Warning: Creating default object from empty value in /www/doc/www.sylvagryc.cz/www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Červen 2017 - Sylva Gryc
Monthly Archives

Červen 2017

Řešení finanční stability po smrti partnera je náročné

By | Články | No Comments

Nikdo z nás si to nepřipouští, a přesto se to denně děje všude kolem. Když člověk žije v páru, nechce myslet na to, že jeho druh či družka mohou odejít ze světa dříve, než on sám. Může se tak stát v důsledku vleklých zdravotních problémů, ale také zcela náhle, bez varování. Partnerský vztah je velmi křehký ekosystém, který v případě svého narušení nepoznamená život pozůstalého jen emočně a sociálně, ale také ekonomicky.

Pro většinu české populace je život v páru naprosto přirozenou věcí. Stává se o to přirozenějším, čím déle se nám takový vztah daří úspěšně pěstovat.

Z partnera, kterého se jedinec ze začátku vztahu učil přijímat do své blízkosti, se stane pevná součást rodiny a postupem let i opravdový druh. Tak, jak bylo v mládí těžké pustit si někoho tak natěsno k sobě, je nyní obtížné, byť si jen připustit život o samotě. Úmrtí partnera však nemusí postihnout jen páry v seniorském věku.

S odchodem životního druha se celý svět mění

Odchod životního partnera je bolestný. Vedle psychické a společenské zátěže s sebou ale nese také ekonomické dopady. To, co se řadu let formovalo jako velmi propletený organismus finančních vztahů, se v jediném okamžiku bortí.

Zaběhlé mechanismy přestávají fungovat. Mizí jeden příjem, případně se dramaticky mění jeho výše podle vyměřeného vdovského důchodu. Vdova či vdovec jsou v důsledku takové situace nezřídka dotlačeni k radikální změně životního stylu.

Může dojít k problémům s placením stávajících nákladů na bydlení, někdy navíc ještě s doplácením hypotečního úvěru. I pokud ovdovělý partner bydlení leckdy s vypětím všech prostředků zvládá financovat, ne vždy chce trávit život ve stejném prostředí jako do té doby s druhem. Může na něj padat i tíseň z příliš velkého prostoru a starosti o něj. Odchod ze známého prostředí pak vede k dalšímu zpřetrhání důležitých sociálních vazeb.

O co se ekonomicky opřít po ztrátě partnera

Ačkoli by za daných okolností mělo být přirozené, že člověk po ztrátě partnera najde nejen lidskou, ale také ekonomickou oporu ve svých potomcích, současný finanční tlak na rodiny takové součinnosti v mnohých případech brání.

V případě, že se ovdovělý člověk ocitne na hranici chudoby, může zažádat o podporu stát. Seniorům se vedle vdovského důchodu nyní nabízí několik způsobů jak nezvladatelné náklady pokrýt pomocí sociálních dávek. Jde o příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a případně také příspěvek na péči.

Vyplatí se také mít něco naspořeno. Spoření je proto doporučeno nejen v produktivním věku, ale svou praktickou stránkou poslouží i ukládání finančních prostředků z důchodu. A to i přesto, jak nesnadné může takové odkládání pro některé lidi být.

Problémy mohou částečně vyřešit také některé druhy pojištění, kde je partner pro případ smrti jištěn předem určenou částkou.

Zúročit se může také předešlá investice do obytného prostoru. Jedná-li se o další menší byt v osobním vlastnictví, může navíc pomoci vyřešit výše zmíněný problém s přestěhováním. V dlouhodobém horizontu se při předvídavém přístupu mohou ukázat jako prospěšné rovněž další typy investic.

Většina těchto strategií finančního jištění je vhodná také pro mladší páry a rodiny. U nich je v případě ztráty partnera navíc větší riziko plného převzetí stávajících finančních břemen, jako je typicky hypotéka, splátky spotřebitelských půjček či péče o děti.

Obliba manželské smlouvy v České republice roste

By | Články | No Comments

V posledních letech jsme svědky vzrůstající obliby manželské smlouvy. Kdy se ji vyplatí uzavřít? Před čím vás ochrání? Ve kterých situacích vám nedokáže pomoci?

Důvodem k uzavření manželské smlouvy, mnohdy nesprávně označované jako „předmanželská smlouva“, je právní zakotvení majetkového uspořádání v rámci budoucího manželství, ale také snaha ochránit se před případnými dluhy v případě, když jeden z manželů podniká. Ke slovu se pak dostane také při případném rozvodu daného manželství.

Co je společné jmění manželů a co vše do něj spadá

Společné jmění manželů je legislativní pojem, který vstupuje v platnost okamžikem, kdy jsou manželé oddáni. Od tohoto okamžiku bude zahrnovat vše, co během manželství získá kterýkoli z partnerů zvlášť i to, co získají společně.

Prvními přírůstky do společného jmění manželů proto bývají svatební dary. Ze SJM jsou však vyjmuty věci osobní potřeby či věci, které jeden z páru nabyl darem, odkazem nebo v rámci dědictví. Zisk z toho, co už jeden z manželů vlastní, se do SJM naopak započítává. Sem patří například zisky z podílu v obchodní společnosti. Automaticky do něj spadají výdělky obou manželů.

Společné jmění, sdílené dluhy a co s tím

Když už je řeč o společném jmění, nesmíme zapomenout na záporná čísla. Do SJM totiž patří také dluhy, i když si je vezme pouze jeden z manželů.

To je samozřejmě jen jedna z rovin, která v rámci zákonem stanoveného SJM nemusí páru vyhovovat. Některé spojnice majetkových vztahů lze tedy upravit doplňkovou dohodou, takzvanou manželskou smlouvou. V případě dosud nesezdaných párů lze hovořit o smlouvě předmanželské.

Smlouva na sebe bere formu notářského zápisu. V jejím rámci jde řešit několik různých situací. Lze v něm stanovit majetek, který bude oddělený. Je také možné stanovit, aby v rámci manželského svazku nabývali partneři majetku odděleně. Další možností je zahrnout majetek nabytý před sňatkem jako součást společného jmění manželů. Touto cestou se řeší například bydlení, které po vzniku manželství přejde z vlastnictví jediného z páru do SJM. Poslední variantou je připsání během manželství společně nabytého majetku výlučně do rukou jednoho z partnerů.

Manželská smlouva jako ochrana

Manželská smlouva vás může ochránit před budoucími problémy. Ačkoli se v době, kdy je vztah v nejhezčím období nikomu nechce přemýšlet o tom, že by někdy mohl zaniknout, i na tuto možnost je dobré se připravit. Rozvod je v každém případě záležitost nepříjemná a lze si jej alespoň v některých ohledech usnadnit a pojistit se.

Po rozvodu manželství se dělí společné jmění, do kterého, jak již víme, spadají také dluhy. Například výlučným vlastnictvím jednoho z manželů, definovaným v manželské smlouvě, se lze ochránit proti exekuci. Exekutoři totiž musí nejdříve zahrnout položky, jejichž alespoň částečným vlastníkem dlužník je. Pokud v seznamu vlastníků nefiguruje, nemohou příslušný majetek zabavit.

Ve smlouvě lze řešit i takové věci, jako je výše výživného, ke kterému se oba zavazují, nebo například to, kdo by po případném rozvodu vychovával děti. V tomto případě však dokument slouží pouze jako vodítko, nikoli jako závazek, protože v této věci má konečné slovo soud.