Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Duben 2017 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Duben 2017

Jak zvýšit své šance na úspěch při reklamaci

By | Články | No Comments

Reklamace je nepříjemnost, se kterou se čas od času setká každý z nás. Mnozí obchodníci hřeší na to, že se řada lidí o reklamaci vůbec nepokusí. Ale někteří jsou bohužel připraveni použít i určité triky, aby ani část podaných reklamací nebyla úspěšná. Stojí za to, za svá práva i peníze se prát a vyvarovat se chyb, které nás o ně mohou připravit.

Především máte právo zboží k reklamaci vždy podat. Obchodník má povinnost takovou žádost přijmout a vše řádně přezkoumat. Nenechte se tedy zviklat hned v tomto prvním kroku.

Lhůta pro vyřízení reklamace a místo podání

Začněme tím, jak dlouhý čas obchodník na reklamaci má. Celková lhůta činí ze zákona maximálně 30 dní, a to již od samotného uplatnění reklamace, nikoli od přijetí reklamace na reklamační oddělení obchodníka.

V rámci této lhůty má obchodník povinnost nejen stihnout veškeré kroky s procesem spojené, ale dokonce vás o vyřízení reklamace ještě včas informovat. Lhůtu je sice možné prodloužit, ale pouze na základě výslovného souhlasu podavatele. Nic na tom nemění ani případný předtištěný dovětek na reklamačním protokolu.

Není-li v záručním listě přímo uvedený konkrétní specializovaný servis určený k opravě, je obchodník povinen přijmout reklamaci v jakékoli své provozovně, a to s ohledem na sortiment zboží či poskytovaných služeb, ale rovněž ve svém sídle či místě podnikání.

Doklad o koupi lze nahradit

Pokud se vám přihodilo, že jste ztratili paragon či jiný doklad o koupi, nezoufejte. Podaří-li se vám jasně prokázat, že jste u obchodníka zboží zakoupili, obchodníkovi to pro přijetí reklamace musí stačit. Jako dostatečný doklad tedy může posloužit například průkazný výpis z bankovního účtu, doklady k předešlým reklamacím stejného zboží či jiná osoba, která koupi dosvědčí. V posledním případě již ale velmi záleží na vstřícnosti obchodníka.

Pro přijetí reklamace navíc není nutné dodat k vadnému kusu zboží i veškeré ostatní příslušenství. Reklamujete-li závadu na mobilním telefonu, není nutné přinést k němu nabíječku a další dodané části balení. To se týká i obalu nebo visačky.

Reklamační protokol si dobře ohlídejte

Reklamační protokol slouží jako váš hlavní doklad pro další jednání s obchodníkem. Ten má vždy povinnost jej vystavit.

Je třeba si však ohlídat jeho obsah, především přesné datum zahájení reklamačního řízení a způsob vyřízení reklamace, a to na základě vašeho požadavku. Údaj o stavu zboží v době jeho přijetí do reklamačního procesu vás zase pojistí pro případ, že by se vám obchodník pokusil vrátit poškozené zboží.

Někteří z vás mohou mít navíc sjednáno pojištění krádeže zboží či jeho poškození. V takovém případě má obchodník povinnost odpovídat za vady nahlášením pojistné události. V případě, že ještě neuplynula záruční lhůta, nečerpejte pojistné plnění. To by vás totiž mohlo připravit o práva plynoucí ze záruky.

Náklady na vyřízení reklamace a mimozáruční opravy

Ať už je vaše reklamace oprávněná či nikoliv, náklady na její vyřízení leží vždy na bedrech obchodníka. Zde někteří prodávající využívají triku, kdy zboží pošlou zpět na dobírku. To si v žádném případě nenechte líbit.

Prodejce se ze zákona musí rovněž zabývat přesně tou závadou, kterou reklamujete. Reklamaci nemůže zamítnout kvůli jiné, byť i vámi zaviněné vadě na zboží. Rovněž si ohlídejte mimozáruční opravy. Nenechte si je provést ani bezplatně, protože byste se tím v konečném důsledku zbavili práva bránit se proti obchodníkovu rozhodnutí o reklamaci.

