Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Srpen 2016 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Srpen 2016

Co si počít s dědictvím, ve kterém jsou dluhy

By | Články | No Comments

V případě dědictví mohou nastat překvapivé chvíle a nemusí být zrovna příjemné. Utajené dluhy můžete zdědit po rodičích, manželovi i jiných příbuzných. Nemusíte mít o tom ani nejmenší tušení. Pak je ale musíte splácet. Nezřeknete-li se dědictví, prakticky není úniku. Nikdo vás ale neinformuje o dluzích před momentem rozhodnutí.

Dluh nelze smazat

Dědické právo se dělí například v případě dluhů po rodičích mezi sourozence. Po manželovi zase mezi manželku a děti. Pokud neodmítne nikdo z dědiců dané dědictví, budou se všichni stejně účastnit i dědického řízení a splácení dluhů.  V takovémto případě je nejprve třeba zjistit celkovou výši majetku a výši všech dluhů. Budou-li dluhy převažovat, lze odmítnout celé dědictví. Pak nedochází k dědictví vůbec ničeho, ani majetku ani dluhů.

Vyšší dědictví než dluh 

Pokud dluhy nejsou větší než majetek, lze u notáře pořídit soupis dědictví do protokolu. Je zde nebezpečí zatajení nějaké části majetku, jako šperky, obrazy, cennosti či peníze. Pokud by se na zatajení přišlo, odpovědnost za dluhy je neomezená. Soupis musí být proveden důsledně.  Je-li například součástí dědictví rodinný dům ve společném jmění a odhad je vyčíslen třeba na 2 miliony korun, dědictví není dobré odmítnout. Je zřejmé, že dědictví bude vyšší než dluh. To může nastat v případě, že je třeba společným majitelem nemovitosti zemřelý rodič a jeho dvě děti, nebo tři sourozenci a jeden z nich zemře, či manželka po zemřelém manželovi.  Může nastat i situace, kdy se banka, která zemřelému poskytla úvěr, obrátí přímo na dědice jako dlužníka. V tomto případě bude požadovat, aby dluh byl uhrazen, protože spadal do společného vlastnictví rodinných příslušníků nebo do společného jmění manželů. Pak je dobré obrátit se na soud a je zde velká šance na úspěch.

Zbavení svéprávnosti 

U starších osob, kdy zdravotní stav již nedovoluje racionálně uvažovat a rozhodovat se, lze využít řešení, kdy budoucí dědicové zvolí ještě za života opatření formou omezení svéprávnosti. Dojde tak často k zábraně rozšiřování dalších dluhů. Zbavení svéprávnosti neboli právní způsobilosti je možné pouze návrhem k soudu. Soud následně vyzve navrhovatele k předložení lékařského osvědčení a ustanoví znalce, který navštíví osobu, zjistí daný stav a vyjádří se k otázkám, které mu položil soud. Soud nakonec rozhodne o zbavení způsobilosti.

Jak zacházet s platební kartou v zahraničí

By | Články | No Comments

Používání bankovních karet místo hotovostních plateb neustále stoupá jak na domácí půdě, tak i v cizině. Použití platební karty na dovolené či pracovní cestě v zahraničí již dává přednost většina Čechů. U některých osob ale ještě stále převládají obavy. Pár užitečných rad při výběru hotovosti v cizině a při řešení případné ztráty nebo krádeži karty najdete v tomto článku.

Bezpečné zacházení s kartou

Platební kartou se v cizině dá již platit téměř všude. Odpadá pak řešení problému, kolik si s sebou vyměnit a vzít peněz. Kurz banky a směnárny není až tak odlišný. Určitě je ale dobré překontrolovat před odjezdem do ciziny platnost karty a ověřit si, zda se dají výběry provést doslova kdykoliv a kdekoliv po světě zdarma.

Kromě platnosti je dobré zkontrolovat i nastavené limity pro platbu kartou a stav účtu. Ověřit je třeba i maximální částku peněz, kterou je možné v dané zemi vybrat z bankomatu při jednom výběru a v jeden den. Limity se mohou lišit.

Vždy je dobré mít s sebou dvě karty. Třeba kreditní a debetní kartu. Vede to k získání většího klidu a odstranění obav, že se karta poškodí, dojde ke ztrátě či krádeži a nastane problém. Někdy je také výhodnější platit kreditní kartou než tou debetní. Například při rezervaci hotelu či platbě přes internet. Bankéř určitě dokáže poradit, kdy kterou kartu použít. Je také dobré s sebou nosit vždy pouze jednu kartu, druhá vždy zůstane v bezpečí jako rezerva.

Výhodnější je vždy karta embosovaná. Elektronickou kartu neumí některé obchody zpracovat, zato kartou embosovanou je možno zaplatit téměř všude. Embosovaná platební karta má všechny údaje jako číslo i jméno majitele karty plasticky vyražené.

Při výběrech z bankomatů je třeba dbát na bezpečnost. Výběry je lepší provádět v bankomatech uvnitř nebo blízko banky. Při neobvyklé reakci bankomatu je lepší jít raději k jinému. Pokud nastane situace, kdy bankomat platební kartu nebo hotovost bez jakéhokoliv vysvětlení nevydá, je třeba okamžitě kontaktovat vlastní banku a skutečnost nahlásit.

Je třeba si dát pozor i na službu Dynamic Currency Converssion – DCC. Bankomaty některých bank nabízejí vedle standardních výběrů, to znamená bez přepočtu částky výběru na domácí měnu, i výběr v režimu DCC. Při tomto režimu je částka výběru na domácí měnu vypočtena. Jakmile dojde k potvrzení platby DCC, výběr peněz se může prodražit díky méně výhodnému kurzu. Na bankomatech vždy nemusí být volitelným jazykem čeština a je proto dobré si osvěžit základy angličtiny.

Důležitá čísla a pojištění

Kartu je dobré mít vždy na očích a nenechávat bez dozoru, nesdělovat svůj PIN kód a samostatně jej vždy zadávat. PIN kód se také nikdy nezapisuje ke kartě nebo na ni. Je možné si jej zašifrovat kamkoliv v telefonu, vytvořit si mnemotechnickou pomůcku ke snadnějšímu zapamatování, nebo zvolit při změně zapamatovatelnější kombinace.

Určitě je dobré uložit si do mobilu číslo na kontaktní linku banky pro případné zablokování karty. Krádeže a zneužití karet bohužel k častým nepříjemnostem na dovolené v zahraničí patří. Banky ale umožňují zablokování karet pomocí internetového nebo mobilního bankovnictví, anebo pomocí telefonického hovoru.

Kartu si je také možné nechat pojistit pro případ krádeže a zneužití platební karty. V tomto případě pojištění kryje neautorizované transakce až 120 hodin před jejím zablokováním.