce se však nevyměřuje v případě, že nepřesáhne 200 korun. V praxi se tedy v případě nemovitostí běžné výměry sankcí z prodlení až tolik obávat nemusíte. U bytů typických rozměrů, kde se výše daně pohybuje kolem 1000 korun, by se pokuta na výši minimální sankce dostala až po ročním zpoždění. Pokud však obdržíte od finančního úřadu výzvu k jejímu zaplacení, je pro vyhnutí se pokutě třeba včas reagovat a daň neprodleně zaplatit.

Příjemce daně z nemovitosti a možnost rozdělení splátek

Daň se platí příslušnému finančnímu v závislosti na typu nemovitosti a její lokalitě. Jde tedy o finanční úřad kraje, v jehož katastru se nachází příslušná obec. Podle typu nemovitosti a obce se vypočítává také samotná výše daně. Samotná obec pak zaplacenou daň získá v celé její výši. Na adrese trvalého bydliště ani na korespondenční adrese plátce daň nezávisí.

Přesáhne-li celková částka daně z nemovitosti 5 tisíc korun, lze ji rozdělit do dvou stejně vysokých splátek. První z nich je nutné uhradit do výše zmíněného 31. května, druhou pak do 30. listopadu 2018.

Pokud jste majitelem nemovitosti a platba daně z nemovitých věcí se na vás vztahuje, ale přesto jste neobdrželi výzvu k jejímu uhrazení, můžete postupovat dvěma způsoby. Buď zaplatit daň podle loňských instrukcí, nebo se spojit s příslušným finančním úřadem, pod který nemovitost spadá. Tam vám výši daně a ostatní důležité informace sdělí. V pokladně finančního úřadu je také možné daň z nemovitých věcí přímo uhradit.