ČNB chce dál skrouhnout hypotéky: Průměrná česká rodina na ně nedosáhne

By | Články | No Comments

Hypotéky mohou dále zpřísnit. Většina domácností by na hypoteční úvěr nedosáhla vůbec. Co se chystá a jak může novela zákona o ČNB ohrozit současné klienty bank?

Česká národní banka (ČNB) od 1. 4. 2017 v rámci svého „doporučení“ omezila poskytování hypoték. Klient tak bez větších problémů dosáhne na 80% hypotéku, s trochou štěstí a vyjednávání v bance až na 90%. To ale ČNB nestačí. Aktuálně si připravuje půdu pro daleko přísnější podmínky pro banky i jejich hypoteční klienty.

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je aktuálně projednávána „technická“ novela zákona o ČNB. Její součástí je ale rozsáhlé přidělení pravomocí České národní bance v regulaci hypotečního trhu. A ČNB bude mít možnost nastavit parametry hypoték tak, že většina domácností na hypoteční úvěr nedosáhne.

Připravované nové pravomoci dle zákona o ČNB

Česká národní banka by v případě schválení navrhované verze novely zákona o ČNB již nemusela bankám „doporučovat“ dodržovat patřičné limity pro maximální výši hypotéky k zástavní hodnotě nemovitosti (LTV), jak to musí činit nyní. Ne, že by doporučení nebylo ve většině případů dostačující – ČNB jako dohledový orgán se může bance, která na její „rady“ nedbá, podívat hluboko pod pokličku. A každá (nejen) banka někde ukrývá nějakého kostlivce.

V současnosti je (nevyslovená?) hrozba hloubkové kontroly jedinou uzdou, která drží banky zkrátka. A tak ČNB v rámci svých šetření zjišťuje, že ne zdaleka všechny banky její „doporučení“ dodržují. A to je pro centrální banku málo.

„ČNB bude usilovat v souladu s doporučeními ESRB o legislativní zakotvení pravomoci stanovovat limity LTV, LTI, DSTI a případně dalších rizikových parametrů u úvěrů na bydlení,“ uvedla ČNB již ve Zprávě o finanční stabilitě 2015/2016. Tehdy ovšem nečekala, že by se jí pravomoci dostaly do zákona o ČNB: „Jako nejvhodnější se jeví zákon o úvěru pro spotřebitele.“

Co znamená LTV, LTI, DSTI

LTV – Loan-to-Value
LTV udává výši úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti. Hodnota úvěrů zastavených stejnou nemovitostí se přitom sčítá.
LTI – Loan-to-Income
LTI (v novele zákona o ČNB a v navazující připravované vyhlášce ČNB označované jako DTI – Debt-to-Income) představuje poměr dluhu k ročním příjmům. Zahrnuje ale nejen dluh z hypotečního úvěru, ale veškeré dluhy vč. kontokorentů a kreditních karet, a to bez ohledu na to, zda byly skutečně čerpány či nikoli. V současnosti při poskytování hypotéky řada bank k těmto úvěrům nepřihlíží.
DSTI – Debt service-to-Income
DSTI je ukazatel poměřující roční výši splátek úvěrů včetně dalších souvisejících nákladů k ročnímu příjmu dlužníka/domácnosti. Lze též počítat na měsíční bázi – měsíční splátky úvěrů k měsíčnímu příjmu.

Rozhoduje nastavení parametrů

Pravomocí ČNB by bylo dle svého uvážení na základě makroekonomických výhledů a rizik stanovit maximální hodnoty parametrů LTV, LTI (DTI) a DSTI. Jejich porušení ze strany banky by mělo mít za následek pokutu ve výši až 10 mil. Kč. Tedy dostatečně silná páka na to, aby si banky porušení parametrů rozmyslely.

Na jaké úrovni by závazně ČNB stanovila výši LTV je nasnadě již z účinného „doporučení“. To „zakazuje“ poskytovat hypotéky nad 90 % LTV a významně omezuje hypotéky nad 80 % LTV, kterých smějí banky poskytnout jen 15 % nových úvěrů.

