Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Říjen 2018 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Říjen 2018

Před čím vás dokáže ochránit manželská smlouva

By | Články | No Comments

Manželská smlouva se stává trendem. Je to opodstatněné. Mít dokonalý přehled o majetku partnera a jeho případných závazcích je totiž velice obtížné. Institut společného jmění manželů přenáší mnohdy tíživou část zodpovědnosti na druhého z partnerů. Při exekuci majetku už pak bývá pozdě.
I když si to za idealistických okolností málokdo připouští, také u osob nejbližších bychom měli být s důvěrou alespoň do určité míry opatrní. Sňatek je důvodem k radosti a veselení se, ale i tak bychom měli vědět, jak na tom je partner finančně.

Společné jmění manželů

Znalost partnerovy finanční situace, včetně závazků, vás může později uchránit od nepříjemných chvilek. Jedna věc ale je znát určité informace, druhá pak mít situaci podchycenou z právního hlediska.
Ze zákona manželům sňatkem vzniká takzvané společné jmění manželů. Do něj přechází veškerý kladný majetek obou partnerů, ale přibudou do nich také dluhy a finanční závazky, které vzniknou z vůle jednoho či obou manželů v době trvání manželství.
Manželská smlouva tedy může do určité míry ochránit nejen obě partnerské strany, ale také děti.

Manželská smlouva jako ochrana a prevence

Zákon přesně stanovuje, co vše uzavřením manželství automaticky spadá do společného jmění manželů. Zákonný majetkový režim je možné změnit na smluvený majetkový režim uzavřením manželské smlouvy, která je známější pod lidovým označením „předmanželská smlouva“.
Manželská smlouva může například zajistit, aby majetek, který je ve výhradním vlastnictví jednoho z manželů, zůstal nadále výhradním vlastnictvím téže osoby. Může se to vztahovat i na případné rozrůstání definovaného majetku.
Nejčastěji si novomanželé volí možnost, aby majetek zůstal i po uzavření sňatku oddělený. Jinou možností je zahrnout do společného i majetek, který do něj automaticky podle zákona nespadá, například nemovitost zděděná v průběhu manželství.
A naopak, společný majetek lze rovněž zúžit a vyřadit z něj položky, které mají po uzavření sňatku zůstat v odděleném vlastnictví.

Předmanželské vyjasnění majetkových vazeb u notáře

Manželská smlouva jako taková sice nabízí určitou prevenci rizik, ale v době před uzavřením sňatku může mezi partnery vnést nedůvěru. To je také důvod, proč se k ní mnozí nakonec nepřikloní.
V poslední době se proto začíná hovořit ještě o další možnosti. Tou by byl pohovor u notáře, kde by se snoubencům dostalo poučení o společném jmění manželů a k vyjasnění majetkových vazeb by došlo předem. Někteří totiž přesně nevědí, co společné jmění manželů vlastně obnáší. Povinný pohovor u notáře by byl dostatečně neutrální, aby nezjitřil emoce mezi partnery.
Ozývají se také hlasy volající po rovnosti v aplikaci společného jmění manželů. V současné době jde totiž pouze o majetkový vztah v právoplatném manželském svazku. V praxi to znamená, že do něj nespadají jiné svazky, vykazující podobné rysy, jako například dlouhodobá soužití v režimu druh-družka nebo registrovaná partnerství.

Nové půjčky mladým s nízkou úrokovou sazbou

By | Články | No Comments

V polovině srpna se začaly přijímat žádosti o úvěry v rámci takzvaného Programu pro mladé. Jedná se o úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Úroková sazba je pouze 1,12 procenta. Tato výhoda je však vyvážena značně nízkou vstřícností k potřebám žadatelů.
Na první pohled to vypadá lákavě. Úrok 1,12 procenta je velkorysý a samotná půjčka se tedy zbytečně nepřeplácí.
Jásot však může vystřídat zklamání, protože program přináší také celou řadu těžko pochopitelných omezení a lhůt. Je tedy trochu vytržený z kontextu trhu, který s úvěrovými produkty na bydlení pracuje.