U ostatních parametrů naznačuje svůj záměr Česká národní banka ve Zprávě o finanční stabilitě 2015/2016: „Za rizikové lze pak považovat úvěry s hodnotou LTI vyšší než 5 […]. U ukazatele DSTI je to hodnota převyšující 40 %.“

Kdo by nedosáhl na hypotéku

Dopad omezení LTV na české domácnosti není zanedbatelný, ale v současné podobě představuje riziko pro poměrně malý okruh dlužníků či žadatelů o hypotéku. U dalších parametrů je to mnohem závažnější.

Ukazatel DSTI (poměr splátek k příjmům) nastaveným na 40 % by znamenal, že spotřebitel s čistým příjmem 25 tis. Kč by mohl čerpat úvěry s měsíčními splátkami ve výši 10 tis. Kč. Při úrokové sazbě 1,87 % to znamená, že si při hypotéce se splatností 30 let může půjčit 2,75 mil. Kč (pokud nemá jiné půjčky vč. kontokorentu a kreditní karty). To si ale nepůjčí. Zabrání mu v tom třetí ukazatel.

Při nastavení LTI (DTI) na úrovni 5 by si spotřebitel s příjmem 25 tis. Kč mohl půjčit pouze 1,5 mil. Kč.

Máte hypotéku? Stanete se rukojmím banky

V článku „ČNB zpřísnila hypotéky. Zruinuje české domácnosti?“ jsme se zabývali rizikem omezení LTV pro domácnosti, kterým končí fixace úrokové sazby a jejich hypotéka přesahuje 90 % zástavní hodnoty nemovitosti. Tyto domácnosti, kterých ale pravděpodobně nebude příliš velké množství, se mohou stát rukojmími banky. Nemohou odejít, protože jiná banka jim „nesmí“ dle „doporučení“ ČNB poskytnout úvěr – ani na splacení předešlého. A jejich stávající banka se tak nemusí obávat o ztrátu klienta. Může nabídnout takřka libovolnou úrokovou sazbu.

Prošla-li by novela zákona o ČNB v současné podobě, problém rukojemství by se stal problémem převažující části domácností s hypotékou. Jakmile by se klient vymykal byť jen jedinému parametru, žádná jiná banka by mu pod hrozbou pokuty až 10 mil. Kč nemohla refinancování hypotéky nabídnout.

Zákon počítá s výjimkami. Každá banka by měla moci poskytnout 3 % hypotečních úvěrů vymykajících se závazným parametrům. Každý případ ale musí dohledovému orgánu zdůvodnit a obhájit ho. Navíc možnost refinancovat 3 hypotéky ze 100 také nezní příliš povzbudivě. Zejména s ohledem na skutečnost, že právě refinancování hypoték rozhýbalo, zpružnilo a zefektivnilo hypoteční trh.

Hypoteční trh ještě není ztracen

Česká národní banka i ministerstvo financí si za návrhem zákona stojí. Důkazem je i účast guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka při prvním čtení novely. „Novela vytváří předpoklady k účelnějšímu naplňování jednoho z našich základních zákonných mandátů, a to je zajišťování tzv. finanční stability,“ uvedl Jiří Rusnok.

„Pro naplňování takového úkolu máme již zmíněné makroobezřetnostní nástroje, ale dnes všeobecně uznávané a mezinárodně doporučované nástroje, některé z nich nám chybí a týkají se právě té oblasti hypotečních úvěrů. Patří k nim ukazatelé typu poměr výše úvěrů k hodnotě zajištěné nemovitosti, poměr výše celkového zadlužení a disponibilních příjmů žadatele o úvěr a poměr výše výdajů vyplývajících z celkového zadlužení žadatele o úvěr k jeho příjmům,“ pokračoval Jiří Rusnok.

Podle Jiřího Rusnoka se nejedná o nástroj ochrany spotřebitele, ale o nástroj k zajištění makroekonomické stability.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) navíc považuje zákon za tak důležitý a potřebný, že navrhl jeho zkrácené projednávání. „Považuji za potřebné, aby Česká národní banka disponovala novými nástroji spojenými s plněním cíle péče o finanční stabilitu co nejdříve. Z tohoto důvodu navrhuji zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech na 30 dnů,“ navrhl Andrej Babiš.

Přesto nemusí novela v současné podobě projít. Na stole se objevil pozměňovací návrh, který mírní alespoň nejtvrdší dopady a řeší (snad nezamýšlené) důsledky novely.

Pozměňovací návrh aneb Nic se nejí tak horké…?

Banky se podle návrhu novely mohou odchýlit od limitů pouze ve 3 % odůvodněných případů. Pozměňovací návrh možnou odchylku zvyšuje na 10 %.

Významnou navrhovanou úpravou je především osvobození refinancování z povinnosti dodržovat limity úvěrů. Limity stanovené ČNB by se neměly vztahovat na úvěr, „kterým se splácí jeden nebo více existujících spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí, pokud nedojde k navýšení zůstatkové hodnoty jistiny splácených úvěrů.“ Díky této úpravě by nebyli omezeni majitelé stávajících hypoték a mohli by volně refinancovat u jiných bank bez omezení.

Případné omezení navíc musí být podle pozměňovacího návrhu odůvodněné, musí mít omezenou platnost a může být vydáno pouze tehdy, když jiná opatření ČNB nemohou finanční stabilitu zajistit.

Článek je převzat z webu www.hypoindex.cz
Autor: PETR ZÁMEČNÍK

 

Zájem o zkrácené úvazky a práci z domova v České republice roste

By | Články | No Comments

V posledních letech a měsících roste v České republice zájem o práci z domova a zkrácené úvazky. Možnosti moderní komunikace takovým tendencím přejí. Firmy však na tento trend zatím nedokáží odpovědět a počet nabízených míst zůstává hluboko za poptávkou. Zkrácený úvazek či v poslední době tolik propíraná práce z domova skýtají lidem svobodu při práci se svým časem, možnosti seberealizace i významného přivýdělku. Překotný vývoj moderních technologií je pro takový vývoj příznivý, zejména pro komunikaci s domovskou firmou, práci samotnou i její odevzdávání. Není tedy divu, že zájem o takovou možnost projevuje takřka jedna třetina Čechů.

Česká legislativa komplikuje plynulejší nárůst zájmu firem

Na takový nápor však nejsou připraveny firmy. Ve velkém nepoměru jich tak možnost částečného úvazku či tzv. home office nabízí pouze pět procent. V roce 2015 v Evropské unii přitom na základě některých statistik dosahovalo procento lidí pracujících na částečný úvazek 19 procent. V kombinaci s prací z domova procento roste dokonce na 40 až 75 procent.

Ve srovnání se západními zeměmi komplikuje větší otevřenost firem v ČR k takovým úvazkům zejména naše nepružná a nedostatečně vstřícná legislativa. Zkrácené úvazky přitom mohou pomoci efektivně řešit problematiku zaměstnanosti ohrožených skupin, jako například žen po rodičovské dovolené, rodičů s menšími dětmi, lidí pečujících o své nemocné blízké, či lidí v předdůchodovém věku.

V České republice navíc s rokem 2017 přichází v platnost novela zákoníku práce, která zpřesňuje, ale podle mnohých kritiků z řad firem spíše nesmyslně zpřísňuje, možnosti práce z domova.

Postupy zaměstnavatelů se liší

Zajímavým faktem zůstává, že i přes vysoký podíl částečně či z domova zaměstnaných osob v zahraničí nabízí jen malé procento zaměstnavatelů takovou možnost v pracovní inzerci. Od věci tedy není podobné možnosti aktivně vyhledávat.

Někteří zaměstnavatelé nabízí home office jako výhodu pro zaměstnance. V oblastech s vyšší zaměstnaností jej používají jako lákadlo pro nové pracovní síly, jiní tak odměňují své lidi za spokojenost s jejich dlouhodobou prací nebo řeší dočasné rodinné situace, jako jsou nemoci či péče o nemocné děti.