Podpora není omezena pouze věkem

Nový typ úvěru je možné použít na koupi bytu nebo rodinného domu, na modernizaci bydlení či na výstavbu rodinného domu. Žádat o něj mohou registrovaní partneři či manželé, z nichž alespoň jeden nedosáhl 36 let věku. O půjčku může zažádat také osoba mladší 36 let, která nežije v manželství ani v registrovaném partnerství a stará se o dítě do 14 let věku včetně.
Na výstavbu či koupi rodinného domu lze získat až 2 miliony korun, na koupi bytu 1,2 milionu a na modernizaci částku do 300 000 korun. V prvních dvou případech již však platí první z omezení. Je totiž možné půjčit si pouze maximálně 80 procent hodnoty dané nemovitosti.

Výše úrokové sazby a bonusy jako hlavní lákadlo

Stěžejní výhodou celého produktu je velice nízká výše úrokové sazby, která se stanovuje ve výši základní referenční sazby EU pro ČR, a to ke dni uzavření smlouvy. V době zahájení přijímání žádostí šlo o 1,12 procenta. FIxace úrokové sazby je na 5 let.
Kromě výše zmíněného případu rekonstrukcí se ještě uplatňuje bonus 30 tisíc korun na každé dítě, které si žadatel osvojí či se mu narodí během splácení úvěru. Tato částka se odepíše z celkové výše dlužné částky.

Omezení a složité podmínky

Pokud se započítá povinné hrazení alespoň 20 procent celkové částky za nemovitost či při výstavbě, lze si snadno odvodit hlavní omezení celého projektu. Z úvěru bez větší injekce z vlastních prostředků nepůjde koupit rodinný dům v ceně přes 2,5 milionu korun, případně byt dražší než 1,5 milionu korun. Úvěr tak půjde využít pouze v těch místech republiky, kde je cena realit nižší.
Tím omezení nekončí. Maximální doba splácení úvěru nesmí překročit 20 let. U modernizace existujících nemovitostí je tato doba poloviční. Jednoduše si tak lze spočítat, že jednotlivé splátky budou velmi vysoké. Mladým domácnostem neulehčí, ale zbytečně je zaváže a finančně zatíží.
Další komplikací jsou podmínky pro čerpání. Zatímco běžnou hypotéku lze dnes vyřídit někdy i do dvou či tří týdnů, nový úvěr nezohledňuje nastavení systému a do cesty klade podmínky, jejichž splnění proces značně prodlužuje.
Vyšší úvěry, přesahující půl milionu korun, jsou totiž podmíněny ručením nemovitostí. Před samotným čerpáním úvěru je tedy nejprve třeba u Státního fondu rozvoje bydlení doložit zapsání zástavního práva ve prospěch poskytovatele úvěru. Vezmeme-li v úvahu současný stav nastavení lhůt všech zainteresovaných úřadů a stran, může se koupě nemovitosti protáhnout až na dva nebo tři měsíce.

Kombinace s hypotékou může být problematická

Jako dobrý nápad při koupi dražší nemovitosti se může jevit kombinace úvěru s klasickou hypotékou. Tím se ušetří na nákladech na běžnou hypoteční úrokovou sazbu.
Za úvěr nad 500 000 korun se však ručí nemovitostí. Banka bude kvůli hypotéce požadovat zástavu stejné nemovitosti. Bankovním ústavům se fakt, že bude při zástavě nemovitosti až na druhém místě, tedy za SFRB, nemusí líbit. Ačkoli bude jistě individuálně posuzovat bonitu žadatele, jedná se o nepříjemné omezení, které může být pro řadu mladých lidí zásadní.
Přenese-li se žadatel přes zdlouhavé a poněkud složité vyřizování úvěru, zdá se jako ideální možnost kombinovat úvěr s vlastními prostředky. Ne každý z mladých má však takovou možnost.