V době, kdy mohou pracovní schůzky probíhat pomocí služeb volání přes internet, existují sdílené kalendáře a plánovače, je možné práci nahrávat do zabezpečených úložišť na internetu a řada programů potřebných k práci se instaluje na přenosné počítače, je vstřícnost firem pochopitelná. Málokdo chce riskovat, že přechozená viróza jednoho vyústí v dlouhodobě zvýšenou nemocnost celé pobočky. Nechtějí také přijít o kvalitně pracující rodiče, kteří musí odpoledne vyzvednout děti ze školky nebo ze školy.

Oblasti uplatnění se na trhu práce na částečný úvazek

Práce na částečný úvazek nabízí lidem nejen pružnější práci se svým časem, ale rovněž způsob seberealizace. Záleží přitom na oboru, jak moc umožňuje samostatnou práci.

V oboru informačních technologií zažívá nárůst především využití home office. Kvalitních lidí v oboru je s ohledem na rostoucí zájem domácích i zahraničních firem stále nedostatek. Povaha práce přitom v takové možnosti nebrání. V oblasti je i velké zastoupení externistů.

V učitelských profesích využívají možnosti samostatného výdělku především lektoři jazyků. Samostatná práce svědčí také překladatelům a tlumočníkům. Podobně je tomu v profesích jako editor, korektor, copywriter a dalších tvůrčích oblastech pracujících s textem.

Tvůrčí práce skýtá hodně možností výdělku na sebe. Výtvarníky doplňují tvůrci reklamy, fotografové či designéři webových stránek.

Především ženy často spojují koníček s prací a věnují se prodeji kosmetiky či doplňků pro výživu. Mezi nimi i mezi muži najdeme také osobní sportovní trenéry pro fitness a poradce v oblasti zdravého životního stylu.

Jiní se věnují účetnictví a daňovým službám, nebo například domácím pracím či úklidu.

Současná situace a budoucí vývoj

V současné situaci nabízí stát příspěvek zaměstnavatelům, kteří na jedné pozici zaměstnají dva zaměstnance se zkráceným úvazkem. Příspěvek dostanou také při zaměstnání žen po mateřské dovolené nebo lidi nad 55 let.

Růst trendu částečné zaměstnanosti či práce z domova ale nezávisí pouze na finanční podpoře při zaměstnávání konkrétních skupin. Mnozí zaměstnavatelé zvažují více faktorů. K těm patří také administrativa a legislativa spojená se zaměstnáváním na zkrácený úvazek či nabídkou možnosti práce z domova.

Aktuální sazby hypoték: Podražily především hypotéky s vyšší LTV

By | Články | No Comments

Klienti již od dubna nemají možnost získat hypotéku s LTV nad 90 %. Banky se na změnu připravovaly již delší dobu a hypotéky postupně zdražovaly. Omezení České národní banky (ČNB) se podepsalo především na sazbách hypoték s vyšší LTV.

Česká národní banka (ČNB) zpřísnila od 1. dubna 2017 hypotéky. Ve snaze zabránit vytvoření realitní bubliny doporučila bankám neposkytovat hypotéky nad 90 % zástavní hodnoty nemovitosti (LTV). Omezila také množství poskytovaných hypoték od 80 do 90 % LTV na 15 % z celkového objemu nových hypoték.

Méně úspor, dražší hypotéka

Žádná banka by již od dubna neměla poskytovat hypotéku s LTV nad 90 %. Posunutím hranice LTV se naplnila očekávání, že hypotéky s LTV od 80 do 90 % výrazněji podraží. Rozdíl úrokových sazeb jednotlivých pásem LTV dosahuje u některých bank i jeden procentní bod.
Hypoteční kalkulačka České spořitelny prozrazuje, že hypotéku s LTV ve výši 90 % pořídíte s úrokovou sazbou o jeden procentní bod dráže než hypotéky s LTV do 80 %. Fixaci na pět let tak lze ve vyšším pásmu získat od 3,19 %, na tři roky od 3,39 % a na rok od 4,59 %.
mBank zvolila podobný přístup. Za hypotéky s LTV od 85 do 90 % a fixací na jeden a tři roky si také připlatíte jeden procentní bod. Úrokové sazby v tomto rozmezí začínají na 2,54 %. Pětileté fixace se prodraží ještě více, namísto 1,74 % zaplatíte 2,79 %.
Rozdíl úrokových sazeb jednotlivých pásem u Komerční banky činí 0,8 procentního bodu. Při fixaci na jeden rok v pásmu od 80 do 90 % LTV začínají sazby na 3,29 % a na tři a pět let na 3,09 %.
Na poslední chvíli posunula hranici LTV z 95 na 90 % Equa Bank. ČSOB jako jediná ještě nabízí hypotéky až do 95 % zástavní hodnoty nemovitosti, a to za 3,89 %. Zda opravdu banka porušuje doporučení ČNB a hypotéky s vyšší LTV poskytuje, posoudí až centrální banka.

Hypotéky s nižší LTV dále zdražují

Expobank zdražila hypotéky do 80 % LTV. Tříleté fixace zvýšila z 2,91 % na 3,02 % a pětileté nepatrně více z 2,95 % na 3,09 %. Nad 80 % zástavní hodnoty nemovitosti pro jistotu banka vůbec nepůjčuje.
Moneta Money Bank zdražila hypotéky již od poloviny března. Sazby hypoték s LTV do 75 % a fixací na jeden rok vzrostly z 2,19 % na 2,59 % a na tři a pět let o 0,1 procentního bodu z 1,99 % na 2,09 %. Hypotéku s LTV do 90 % můžete získat s fixací na rok od 3,19 % a na tři a pět let od 2,69 %.
Ke zvyšování sazeb přistoupila i Sberbank. Hypotéky s fixací na tři a pět let sice zdražila o 0,2 procentního bodu, přesto stále drží úrokovou sazbu pod dvěma procenty. Ve zdražování pokračovala i Wüstenrot. V březnu zvýšila sazby pětiletých fixací na 1,94 % a 7. dubna překročí dvouprocentní hranici dalším zdražením o 0,15 procentního bodu na 2,09 %. Nejdražší jsou opět hypotéky od 80 do 90 % zástavní hodnoty nemovitosti, které nabízí s fixací na jeden rok od 4,64 %, na tři roky od 2,79 % a na pět let od 3,09 %.

Vlně zdražování odolala UniCredit

UniCredit Bank jde jako jediná proti vlně zdražování hypoték a po velmi úspěšném prvním čtvrtletí se rozhodla úrokové sazby snížit a nalákat další klienty. Úroková sazba hypoték jednoleté fixace banka zlevnila z 2,49 % na 1,29 %, u tříleté z 1,69 % na 1,59 % a pětileté z 1,79 % na 1,69 %.
„Zájem o uzavření hypotéky jsme zaznamenali především v lednu a únoru, kdy jsme meziročně zvýšili objem poskytnutých hypoték o 220 %. Stejně silný čekáme i březen. Většina klientů se snažila dokončit úvěrovou žádost před začátkem dubna podle starých pravidel. Chceme klientům však vyjít vstříc a od dubna snižujeme sazby u hypoték u téměř všech fixací,“ vysvětluje Petr Plocek z UniCredit Bank.
Úrokové sazby hypoték míří podle Fincentrum Hypoindexu již od ledna vzhůru. Vyšší sazby nejsou ale jedinou finanční zátěží, která na klienty dopadá, doplatí i na omezení hypoték. „Klienti budou nuceni hledat řešení spočívající v kombinaci hypotéky a jiné formy úvěru, například spotřebitelské půjčky. Takové řešení v konečném důsledku vyjde klienty dráž, než kdyby celou částku financovali hypotékou,“ dodává Petr Plocek.

JANA ZÁMEČNÍKOVÁ
www.hypoindex.cz